Interaktiva miljöns
tider för 2018 är
nu bokningsbara!

 

Gå till bokningen

Kort om AllAgeHub

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Detta kan vi erbjuda idag:
– En interaktiv visningsmiljö med bokade besök för de deltagande kommunerna.
– Stöd i utmaningsdriven innovation.
– Kompetensutveckling inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.
– En neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.

Uppbyggnadsfasen av AllAgeHub startade 2017 och pågår  t.o.m. 2019.

EXPO Välfärdsteknik 2017
5 december 2017

Interaktiva miljön flyttar in på Göteborgsregionens kommunalförbund för en utställningsdag med fokus på digital rehabilitering och tillsyn. Anmälan är öppen ytterligare några dagar.

Läs mer och anmäl dig
  FLER AKTIVITETER
SE FLER

Sociala medier

Finansiärer
Samarbetsparter