Samarbete sökes

Söker du samarbete med kommuner för att testa en nyutvecklad produkt/tjänst?
Fyll i formuläret på denna sida.


VISIONEN 
En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Detta kan vi erbjuda idag:
– En interaktiv visningsmiljö.
– Stöd i utmaningsdriven innovation.
– En neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.

Etableringsfas, 2017- 2019.

Utveckla idéer på workshops tillsammans
med våra medverkande kommuner

Är du representant från akademi, näringsliv eller civilsamhälle och vill utveckla idéer på lösningar tillsammans med våra medverkande kommuner?

ANMÄL DIG TILL WORKSHOPS

Filmen om AllAgeHub

Expandera boxen (+) för att ta del av filmen om oss.

SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: