Fokus omvärld

Synsättet ”digitalt som endaval” kan driva på utvecklingstakten

Trots att Sveriges digitala mognad är en av de mest avancerade visar EU:s Digital Economy and Society Index att vi har sämst fart på den digitala utvecklingen. Ska offentlig förvaltning till fullo dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs ett förändrat synsätt där utgångspunkten är att ”digitalt är endaval”.

Synsättet ”digitalt som endaval” kan driva på utvecklingstakten Read More »

Högteknologiska toaletter införs på äldreboenden

Det var Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd, som lämnade in motionen om att införa högteknologiska toaletter inom äldreomsorgen i Göteborg. – De här toaletterna stärker möjligheterna för ett självständigt liv för vårdtagarna, säger hon. Samtliga partier i kommunstyrelsen förutom Sverigedemokraterna var positiva till att införa toaletterna i ett försöksprojekt enligt Fogelgren (L). De kommer

Högteknologiska toaletter införs på äldreboenden Read More »

Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig

En stor svensk-tysk studie visar att trots betydande investeringar i det korta perspektivet lönar det sig sannolikt att på längre sikt anpassa bostäder för äldre i större skala. Kostnaden för att avlägsna de fem miljöhinder i Sverige som skulle vara till störst nytta för de äldre är betald inom drygt ett år genom minskade kostnader för hemtjänst.

Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig Read More »

Nödvändigheten av välfärdsteknik lyfts i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen

Den 31 mars 2017 lämnande hon över sitt betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Utredningen betonar nödvändigheten av välfärdsteknik som komplement för att öka äldre personers välbefinnande och trygghet. Här föreslås bland annat att regeringen tillsätter en utredning för att överväga behov av ytterligare

Nödvändigheten av välfärdsteknik lyfts i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen Read More »

Århus nya kommunhus sätter välfärdstekniken i centrum – bokstavligt talat

Välfärdtekniken står i centrum under två hela dagar i kommunen, eller nej, välfärdstekniken står ständigt i fokus i Århus. Nyligen invigde nämligen kommunen sitt nya kommunhus där den interaktiva utställningen med välfärdsteknik, DokkX, står öppen året runt – tillgänglig för både personal och invånare. Det var även här som delar av konferensen hölls. Se filmen om Århus nya kommunhus och den interaktiva utställningen

Århus nya kommunhus sätter välfärdstekniken i centrum – bokstavligt talat Read More »

Människan och maskinen – En essä om Ai och välfärdssystemet

Teknikutvecklingen går fort bland spjutspetsbolagen, men det går inte riktigt i samma takt i svensk offentlig sektor. Snarare tvärtom. Denna essä resonerar kring människans tillkortakommanden, och kring hur AI kan tänkas kompensera för dem. Vidare spekuleras i lite olika verksamheters potential till förbättring med hjälp av AI, bland domstolar, vård, skola, omsorg, osv. Denna essä

Människan och maskinen – En essä om Ai och välfärdssystemet Read More »

”Teknik ska ge mer tid för omsorg”

Teknik ska ge mer tid för omsorg, det skriver Göteborgs-Posten. Bland annat intervjuas Göteborgsregionens kommunalförbunds e-samordnare Linn Wallér. Hon berättar om den gemensamma handlingsplan som kommunerna i länet har enats kring inom det här området. GP uppmärksammar också AllAgeHub. Det är ett forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som GR tagit initiativ till. Göteborgs-Posten: Teknik

”Teknik ska ge mer tid för omsorg” Read More »

Ny rapport: Välfärdsteknik – hot eller möjlighet?

En viktig fråga är på vems villkor och på vilket sätt tekniken ska användas. När staten och kommunerna tar fram en strategi för införandet av välfärdsteknik, måste äldre, anhöriga och äldres organisationer vara med och påverka hur genomförandet ska gå till, anser PRO. Rätt använd kan ny teknik befria människor från de begränsningar som en

Ny rapport: Välfärdsteknik – hot eller möjlighet? Read More »

Rulla till toppen