Hyresgästerna bestämmer – Åkerhus testar välfärdsteknik

åkerhus

Äldreboendet Åkerhus i Önnered, Göteborg, har under våren jobbat med användardriven innovation för att förstå vilken teknik som skulle kunna stödja hyresgästerna att må ännu bättre. Nu görs en marknadsundersökning för att hitta välfärdstekniklösningar som matchar behoven.

Åkerhus äldreboende ligger i Önnered, inte långt ifrån havet. Äldreboendet rymmer 102 hyresgäster i tre olika byggnader. Hälften av platserna är anpassade för somatiskt sjuka äldre, 10 platser är anpassade för teckenspråkiga hyresgäster och resten av platserna är för hyresgäster med demenssjukdom. I arbetet med att identifiera möjliga förbättringsområden har fokuset legat på hyresgästernas behov och de identifierade behoven är således baserade på vad de boende själva har lyft fram.

Nästa steg i processen är att söka av marknaden efter befintliga lösningar på de behov som identifierats och därför genomförs nu en informationsförfrågan (Request for information – RFI). Syftet med informationsförfrågan är att göra en marknadsundersökning för att Göteborgs Stad ska förstå vilka lösningar som finns på marknaden som svarar mot de behov som hyresgästerna på Åkerhus äldreboende har.

AllAgeHub hjälper Göteborgs Stad, en av medlemskommunerna, att ta in information om lösningar från marknaden på behov som hyresgästerna på Åkerhus äldreboende har berättat om. Processen följs sedan av ett sedvanligt upphandlingsförfarande. Göteborgs Stad avser att genomföra ett tidsbegränsat test under tre månader, exklusive förberedelse- och avslutningsfas. Antal testpersoner är beroende av lösning och budget.

Klicka här för mer information eller för att lämna in förslag:

Informationsförfrågan (Request for information – RFI) från Åkerhus äldreboende

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen