Missa inte vårt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan också läsa tidigare utgåvor av nyhetsbrevet.

Klicka här för att komma till vår nyhetsbrevssida.

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Detta kan vi erbjuda idag:
I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd, i syfte att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov.

Projekttiden för Testbädden AllAgeHub är maj 2020 – juni 2023

About AllAgeHub

VISION A collaboration platform for research, development and innovation that promotes accessible housing and welfare technology services, so that all people can live independent and safe lives regardless of disability or age.

What we offer today:

AllAgeHub develops a user-driven test bed, in order to stimulate the use of welfare technology that meets the users’ real needs, in collaboration with actors from academia, civil society, business and the public sector.

The project period for the test bed is May 2020 – April 2023.

Information med anledning av Corona-smittan

Samverkansplattformen AllAgeHub koordineras av Göteborgsregionen (GR), och följer därmed GR:s riktlinjer och handlingsplaner som formuleras med anledning av Coronaepidemin. Vi följer händelseutvecklingen noga och fortsätter under rådande omständigheter arbeta enligt vårt uppdrag så långt det är möjligt. En direkt effekt är att vi kommer ersätta många fysiska möten med web-baserad kommunikation eller att de skjuts på framtiden.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: