”Lyft fram tillgängligheten”

collagedeb11

Lyft fram tillgängligheten när framtidens e-hälsa tar form, skriver representanter från elva patientföreningar och yrkesförbund.

I enlighet med Vision e-hälsa 2025 ska Sverige bli världsbäst på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Regeringen, SKL och ansvariga myndigheter satsar stort och budskapet är tydligt. Genom individanpassade verktyg kommer digitaliseringen att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälso- och sjukvård, som är effektiv, tillgänglig, användbar och säker.

För många personer med funktionsnedsättning kommer en ökad digitalisering att kunna leda till ökad hälsa, men digitala system kan också skapa hinder och leda till utanförskap. För många personer med olika former av funktionedsättningar är det i dag svårt, om inte omöjligt, att självständigt kunna använda de digitala system som används inom hälso- och sjukvården.

Vanliga problem är att systemen upplevs vara svårnavigerade och svåra att logga in i, har dåligt anpassade gränssnitt med till exempel långa rader och ”flashar” som kan upplevas jobbiga vid kognitiv funktionsnedsättning. Talsyntesen går ofta för fort för att användaren ska hinna förstå vad rösten läser upp och många personer har svårt med datasäkerhetssystemen som automatiskt loggar ut dem när de är för långsamma.

 

Läs hela debattinläget på dagensmedicin.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top