Missa inte vårt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan också läsa tidigare utgåvor av nyhetsbrevet.

Klicka här för att komma till vår nyhetsbrevssida.


VISIONEN 
En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Detta kan vi erbjuda idag:
– Stöd i utmaningsdriven innovation.
– En neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.

Etableringsfas, 2017- 2020.

About AllAgeHub

VISION A collaboration platform for research, development and innovation that promotes accessible housing and assistive technology services, so that all people can live independent and safe lives regardless of disability or age.

What we offer today:

  • An interactive environment.
  • Support in challenge-driven innovation.
  • A neutral arena for collaborations between actors in the public sector, business world, academia and civil society.

Development phase, 2017-2019.

Information med anledning av Corona-smittan

Samverkansplattformen AllAgeHub koordineras av Göteborgsregionen (GR), och följer därmed GR:s riktlinjer och handlingsplaner som formuleras med anledning av Coronaepidemin. Vi följer händelseutvecklingen noga och fortsätter under rådande omständigheter arbeta enligt vårt uppdrag så långt det är möjligt. En direkt effekt är att vi kommer ersätta många fysiska möten med web-baserad kommunikation eller att de skjuts på framtiden.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: