Ta del av
välfärdsteknik i
vår interaktiva miljö!

 

Läs mer och boka ert besök


VISIONEN 
En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Detta kan vi erbjuda idag:
– En interaktiv visningsmiljö.
– Stöd i utmaningsdriven innovation.
– En neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.

Etableringsfas, 2017- 2019.

For english Expand box +

About AllAgeHub

VISION A collaboration platform for research, development and innovation that promotes accessible housing and assistive technology services, so that all people can live independent and safe lives regardless of disability or age.

What we offer today:

  • An interactive environment.
  • Support in challenge-driven innovation.
  • A neutral arena for collaborations between actors in the public sector, business world, academia and civil society.

Development phase, 2017-2019.

Meddela intresse för idéutvecklingsprojekt

Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0?

Läs mer
SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: