Ta del av
välfärdsteknik i
vår interaktiva miljö!

 

Läs mer och boka ert besök

Kort om AllAgeHub

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Detta kan vi erbjuda idag:
– En interaktiv visningsmiljö.
– Stöd i utmaningsdriven innovation.
– Kompetensutveckling inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.
– En neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.

Uppbyggnadsfas, 2017- 2019.

English Expand box +

About AllAgeHub

VISION A collaboration platform for research, development and innovation that promotes accessible housing and assistive technology services, so that all people can live independent and safe lives regardless of disability or age.

What we offer today:

  • An interactive environment.
  • Support in challenge-driven innovation.
  • Learning environment.
  • A neutral arena for collaborations between actors in the public sector, business world, academia and civil society.

Development phase, 2017-2019.

Följ AllAgeHubs innovationsprocess!

Prenumerera på innovationsprocessens
nyhetsbrev för att alltid få ta del av senaste nytt.

Läs mer
SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.
Finansiärer:
Samarbetsparter: