Samarbete sökes

Söker du samarbete med kommuner för att testa en nyutvecklad produkt/tjänst?
Fyll i formuläret på denna sida.


VISIONEN 
En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Detta kan vi erbjuda idag:
– Stöd i utmaningsdriven innovation.
– En neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.

Etableringsfas, 2017- 2019.

About AllAgeHub

VISION A collaboration platform for research, development and innovation that promotes accessible housing and assistive technology services, so that all people can live independent and safe lives regardless of disability or age.

What we offer today:

  • An interactive environment.
  • Support in challenge-driven innovation.
  • A neutral arena for collaborations between actors in the public sector, business world, academia and civil society.

Development phase, 2017-2019.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: