Socialcheferna i regionens kommuner vill att AllAgeHub fortsätter

allagehub_fortsattning

Göteborgsregionens nätverk för kommunernas socialchefer har meddelat att de vill se en fortsättning på samverkansplattformen AllAgeHub efter att etableringsfasen avrundas vid årsskiftet.

Fredagen den 14 juni träffades Göteborgsregionens socialchefer och de tog då ställning till om AllAgeHub ska fortsätta eller inte. Två och ett halvt år av plattformens etableringsfas har passerat och efter årsskiftet måste verksamheten övergå i en ny form. Inför socialchefsnätverkets träff har projektteamet tillsammans med representanter från kommuner, akademi, civilsamhälle och näringsliv tillsammans summerat och sammanställt lärdomar från etableringsfasen. Utifrån dessa har ett förslag inför fortsättning tagits fram och det var detta förslag som regionens socialchefer nu tog ställning till.

Beskedet från socialcheferna i nätverket är att de vill se en fortsättning på AllAgeHub, och att GR nu får i uppdrag att ta fram ett mer konkret förslag för hur verksamheten ska utformas och finansieras. Utöver de tolv GR-kommuner som redan deltar som partners i samarbetsplattformen har även Kungsbacka meddelat att de är intresserade av att delta i en fortsättning.

Arbetet med att ta fram en konkret plan för fortsättning kommer pågå under sommaren och hösten. Det görs parallellt med förberedelserna inför AllAgeHubs höstkonferens den 26 november, där etableringsfasen summeras.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top