Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen publicerar sitt betänkande

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen är färdig och betänkandet är nu publicerat under namnet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”.

Den 16 augusti 2018 gav regeringen en särskild utredare, Peter Larsson, i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärkt självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. I dag den 11 mars 2020 publiceras utredningens betänkande under namnet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14).

Läs mer om utredningen och ladda ner betänkandet här.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

AllAgeHub logon mot glittrande bakgrund

AllAgeHub välkomnar 8 nya testledare

De nya testledare som har tillkommit under våren och sommaren gick i september vår pilotutbildning i AllAgeHub:s testbäddsmodell version 1.0. Testledarna har fått kunskap om syftet med Testbädden AllAgeHub och

Scroll to Top