Fokus omvärld

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar!

Vårens nätverksträffar: 23 februari – kl. 9.00-10.00 Digitalt anhörigstöd: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Maria Ahlqvist berättar om hur kommuner, regioner och idéburna verksamheter arbetar med Digitalt anhörigstöd. Hon berättar också om Sveriges första nationella anhörigstrategi som beslutades 2022. 30 mars – kl. 9.00-10.00 Fokus civilsamhället: MiniExpo (mindre

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar!

Höstens nätverksträffar: 2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.       Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Höstens nätverksträffar – uppdaterad

2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.  Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar

Höstens nätverksträffar – uppdaterad Read More »

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar lite om vilka dom är och vad som är aktuellt på regional nivå framöver. Välfärdsteknik i samverkan – Under 2021 har en utredning arbetats fram

Välkommen till nätverksträff 3 februari! Read More »

Äldre kvinna med smartphone

Välkommen till nätverksträff 1 december!

Den 1 december arrangerar vi en nätverksträff där temat är hur vi kan göra modern teknik mer tillgänglig för alla åldrar och grupper. Vid nätverksträffen presenteras först appen Dagny, en kostnadsfri app som hjälper personer som känner sig osäkra i den ”digitala världen”, att bli mer digitalt delaktiga genom att träna på att använda internet

Välkommen till nätverksträff 1 december! Read More »

Bild av inbjudan till utbildning

Utbildning om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik

Tid: 22 februari 2021 Målgrupp: Beställare inom verksamheten/socialtjänsten och upphandlare. För del 2 och 3 ska kommunen skicka representant från både verksamheten/socialtjänsten och från upphandlings/inköpsavdelningen eller motsvarande. Detta för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri, men kräver anmälan. Klicka här för att komma till SKRs informationssida om utbildningen.

Utbildning om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik Read More »

Inbjudan Modig slutkonferens

MODIG bjuder in till slutkonferens

Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Projektets syfte är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder, men också att stötta dessa att i sin tur utbilda kollegor och bygga strukturer för hållbar kompetensutveckling i

MODIG bjuder in till slutkonferens Read More »

Digitalt möte

AllAgeHub i samverkan med ABF

Vi är glada för intresset som deltagarna visade. När Testbädden AllAgeHub går in i sin andra fas av projektet vill vi intensifiera samarbetet med civilsamhällets organisationer och ta del av erfarenheter inför vårt fortsatta arbete. Tillsammans kan vi skapa möjligheter för invånare att testa välfärdsteknik i sin vardagsmiljö, säger Helena Molker Lovén, processledare på AllAgeHub.

AllAgeHub i samverkan med ABF Read More »

Stina Roempke från LaSSe brukarstöd

AllAgeHub i samverkan med LaSSe brukarstödcenter

Samtalet tog sin utgångspunkt i pågående pandemi och erfarenheter av hur stöd, vård och omsorg fungerat samt ifall tekniska lösningar har varit till nytta.  Gruppen har visat intresse för att fortsätta träffas i ett återkommande forum för att samtala om hur välfärdsteknik skulle kunna underlätta vardagen. – Ett forum som detta är mycket värdefullt för

AllAgeHub i samverkan med LaSSe brukarstödcenter Read More »

Dekorativ bild

Nu bygger vi Testbädden AllAgeHub!

Projektet är finansierat av GR-kommunerna och Vinnova fram till 2023. Arbetet kommer att genomföras i tre faser där första fasen handlar om att samla erfarenheter från befintliga miljöer och initiativ och skapa en första version av testbäddsmodellen. Därefter kommer testbäddsmodellen testas, utvärderas och utvecklas i ytterligare två faser i både nya och befintliga testmiljöer. I

Nu bygger vi Testbädden AllAgeHub! Read More »

Lansering av WebbExpo

WebbExpo är ett initiativ från AllAgeHub för att bidra till att fler får kännedom om välfärdsteknik och för att skapa en plattform för företag att kunna exponera sina produkter för användare. Bakgrunden till att vi startar WebbExpo är bland annat erfarenheter vi inhämtade via vår interaktiva miljö som stängde vid årsskiftet. Besökarna i den interaktiva

Lansering av WebbExpo Read More »

Webbseminarium om investeringsbudget som verktyg för digitalisering

Premiär för AllAgeHubs webbinarium – se föreläsningen här!

Över 70 deltagare från kommuner, myndigheter och företag i hela Sverige utforskade tillsammans på vilket sätt kommuner genom förändrade styrnings- och finansieringsmodeller skulle kunna öka takten för införandet av välfärdsteknik genom att frigöra resurser i verksamheten. Med andra ord – Kan investeringsbudget vara ett verktyg för digitalisering? Det stora intresset för ämnet bidrog till att

Premiär för AllAgeHubs webbinarium – se föreläsningen här! Read More »

Diggs hemsida

Nätverksdagen för digital inkludering görs öppen för alla

Digin är skapat för att erbjuda ett tillfälle för offentlig sektor att samlas kring gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration. På grund av rådande läge med covid-19 ersätts den fysiska konferensen med ett digitalt arrangemang. Men samtliga programpunkter och talare kvarstår. Läs mer om

Nätverksdagen för digital inkludering görs öppen för alla Read More »

Lite goda nyheter i svåra tider

I Södertälje har man på flera äldreboenden sett till att de boende fått tillgång till videosamtal för att kunna möta sina anhöriga. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/aldre-moter-anhoriga-pa-distans I Ale kommun samarbetar företag, föreningar med kommunen inlett samarbete med en grupp ungdomar som lägger sin fritid på att sätta ihop skyddsvisir till vården. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/alevisir Många har varslats på grund av

Lite goda nyheter i svåra tider Read More »

Studiebesök från Finland

Digitalt studiebesök från Finland

I slutet av februari kontaktades AllAgeHub av Annikki Arola, proprefekt/Head of Department vid Högskolan Arcada, som ville undersöka möjligheterna till ett studiebesök under våren. I det rådande läget med Covid-19 ställdes studiebesöket tidigt om till att till att genomföras digitalt. – Det var en självklarhet att erbjuda ett studiebesök trots rådande läge. Verktygen har vi,

Digitalt studiebesök från Finland Read More »

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen publicerar sitt betänkande

Den 16 augusti 2018 gav regeringen en särskild utredare, Peter Larsson, i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärkt självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. I dag den 11 mars 2020 publiceras utredningens betänkande under namnet Framtidens teknik

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen publicerar sitt betänkande Read More »

Regeringen inrättar Välfärdskommission

Regeringen inrättar välfärdskommission

Sveriges befolkning blir allt äldre, men vi är inte förberedda. Det är grunden till initiativet att skapa Välfärdskommissionen. Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Prioriterade områden för kommissionen är: Förbättrad styrning av välfärden Effektivt nyttjande av offentliga resurser Hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssektorn Digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser

Regeringen inrättar välfärdskommission Read More »

AAH på innovationsveckan

AllAgeHubs många aktiviteter under Innovationsveckan

Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt, Innovationsveckans program skapar vi tillsammans, på plats och på webben. Veckan samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, men innehållet är oftast lokala initiativ där offentlig sektor arbetar med utveckling och innovation. Denna gång deltar AllAgeHub ett

AllAgeHubs många aktiviteter under Innovationsveckan Read More »

AllAgeHub_konferens_26_november

Anmälan har öppnat!

De tre år som gått sedan AllAgeHub startades har fyllts med innovation, kreativitet, inspiration och lärande. Nu är det dags för oss att summera uppstartsfasen och rikta blicken mot framtiden. Den 26 november samlar vi intresserade från alla samhälls­sektorer till vad vi tror blir en mycket spännande konferens där vi bjuds på en rad olika

Anmälan har öppnat! Read More »

Sinnerligt - en utställning för alla sinnen

Missa inte ”Sinnerligt” – en utställning för alla sinnen och känslor

Sinnerligt är en del av projektet Scen:se som syftar till att inspirera fler konstinstitutioner och konstnärer, att skapa konstprojekt, utställningar, föreställningar – konstupplevelser – för barn och unga med svåra intellektuella och kognitiva funktionsvariationer. Utställningen pågår fram till den 29 september. Läs mer här.

Missa inte ”Sinnerligt” – en utställning för alla sinnen och känslor Read More »

Magdalena Jämtheden och Helena Molker-Lovén

Nya förstärkningar till AllAgeHub

Magdalen Jämtheden kommer närmast från Partille kommun där hon under senaste året lett utvecklingen av välfärdsteknik inom funktionshinder och äldreomsorg. I den rollen har hon också varit Partille kommuns ombud i AllAgeHub. Magdalena har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och känner sig van och trygg i att driva utvecklingsarbete. ”För mig har FN- konventioner, lagstiftningar och

Nya förstärkningar till AllAgeHub Read More »

Annika Strandberg och Ulf Olofsson

Ny test- och lärandemiljö för välfärdsteknik öppnar i Krokslätt

Initiativet till projektet togs av Annika Strandberg, områdeschef inom äldreboenden i stadsdelen Centrum i Göteborg och idén väcktes när hon i vintras tillsammans med Göteborgsregionens nätverk för chefer inom äldreomsorgen besökte Verklighetslabbet i Stureby utanför Stockholm, men har även inspirerats av besök på liknande testmiljöer i Köpenhamn. – Det utvecklas så många nya välfärdstekniklösningar, men

Ny test- och lärandemiljö för välfärdsteknik öppnar i Krokslätt Read More »

Röststyrd assistent

Inspireras av välfärdsteknik i Östra Göteborg

André Andersson, stödpedagog och teknikcoach i Göteborgs stad, tog initiativet då han upplevde att det var för svårt för målgruppen att få tillgång till kunskap om ny välfärdsteknik och tillfälle att pröva den. Läs inbjudan här nedan. Vill du uppleva framtiden så ”Save the date” – boka upp måndagen den 30 september och fredagen den

Inspireras av välfärdsteknik i Östra Göteborg Read More »

Förvaltarforum tipsar om hur lokaler kan göras mer tillgängliga

Förvaltarforum är en mötesplats på webben för personer som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. I en artikel från den 18 juni tipsar de sina läsare om hur de med enkla medel kan göra sina lokaler mer tillgängliga och till sin hjälp har de tagit Andreas Johansen, funktionsrättsexpert i Göteborgs stad, tillika ombud i AllAgeHub. Läs

Förvaltarforum tipsar om hur lokaler kan göras mer tillgängliga Read More »

Socialcheferna i regionens kommuner vill att AllAgeHub fortsätter

Fredagen den 14 juni träffades Göteborgsregionens socialchefer och de tog då ställning till om AllAgeHub ska fortsätta eller inte. Två och ett halvt år av plattformens etableringsfas har passerat och efter årsskiftet måste verksamheten övergå i en ny form. Inför socialchefsnätverkets träff har projektteamet tillsammans med representanter från kommuner, akademi, civilsamhälle och näringsliv tillsammans summerat

Socialcheferna i regionens kommuner vill att AllAgeHub fortsätter Read More »

Hyresgästerna bestämmer – Åkerhus testar välfärdsteknik

Åkerhus äldreboende ligger i Önnered, inte långt ifrån havet. Äldreboendet rymmer 102 hyresgäster i tre olika byggnader. Hälften av platserna är anpassade för somatiskt sjuka äldre, 10 platser är anpassade för teckenspråkiga hyresgäster och resten av platserna är för hyresgäster med demenssjukdom. I arbetet med att identifiera möjliga förbättringsområden har fokuset legat på hyresgästernas behov

Hyresgästerna bestämmer – Åkerhus testar välfärdsteknik Read More »

Microsofts VD Satya Nadella tillsammans med de tre teamen från Samhall Innovation days

52 timmar långt evenemang för större inkludering

Många människor lever med en diagnos inom autismspektrum. Diagnosen innebär inte att de inte kan förstå instruktioner eller att de skulle vara sämre på att utföra uppgiften, men att omständigheter runt dem eller inom dem gör det svårare att ta in informationen. Dessa personer är en enorm outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, och det handlar om

52 timmar långt evenemang för större inkludering Read More »

Workshop: Världens mest hållbara hälso- och sjukvård 2030

Sverige har en plats bland de främsta när det gäller hållbar hälso- och sjukvård sett utifrån ett globalt perspektiv. Men hittills har hållbarhet inom vården mest kretsat kring sådant som energiförbrukning, byggnader och hantering av miljöfarliga ämnen. För att fortsätta ligga i framkant och för att ha möjlighet att uppfinna och exportera hållbara lösningar inom

Workshop: Världens mest hållbara hälso- och sjukvård 2030 Read More »

Save The Date Innovationslab

Save the date 6-7 maj – Innovationslabb: Smarta framtida boenden

Hur ska framtidens boende och kvarter se ut? Många aspekter av boendet är just nu under utveckling och förändring, och vi vill se hur vi kan boosta innovation kring dessa frågor. Vi kommer fokusera på målgrupperna yngre och äldre boende och har med oss representanter för dessa på plats. Dessutom kommer deltagarna att på slutet

Save the date 6-7 maj – Innovationslabb: Smarta framtida boenden Read More »

Förbjuden framtid - Rapport om digitalisering av kommunerna

Vad kan digital teknik göra för kommunernas framtid?

Den digitala teknologin kan användas på olika sätt, denna rapport skiljer mellan digitisering, digitalisering och datadrivet utvecklingsarbete. Medan digitisering handlar om att föra över analoga produkter och processer till ett digitalt format, handlar digitalisering om att utgå ifrån medborgarnas krav och den nya teknologin, och anpassa produkter och processer därefter. Datadrivet utvecklingsarbete handlar om möjligheten

Vad kan digital teknik göra för kommunernas framtid? Read More »

VR-SLAM i Lund den 14 mars

VR-slam vänder sig till praktiker inom äldrevården, företag, kommuner, men alla intresserade är välkomna att delta! När? Torsdagen 14 mars kl 12.00-16.00 Var? VR-labbet vid Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lund Anmäl dig här: www.design.lth.se/vr-slam/anmalan Antalet platser är begränsade – först till kvarn gäller. Medverkan är gratis. Lunch och fika ingår.

VR-SLAM i Lund den 14 mars Read More »

Vad är nytt i Interaktiva miljön?

Sedan starten har vi fått in 11 nya tjänster och produkter i miljön och samtliga har kostnadsfritt lånats ut från företagen till AllAgeHub. Målsättningen är enligt ansökan att få in mellan 10-15 nya produkter och tjänster till miljön under projekttiden. Här är exempel på sådant som tillkommit i miljön sedan starten i februari 2017: Belysningssystem för

Vad är nytt i Interaktiva miljön? Read More »

Lyckat föredrag vid MVTe-mässan

MVTe eller Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Den kom till då Sveriges kommuner tidigare saknat en arena för välfärdsteknik där kommunernas frågor är i fokus. Mötesplatsen ger Sveriges kommuner möjlighet att dela erfarenheter, nätverka, träffa leverantörer och lära sig mer om

Lyckat föredrag vid MVTe-mässan Read More »

Resultatet av LEDA för smartare välfärd

SKL initierade, i samarbete med Vinnova, förändringsledningsprogrammet för att vässa välfärden med digitaliseringen som hävstång. Målet var att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Kunskapen skulle baseras på erfarenheterna från ett antal medverkande kommuner som framgångsrikt digitaliserat sin verksamhet och på det sättet uppnått en tillgängligare,

Resultatet av LEDA för smartare välfärd Read More »

Vad är viktigt i boendemiljön när vår fysiska kapacitet förändras?

Eva Holmgren, AgeCap-forskare och universitetslektor på Göteborgs universitet föreläser om vad som händer med vår fysiska kapacitet när vi åldras och vad som är viktigt att tänka på i boendemiljö och närmiljö. Lisa Holtz, processledare i stadsutveckling på Göteborgs stad berättar om Åldersvänliga Göteborg. Tid: Onsdag 6 februari, klockan 13.00-15.00 Plats: Kortedala Forum, Kortedala Torg

Vad är viktigt i boendemiljön när vår fysiska kapacitet förändras? Read More »

Digital Health & Care 4.0

Initiativet samlar små- och medelstora företag från alla fem nordiska länderna och stöttar med kunskap om och vägar in på den tyska marknaden. Just nu tar projektet emot anmälningar från välfärdsteknikföretag i hela norden och dessa kommer sedan guidas in till den tyska marknaden. Business Region Göteborg är en av parterna i projektet och samarbetar

Digital Health & Care 4.0 Read More »

Seminarium för att hjälpa nordiska välfärdsteknikföretag in på danska marknaden

Den 5-6 februari arrangeras seminariet ”Find your way to succeed in the Danish market” i Köpenhamn. Som värd står danska Welfare Tech och konferensen arrangeras inom ramen för NorCare, ett nordiskt samarbete mellan näringslivskluster i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver dock anmälan. Läs mer om seminariet här.

Seminarium för att hjälpa nordiska välfärdsteknikföretag in på danska marknaden Read More »

Kom och lyssna på oss på MVTe!

Innan MVTe (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa) grundades 2015 saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor och konferenser fokuserade endast på på landstings- och sjukvårdsfrågor. MVTe arrangerades då av SKL, Västerås stad och VINNOVA för att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård,

Kom och lyssna på oss på MVTe! Read More »

Let’s stay in touch! – Välkommen på disputation

Avhandlingen görs för en medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, sektionen för Hälsa och rehabilitering. Huvudhandledare: Kristina Holmgren, leg. arbetsterapeut, medicine doktor, professor Bihandledare: Ulrika Ferm, leg. logoped, docent Tid: Fredagen den 18 januari 2019 kl. 9-12 Plats: R-aulan, Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28, Mölndal Läs mer om disputationen genom att klicka här. Om

Let’s stay in touch! – Välkommen på disputation Read More »

Innovationslabb: Tillgänglighet – fler perspektiv stärker innovationskraften

Innovationslabbet är det femte i ordningen och temat är som sagt tillgänglighet. Deltagarna kommer offentliga verksamheter (t.ex. Fastighetskontoret eller IOFF), från privat sektor (konsulter inom tillgänglighet, designers och inredningsarkitekter m.fl) och de kommer från civilsamhället (t.ex. intresseföreningar). Poängen med Innovationslabben är att stärka hela innovationsprocessen genom att samla personer med olika perspektiv, för att få

Innovationslabb: Tillgänglighet – fler perspektiv stärker innovationskraften Read More »

Nära liv - nära vård i en digital vardag

En bok att inspireras av

Boken är tänkt som en inspirationsbok för politiker samt offentliga och privata aktörer som har ambitionen att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle. Idén är att boken ska sätta ljuset på hur bostaden ska kunna bli utgångspunkten för framtidens vård och omsorg, men fortfarande vara ett hem. Här kan du

En bok att inspireras av Read More »

Äldre kvinna med rullator

Välfärdsteknik gör nytta i äldrevården

Studien syftar till att ta reda på hur olika intressentgrupper påverkas av införandet av välfärdsteknik och de intressegrupper man fokuserat på är de enskilda brukarna, anhöriga, personal i omsorgen samt beslutsfattare i socialtjänsten. Resultaten visar att tekniken har gett vinster i de intervjuade kommunerna på olika sätt för samtliga intressentgrupper, men också att det finns områden

Välfärdsteknik gör nytta i äldrevården Read More »

Innovationslabb med fokus Tillgänglighet

Den 19:e och 20:e november arrangeras ett innovationslabb med fokus på tillgänglighet, riktat till företag som vill vara med att ta fram lösningar. Platsen är Lindholmen och Radisson Blu Riverside Hotel och frågorna vi ska jobba med handlar om att identifiera och arbeta med utmaningar inom såväl digital som fysisk tillgänglighet. Arbetsmetodiken i innovationslabbet kommer

Innovationslabb med fokus Tillgänglighet Read More »

AllAgeHub söker ny projektledare

Arbetsbeskrivning Som projektledare kommer du ingå i ett team med fem medarbetare. AllAgeHubs kontor och interaktiva miljö är lokaliserade på Chalmers Teknikpark i anslutning till Johanneberg Science Park. Ditt ansvar blir att driva AllAgeHub framåt i samarbete med aktörer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Uppdraget ställer stora krav på att du är flexibel,

AllAgeHub söker ny projektledare Read More »

Komplett Kommunikation 2018

Komplett kommunikation arrangeras med temat AI & Digitalisering för likvärdig elektronisk kommunikation. Konferensen samlar inspiratörer, tankeledare, beslutsfattare, professionella, myndigheter, föreningar och civilsamhälle för att adressera viktiga frågor inom området. Hur ser framtidens elektroniska kommunikationstjänster ut? Får vi med alla på resan och vad innebär delaktighet? Vilka tillgänglighetskrav finns för elektronisk kommunikation och i arbetslivet? AI &

Komplett Kommunikation 2018 Read More »

Användare, anhöriga och vårdgivare sökes för test av digital tjänst i mobilen eller surfplattan

SAMARBETE SÖKES. Salus Mea är en digital tjänst i mobilen eller surfplattan som syftar till att skapa trygghet för användare och anhöriga. Tjänsten omfattas av flera deltjänster för att möta behov i åldrandets olika faser.

Användare, anhöriga och vårdgivare sökes för test av digital tjänst i mobilen eller surfplattan Read More »

Tre handfasta tips – så kan vi skapa bättre bostäder för äldre

Hur vi skapar attraktiva och socialt inkluderande miljöer för äldre medborgare är en ständigt aktuell fråga, dessvärre ligger den inte högt upp på våra politikers agenda. Vi samhällsbyggare behöver ett annat förhållningssätt och en inlevelse; hur vill vi själva bo på ålderns höst? Jag har som praktiserande arkitekt, genom praktiknära forskning och undervisning på Chalmers specialiserat

Tre handfasta tips – så kan vi skapa bättre bostäder för äldre Read More »

Lågt hängande frukt är också innovation – som den här smarta appen från MFD

Innovation är definitivt ett av de mest använda modeorden inom it i dag. Det har gått så långt att man tämligen ofta hör det närbesläktade verbet ”innovera” i dagligt tal. Vad betyder innovera? Enligt Svenska akademiens ordbok betyder innovera att införa något nytt, nyheter, göra förändringar eller förändra. Ingen av definitionerna säger uttryckligen att den

Lågt hängande frukt är också innovation – som den här smarta appen från MFD Read More »

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling i Sverige

Ambitionen är att det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige ska vara aktivt under minst 10 år.  IoT Sverige har som mål realisera delar ur den nationella agendan för Internet of Things men eftersom IoT är ett område som utvecklas snabbt så arbetar IoT Sverige agilt och försöker anpassa sina insatser så att största möjliga effekt uppnås. Från 2016

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling i Sverige Read More »

Välfärdsteknik – Så navigerar du rätt

Med utgångspunkt i skriften Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik*, kommer dagen att ge er verktyg och konkreta exempel för att underlätta ert arbete med välfärdstekniken på hemmaplan. Mats Rundkvist, författare till Vägledningen  Genomgång av det viktigaste innehållet. Ni får träna på att använda de råd, rekommendationer och vägval som presenteras. Johan Rindeborg, administrativ chef på

Välfärdsteknik – Så navigerar du rätt Read More »

Arbetet med kvalitetssäkring av hälsoappar är nu igång

Arbetsgruppen består av experter från landsting, myndigheter och näringsliv. Arbetet kommer att ske inom ramen för uppdraget som SIS kommitté för hälso- och sjukvårdsinformatik har. – Utvecklingen går ohyggligt fort och det finns ett tydligt behov av att finna stöd för att kvalitetssäkra appar inom vård och omsorg. Vi ska komma ihåg att appar är

Arbetet med kvalitetssäkring av hälsoappar är nu igång Read More »

Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?

Vi kommer att få höra experterna, kreatörerna, motståndarna och de som arbetar i kommuner där det just nu pågår avancerade försök med att effektivisera med ny teknik. Du kan delta på plats i Stockholm eller via webben. Tid: 28 augusti 2018 9.00 – 16.00 Plats: SKL, Hornsgatan 20. Lokal: Stora hörsalen plan 12. Ort: Stockholm Målgrupp: Politiker, chefer, strateger,

Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet? Read More »

Kan vi stärka offentlig sektors innovationsförmåga genom misslyckanden?

Innovation är en process där misslyckande och framgångar är sammanflätade. Inom det offentliga finns ofta en nollfelskultur som begränsar möjligheterna att utmana det befintliga och pröva nya sätt att lösa uppdragen på. Det webbsända seminariet den 14 juni behandlade vilken betydelse detta har för möjligheterna att stärka innovationsarbetet i offentlig verksamhet, och hur man kan bygga en kultur

Kan vi stärka offentlig sektors innovationsförmåga genom misslyckanden? Read More »

Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?

Sverige rankas högt för sin innovationsförmåga. Testbäddar, i bred samverkan och i städers verkliga miljöer, är en del av det svenska ledarskapet och en väsentlig del av strategin för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som är globala. Testbädd Göteborg är ett exempel på skyltfönster för en hel infrastruktur av testmiljöer för att skapa nya innovationer

Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft? Read More »

Ny fallstudie från RISE: Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans

Sammanfattning Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har tillsammans lett ett EU-finansierat projekt för att förbättra äldrevård på distans i glesbygdsområden. Projektet RemoAge har tagit fram nya arbetssätt med stöd av teknik för att kunna stödja äldre individer att bo kvar hemma genom att skapa delaktighet och större trygghet. Bl.a. har man gjort pilotprojekt med mobilt

Ny fallstudie från RISE: Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans Read More »

Fler rapporter och ny statistisk webbplats om det digitala utanförskapet

Delaktigheten i det digitala samhället ser olika ut för olika grupper, beroende på vilka förutsättningar de har. Etablerade och traditionella undersökningar ger en god bild av svenskarnas användning av internet och digital utrustning. På grund av det begränsade urvalet och undersökningsmetoderna synliggör de dock sällan hur det egentligen ser ut för till exempel personer med

Fler rapporter och ny statistisk webbplats om det digitala utanförskapet Read More »

Kolla in seminarium från SKL i Almedalen 2018

Urval av seminarium kring digitalisering: Måndag 2 juli: Sverige har stora utmaningar vad gäller tillgängligheten till vård. Medborgarna upplever att det är svårt att få kontakt och att vården saknar kontinuitet. I vilken mån kommer digitala tjänster lösa vårdens tillgänglighetsproblem och hur ska digitala tjänster organiseras och finansieras? Tisdag 3 juli:  Inera är värd för

Kolla in seminarium från SKL i Almedalen 2018 Read More »

Massiv inventering av tillgänglighet på gång i Kalmar

Östra Småland har tidigare berättat att ett 15-tal fastighetsägare hotades med vite av kommunen om de inte kontrastmarkerade sina trappor. Nu ska en tillgänglighetsinventering göras i centrala Kalmar. – Vi har en checklista med 20-25-talet punkter där vi ska inventera butiker och fastigheter, säger Krister Ekström, ordförande för Neuroförbundet i Kalmar tillika 1:e vice ordförande i

Massiv inventering av tillgänglighet på gång i Kalmar Read More »

”Lyft fram tillgängligheten”

I enlighet med Vision e-hälsa 2025 ska Sverige bli världsbäst på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Regeringen, SKL och ansvariga myndigheter satsar stort och budskapet är tydligt. Genom individanpassade verktyg kommer digitaliseringen att skapa förutsättningar för en mer jämlik

”Lyft fram tillgängligheten” Read More »

AllAgeHubs interaktiva miljö utvärderad i C-uppsats från Göteborgs Universitet

Under 2018 har studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Göteborgs Universitet utvärderat AllAgeHubs interaktiva miljö. Syftet var att undersöka hur den fungerar som intervention mot kommunerna i Göteborgsregionen. Resultatet visar att konceptet som sådant är uppskattat, men planering och uppföljningsarbete i kommunerna behövs för effekt.

AllAgeHubs interaktiva miljö utvärderad i C-uppsats från Göteborgs Universitet Read More »

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2018

Alltfler kommuner och privata vårdgivare nyttjar de digitala möjligheterna och välfärdsteknik för att jobba smartare och möta framtida omsorgsutmaningar. Men hur leder du effektivt och får till den digitala omvandlingen i praktiken? Hur säkrar du ett jämlikt och kvalitativt införande av välfärdsteknik på brukarnas villkor? Hur tar du höjd för framtiden och investerar i teknik

E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2018 Read More »

MedTech West får förtroendet att bygga fysiska samverkansmiljöer för företag

Projektet innebär att MedTech West under de kommande åren bygger upp och driver minst två fysiska samverkansmiljöer inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Här kan företag, tillsammans med experter från vården och akademiska forskare, samverka för att utveckla morgondagens medicintekniska lösningar för viktiga kliniska områden. De fysiska samverkanslabben kommer bland annat innehålla nya medicintekniska system

MedTech West får förtroendet att bygga fysiska samverkansmiljöer för företag Read More »

Ensam är inte stark när vården digitaliseras

Genom Cambios kundgrupp har åtta landsting och en privat vårdgivare som använder journalsystemet COSMIC skapat ett forum för just detta. – Genom det här samarbetet har kundgruppen också kunnat bli en stark röst i nationella frågor, säger Jonas Ekström, överläkare och ordförande för objektägargruppen. Inom alla landsting och regioner står vården i dag inför samma

Ensam är inte stark när vården digitaliseras Read More »

”Viktigt arbete tappar perspektiv för funktionshindrade”

Det finns standarder för nästan allt, som pappersstorlek, höjd på trappsteg och för olika programvaror. Standarder underlättar för producenter och säkerställer en god och jämn kvalitet för konsumenter. Inte minst är det oerhört viktigt att det finns standarder som anger hur produkter och tjänster ska utformas så att de fungerar för alla. Ett tydligt exempel

”Viktigt arbete tappar perspektiv för funktionshindrade” Read More »

Kommunikation och kognitivt stöd i fokus på EXPO Välfärdsteknik 2018

Den 16 oktober 2018 hålls för andra året i rad AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik, i år med tema kommunikation och kognitivt stöd. Chefer och medarbetare i de 12 medverkande kommunerna välkomnas till Gothenburg CoValley Open Lab i Mölndal där mässan hålls den 16 oktober.

Kommunikation och kognitivt stöd i fokus på EXPO Välfärdsteknik 2018 Read More »

Idéer om framtidens vård möter vardagen i Halland

En mötesplats för idéer och människor, där innovationer för framtiden får gnuggas mot vardagen i vård och omsorg. Så skulle man kunna beskriva Hälsoteknikcentrum Halland – en miljö där människor med vitt skilda kompetenser och erfarenheter strålar samman och där det är högt i tak för kreativitet och nya tankar. En av många satsningar är Testmiljö Halland.

Idéer om framtidens vård möter vardagen i Halland Read More »

Rulla till toppen