AllAgeHubs interaktiva miljö utvärderad i C-uppsats från Göteborgs Universitet

DSC_5911

Under 2018 har studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Göteborgs Universitet utvärderat AllAgeHubs interaktiva miljö. Syftet var att undersöka hur den fungerar som intervention mot kommunerna i Göteborgsregionen. Resultatet visar att konceptet som sådant är uppskattat, men planering och uppföljningsarbete i kommunerna behövs för effekt.

Det saknas forskning om hur interaktiva miljöer kan fungera som intervention specifikt gentemot målgruppen. Därför behövs en undersökning av AllAgeHubs interaktiva miljö i syfte att ta reda på hur interventionen stödjer kommunernas verksamheter i frågan om kunskap och inspiration kring välfärdsteknik. En sådan undersökning kan utgöra en del av en utvärdering av verksamheten och kan även ge underlag för fortsatt utveckling av den interaktiva miljön, det skriver Sandra Bolin Siversson och Anna-Karin Rångeby i sin C-uppsats.

Bolin Siversson och Anna-Karin Rångeby.

Enkät till medarbetare och chefer

Studien har genomförts via enkäter före och efter besök i AllAgeHubs interaktiva miljö där 120 medarbetare och chefer från kommuner deltagit. Resultatet visar att interventionen på AllAgeHubs interaktiva miljö bidrar till signifikant ökat intresse och ökade kunskaper om välfärdsteknik samt att synen på möjligheter med välfärdsteknik inom olika verksamheter i kommunerna utökas.

På påståendet rörande goda kunskaper om välfärdsteknik instämde endast en tredjedel (35%) av alla deltagare i hög grad innan besöket. Efter besöket instämde merparten (80%) i hög grad. De allra flesta (81%) besökare instämde i hög grad på påståendet att ha blivit mer intresserad av välfärdsteknik efter besöket i AllAgeHubs interaktiva miljö, och även på påståendet att AllAgeHubs interaktiva miljö var ett effektivt sätt att förmedla kunskaper om välfärdsteknik instämde de allra flesta (82%) av deltagarna i hög grad efter besöket.

Planering inför och efter besök behövs

I studien skildras slutligen hur deltagarna planerat uppföljningen i sin hemkommun efter besöket där över hälften (51%) uppgav alternativet ej vet eller ej har planerat någon uppföljning. Vidare implicerar deltagarnas brist på planerad uppföljning och att detta är ett utvecklingsområde för att kunskap ska förvaltas. Önskvärt vore därför att verksamheterna från respektive kommun planerade uppföljning i samband med att besöken bokas. Detta för att bäst ta tillvara på den kunskap som den interaktiva miljön syftar till och för att främja fortsatt utveckling kring välfärdsteknisk implementering.

Aktivitetsrättvisa kan främjas genom att interventionen innehåller diskussion kring brukarperspektivet och att målgruppen utökas genom att inkludera brukarna, det skriver Anna-Karin Rångeby och Sandra Bolin Siversson i resultatdelen i C-uppsatsen.

– Denna C-uppsats och dess resultat är väldigt värdefullt för oss i vårt arbete framåt i AllAgeHub. Det känns också mycket roligt för oss att resultaten kring kunskapshöjning, ökat intresse och att synen på möjligheter med välfärdsteknik inom olika verksamheter blev så tydligt positiv. Majoriteten av besökarna svarade att de inte hade någon planerad uppföljning efter besöket, vilket visar på att mer behövs göras kring hur respektive kommun följer upp besök i den interaktiva miljön och samtidigt även en möjlighet att öka brukarmedverkan, säger Ulrica Björner, koordinator för AllAgeHubs interaktiva miljö.

 

Läs C-uppsatsen här: Utvärdering av AllAgeHubs interaktiva miljö

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen