Ensam är inte stark när vården digitaliseras

ingen-bild-gron

För att möta behovet på digitalisering av vården måste Sveriges landsting och regioner nu satsa på samarbete och samverkan.

Genom Cambios kundgrupp har åtta landsting och en privat vårdgivare som använder journalsystemet COSMIC skapat ett forum för just detta.
– Genom det här samarbetet har kundgruppen också kunnat bli en stark röst i nationella frågor, säger Jonas Ekström, överläkare och ordförande för objektägargruppen.

Inom alla landsting och regioner står vården i dag inför samma grundläggande utmaning: verksamheten måste digitaliseras för att hantera det växande vårdbehovet. Istället för att låta alla vårdgivare möta den utmaningen ensamma finns därför en växande efterfrågan på forum för samverkan och samarbete.

Ett bra exempel på ett sådant forum är Cambios kundgrupp där vårdgivarna som använder Cambios journalsystem COSMIC (åtta regioner och landsting samt en privat vårdgivare) samlas för att samordna sina behov och sina framtidsvisioner.

– Generellt sett har vi ganska små landsting och regioner i Sverige och ensam är inte stark. Därför är det en klar fördel att kunna dela sina erfarenheter i en sådan här kundgrupp och kunna enas om vad vi ska lägga våra resurser och vår tid på, säger Jonas Ekström, överläkare och klinikchef på Västmanlands sjukhus Sala.

 

Läs mer på ithalsa.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top