Socialcheferna i regionens kommuner vill att AllAgeHub fortsätter

allagehub_fortsattning

Göteborgsregionens nätverk för kommunernas socialchefer har meddelat att de vill se en fortsättning på samverkansplattformen AllAgeHub efter att etableringsfasen avrundas vid årsskiftet.

Fredagen den 14 juni träffades Göteborgsregionens socialchefer och de tog då ställning till om AllAgeHub ska fortsätta eller inte. Två och ett halvt år av plattformens etableringsfas har passerat och efter årsskiftet måste verksamheten övergå i en ny form. Inför socialchefsnätverkets träff har projektteamet tillsammans med representanter från kommuner, akademi, civilsamhälle och näringsliv tillsammans summerat och sammanställt lärdomar från etableringsfasen. Utifrån dessa har ett förslag inför fortsättning tagits fram och det var detta förslag som regionens socialchefer nu tog ställning till.

Beskedet från socialcheferna i nätverket är att de vill se en fortsättning på AllAgeHub, och att GR nu får i uppdrag att ta fram ett mer konkret förslag för hur verksamheten ska utformas och finansieras. Utöver de tolv GR-kommuner som redan deltar som partners i samarbetsplattformen har även Kungsbacka meddelat att de är intresserade av att delta i en fortsättning.

Arbetet med att ta fram en konkret plan för fortsättning kommer pågå under sommaren och hösten. Det görs parallellt med förberedelserna inför AllAgeHubs höstkonferens den 26 november, där etableringsfasen summeras.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Interaktiv presentation om AllAgeHub

Med hjälp av Göteborgsregionens avdelning Utbildning (GRU) har AllAgeHub tagit fram interaktiv presentation som bygger på gamification där användaren kan göra aktiva val utifrån intresseområde. I presentationen har du möjlighet

robothand och mänsklig hand som möts

MiniExpo Kungälv – Ett uppskattat arrangemang!

Under de två timmar som MiniExpo ägde rum lockade mässan till sig över 110 besökare. Besökarna var blandad mix med personer från civilsamhället, personer i sin yrkesroll samt studerande. Det

Scroll to Top