Kom och lyssna på oss på MVTe!

En presentatör inför åhörare

Innan MVTe (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa) grundades 2015 saknade Sveriges kommuner en arena för kunskap- och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor och konferenser fokuserade endast på på landstings- och sjukvårdsfrågor. MVTe arrangerades då av SKL, Västerås stad och VINNOVA för att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Den 22 januari klockan 16:25 kommer vi i AllAgeHub att presentera vårt projekt som en programpunkt under MVTe-konferensen. Passa på att komma och lyssna på var vi är idag och hur utvecklingen av projektet ser ut framåt.

Läs mer här: https://mvte.se/events/allagehub-en-samverkansplattform-for-valfardsteknik-och-tillgangliga-boendemiljoer/

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen