Innovation

Matcharenan

Återigen finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa!

Vi söker nu företag som har en lösning på något/några av behoven och som vill testa sin produkt/tjänst i en verksamhet. Följ nedan länk för att komma till behoven samt anmälningsformuläret. Matcharenan oktober 2023 – AllAgeHub  

Återigen finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa! Read More »

Matcharenan

Nu finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa!

Vi söker nu företag som har en lösning på något/några av behoven och som vill testa sin produkt/tjänst i en verksamhet. Följ nedan länk för att komma till behoven samt anmälningsformuläret. Matcharenan mars 2023 – AllAgeHub  

Nu finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa! Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

Lerum anordnar en mässa om välfärdsteknik 17 april, vill du som företag delta?

Vi söker företag som vill ställa ut välfärdsteknik och medverka på MiniExpo som genomförs 17 april Lerums kommun (Floda). MiniExpot är mindre mässa och välfärdstekniken som presenteras riktar sig till äldre och personer med kognitiva svårigheter MiniExpo är öppet för alla att besöka!  Klicka här för att ta del av civilsamhällets formulerade behov och varmt välkomna att

Lerum anordnar en mässa om välfärdsteknik 17 april, vill du som företag delta? Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Nu finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa!

Vi söker nu företag som har en lösning på något/några av behoven och som vill testa sin produkt/tjänst i en verksamhet. Följ nedan länk för att komma till behoven samt anmälningsformuläret. Matcharenan oktober 2022 – AllAgeHub  

Nu finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa! Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

Kungälv anordnar en mässa om välfärdsteknik 17 november, vill du som företag delta?

Civilsamhället har formulerat behov och vi undrar ifall ditt företag har en lösning som matchar något av behoven och är intresserade av att delta på MiniExpo?  Klicka här för att ta del av civilsamhällets formulerade behov och varmt välkomna att anmäla intresse!    

Kungälv anordnar en mässa om välfärdsteknik 17 november, vill du som företag delta? Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik

MiniExpo planeras att genomföras som en mindre mässa där besökare har möjlighet att få information, ha dialog och bli inspirerade av välfärdstekniska lösningar. Välfärdstekniken som presenteras på mässan syftar till att öka självständighet och trygghet i vardagen samt öka möjlighet till delaktighet i samhället och ett aktivt liv. När: 12 maj och 13 maj Var:

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik Read More »

Träna på internettjänster och appar med hjälp av appen Dagny

Träna på internettjänster och appar med hjälp av appen Dagny

Med stort engagemang och fokus på att öka den digitala delaktigheten har Mölndals stad, Härryda kommun och Dagny AB inom ramen för AllAgeHub utvecklat appen DAGNY. Med hjälp av appen kan du till exempel träna på att:  Skicka mail Använda mobilt Bank-ID Köpa en kollektivtrafikresa Köpa en parkeringsbiljett Hämta appen gratis i App Store eller

Träna på internettjänster och appar med hjälp av appen Dagny Read More »

Digitalt möte

AllAgeHub i samverkan med ABF

Vi är glada för intresset som deltagarna visade. När Testbädden AllAgeHub går in i sin andra fas av projektet vill vi intensifiera samarbetet med civilsamhällets organisationer och ta del av erfarenheter inför vårt fortsatta arbete. Tillsammans kan vi skapa möjligheter för invånare att testa välfärdsteknik i sin vardagsmiljö, säger Helena Molker Lovén, processledare på AllAgeHub.

AllAgeHub i samverkan med ABF Read More »

Stina Roempke från LaSSe brukarstöd

AllAgeHub i samverkan med LaSSe brukarstödcenter

Samtalet tog sin utgångspunkt i pågående pandemi och erfarenheter av hur stöd, vård och omsorg fungerat samt ifall tekniska lösningar har varit till nytta.  Gruppen har visat intresse för att fortsätta träffas i ett återkommande forum för att samtala om hur välfärdsteknik skulle kunna underlätta vardagen. – Ett forum som detta är mycket värdefullt för

AllAgeHub i samverkan med LaSSe brukarstödcenter Read More »

Illustration av videomöte

Digitalt besök hos YRGO

AllAgeHub presenterade den användardrivna Testbädden AllAgeHub och studenterna fick exempel på olika välfärdstekniklösningar och hur dessa kan bidra till ökat välbefinnande. – Det ger så mycket att få sprida kunskap om välfärdsteknik. Det här är blir ett tillfälle att förankra vad Testbädden AllAgeHub konkret planerar att göra för att öka användningen av välfärdsteknik som möter

Digitalt besök hos YRGO Read More »

Dekorativ bild

Nu bygger vi Testbädden AllAgeHub!

Projektet är finansierat av GR-kommunerna och Vinnova fram till 2023. Arbetet kommer att genomföras i tre faser där första fasen handlar om att samla erfarenheter från befintliga miljöer och initiativ och skapa en första version av testbäddsmodellen. Därefter kommer testbäddsmodellen testas, utvärderas och utvecklas i ytterligare två faser i både nya och befintliga testmiljöer. I

Nu bygger vi Testbädden AllAgeHub! Read More »

AllAgeHubs logotyp samt skärmbild från Innovationsveckan.nu

Missa inte våra aktiviteter på Innovationsveckan 2020

AllAgeHub WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik Den 5 oktober, 12.00–13.30 bjuder vi in till en digital visning av vår WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik. Läs mer här. Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig och förstå AI? Den 5 oktober klockan 15.00–15.45 arrangerar vi ett spännande seminarium om hur personer

Missa inte våra aktiviteter på Innovationsveckan 2020 Read More »

Webbseminarium om investeringsbudget som verktyg för digitalisering

Premiär för AllAgeHubs webbinarium – se föreläsningen här!

Över 70 deltagare från kommuner, myndigheter och företag i hela Sverige utforskade tillsammans på vilket sätt kommuner genom förändrade styrnings- och finansieringsmodeller skulle kunna öka takten för införandet av välfärdsteknik genom att frigöra resurser i verksamheten. Med andra ord – Kan investeringsbudget vara ett verktyg för digitalisering? Det stora intresset för ämnet bidrog till att

Premiär för AllAgeHubs webbinarium – se föreläsningen här! Read More »

AllAgeHub-logo i konfetti

AllAgeHub beviljas nya Vinnova-medel

AllAgeHub lämnade i februari in en ansökan till Vinnova i utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar” och har idag fått det glada beskedet att projektet beviljats medel som ett av sex projekt bland 22 sökande. I beskedet lämnade Vinnova följande motivation till sitt beslut: Ansökan handlar om att utveckla en testbädd för välfärdsteknik som utgår från

AllAgeHub beviljas nya Vinnova-medel Read More »

Studiebesök från Finland

Digitalt studiebesök från Finland

I slutet av februari kontaktades AllAgeHub av Annikki Arola, proprefekt/Head of Department vid Högskolan Arcada, som ville undersöka möjligheterna till ett studiebesök under våren. I det rådande läget med Covid-19 ställdes studiebesöket tidigt om till att till att genomföras digitalt. – Det var en självklarhet att erbjuda ett studiebesök trots rådande läge. Verktygen har vi,

Digitalt studiebesök från Finland Read More »

AllAgeHub blickar framåt

AllAgeHub blickar framåt

Enligt socialchefernas önskemål söker vi nu finansiering för en utveckling av samverkansplattformen AllAgeHub och året startade upp med en planeringsdag där vi riktade blicken framåt. Vi arbetar samtidigt vidare med våra samverkansgrupper för att säkerställa att kunskap tillvaratas i utvecklingsarbetet framåt. Efter den treåriga uppstartsfasen är det dags att omsätta den kunskap vi inhämtat i

AllAgeHub blickar framåt Read More »

Kent Lagrell håller öppningsanförande

AllAgeHub summerar och blickar framåt

Över 300 deltagare deltog i konferensdagen på Chalmers konferenscenter i Johanneberg. Dagen leddes av moderatorn Lars Lindsköld från Västra Götalandsregionen och AI Innovation of Sweden. Förmiddagen inleddes med ett anförande från Kent Lagrell, ordförande i Göteborgsregionens styrgrupp för social välfärd. Han pratade om vikten av mod när det gäller att ta till sig ny välfärdsteknik

AllAgeHub summerar och blickar framåt Read More »

AAH på innovationsveckan

AllAgeHubs många aktiviteter under Innovationsveckan

Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt, Innovationsveckans program skapar vi tillsammans, på plats och på webben. Veckan samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, men innehållet är oftast lokala initiativ där offentlig sektor arbetar med utveckling och innovation. Denna gång deltar AllAgeHub ett

AllAgeHubs många aktiviteter under Innovationsveckan Read More »

AllAgeHub_konferens_26_november

Anmälan har öppnat!

De tre år som gått sedan AllAgeHub startades har fyllts med innovation, kreativitet, inspiration och lärande. Nu är det dags för oss att summera uppstartsfasen och rikta blicken mot framtiden. Den 26 november samlar vi intresserade från alla samhälls­sektorer till vad vi tror blir en mycket spännande konferens där vi bjuds på en rad olika

Anmälan har öppnat! Read More »

Magdalena Jämtheden och Helena Molker-Lovén

Nya förstärkningar till AllAgeHub

Magdalen Jämtheden kommer närmast från Partille kommun där hon under senaste året lett utvecklingen av välfärdsteknik inom funktionshinder och äldreomsorg. I den rollen har hon också varit Partille kommuns ombud i AllAgeHub. Magdalena har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och känner sig van och trygg i att driva utvecklingsarbete. ”För mig har FN- konventioner, lagstiftningar och

Nya förstärkningar till AllAgeHub Read More »

Annika Strandberg och Ulf Olofsson

Ny test- och lärandemiljö för välfärdsteknik öppnar i Krokslätt

Initiativet till projektet togs av Annika Strandberg, områdeschef inom äldreboenden i stadsdelen Centrum i Göteborg och idén väcktes när hon i vintras tillsammans med Göteborgsregionens nätverk för chefer inom äldreomsorgen besökte Verklighetslabbet i Stureby utanför Stockholm, men har även inspirerats av besök på liknande testmiljöer i Köpenhamn. – Det utvecklas så många nya välfärdstekniklösningar, men

Ny test- och lärandemiljö för välfärdsteknik öppnar i Krokslätt Read More »

Röststyrd assistent

Inspireras av välfärdsteknik i Östra Göteborg

André Andersson, stödpedagog och teknikcoach i Göteborgs stad, tog initiativet då han upplevde att det var för svårt för målgruppen att få tillgång till kunskap om ny välfärdsteknik och tillfälle att pröva den. Läs inbjudan här nedan. Vill du uppleva framtiden så ”Save the date” – boka upp måndagen den 30 september och fredagen den

Inspireras av välfärdsteknik i Östra Göteborg Read More »

Förvaltarforum tipsar om hur lokaler kan göras mer tillgängliga

Förvaltarforum är en mötesplats på webben för personer som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. I en artikel från den 18 juni tipsar de sina läsare om hur de med enkla medel kan göra sina lokaler mer tillgängliga och till sin hjälp har de tagit Andreas Johansen, funktionsrättsexpert i Göteborgs stad, tillika ombud i AllAgeHub. Läs

Förvaltarforum tipsar om hur lokaler kan göras mer tillgängliga Read More »

Socialcheferna i regionens kommuner vill att AllAgeHub fortsätter

Fredagen den 14 juni träffades Göteborgsregionens socialchefer och de tog då ställning till om AllAgeHub ska fortsätta eller inte. Två och ett halvt år av plattformens etableringsfas har passerat och efter årsskiftet måste verksamheten övergå i en ny form. Inför socialchefsnätverkets träff har projektteamet tillsammans med representanter från kommuner, akademi, civilsamhälle och näringsliv tillsammans summerat

Socialcheferna i regionens kommuner vill att AllAgeHub fortsätter Read More »

Hyresgästerna bestämmer – Åkerhus testar välfärdsteknik

Åkerhus äldreboende ligger i Önnered, inte långt ifrån havet. Äldreboendet rymmer 102 hyresgäster i tre olika byggnader. Hälften av platserna är anpassade för somatiskt sjuka äldre, 10 platser är anpassade för teckenspråkiga hyresgäster och resten av platserna är för hyresgäster med demenssjukdom. I arbetet med att identifiera möjliga förbättringsområden har fokuset legat på hyresgästernas behov

Hyresgästerna bestämmer – Åkerhus testar välfärdsteknik Read More »

Microsofts VD Satya Nadella tillsammans med de tre teamen från Samhall Innovation days

52 timmar långt evenemang för större inkludering

Många människor lever med en diagnos inom autismspektrum. Diagnosen innebär inte att de inte kan förstå instruktioner eller att de skulle vara sämre på att utföra uppgiften, men att omständigheter runt dem eller inom dem gör det svårare att ta in informationen. Dessa personer är en enorm outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, och det handlar om

52 timmar långt evenemang för större inkludering Read More »

Save The Date Innovationslab

Save the date 6-7 maj – Innovationslabb: Smarta framtida boenden

Hur ska framtidens boende och kvarter se ut? Många aspekter av boendet är just nu under utveckling och förändring, och vi vill se hur vi kan boosta innovation kring dessa frågor. Vi kommer fokusera på målgrupperna yngre och äldre boende och har med oss representanter för dessa på plats. Dessutom kommer deltagarna att på slutet

Save the date 6-7 maj – Innovationslabb: Smarta framtida boenden Read More »

Kaggeledsbacken söker samarbetspartner

Kaggeledsbacken söker företag, organisationer och andra aktörer som kan bidra med teknik och/eller kunskap för skapa förutsättningar att prova ut lösningar som kan möta de behov som identifierats. Testen ska ske i syfte att få en fördjupad förståelse för användarnas behov. Genom att testa teknik i vardagen kan Kaggeledsbacken även få kunskap om förbättringar, utöver

Kaggeledsbacken söker samarbetspartner Read More »

Innovationslabb: Tillgänglighet – fler perspektiv stärker innovationskraften

Innovationslabbet är det femte i ordningen och temat är som sagt tillgänglighet. Deltagarna kommer offentliga verksamheter (t.ex. Fastighetskontoret eller IOFF), från privat sektor (konsulter inom tillgänglighet, designers och inredningsarkitekter m.fl) och de kommer från civilsamhället (t.ex. intresseföreningar). Poängen med Innovationslabben är att stärka hela innovationsprocessen genom att samla personer med olika perspektiv, för att få

Innovationslabb: Tillgänglighet – fler perspektiv stärker innovationskraften Read More »

Innovationslabb med fokus Tillgänglighet

Den 19:e och 20:e november arrangeras ett innovationslabb med fokus på tillgänglighet, riktat till företag som vill vara med att ta fram lösningar. Platsen är Lindholmen och Radisson Blu Riverside Hotel och frågorna vi ska jobba med handlar om att identifiera och arbeta med utmaningar inom såväl digital som fysisk tillgänglighet. Arbetsmetodiken i innovationslabbet kommer

Innovationslabb med fokus Tillgänglighet Read More »

Användare, anhöriga och vårdgivare sökes för test av digital tjänst i mobilen eller surfplattan

SAMARBETE SÖKES. Salus Mea är en digital tjänst i mobilen eller surfplattan som syftar till att skapa trygghet för användare och anhöriga. Tjänsten omfattas av flera deltjänster för att möta behov i åldrandets olika faser.

Användare, anhöriga och vårdgivare sökes för test av digital tjänst i mobilen eller surfplattan Read More »

Kommunikation och kognitivt stöd i fokus på EXPO Välfärdsteknik 2018

Den 16 oktober 2018 hålls för andra året i rad AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik, i år med tema kommunikation och kognitivt stöd. Chefer och medarbetare i de 12 medverkande kommunerna välkomnas till Gothenburg CoValley Open Lab i Mölndal där mässan hålls den 16 oktober.

Kommunikation och kognitivt stöd i fokus på EXPO Välfärdsteknik 2018 Read More »

Idéutvecklingsprojekt ska lösa hur individer på landsbygden kan bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp

Den 11 juni hölls en idéworkshop kring behovsanpassade lösningar där representanter från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle idégenererade tillsammans. Initiativtagare var kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Alingsås. AllAgeHubs innovationsprocess befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från de fyra perspektiven ska idégenerera tillsammans. Vi är nu i sista steget i

Idéutvecklingsprojekt ska lösa hur individer på landsbygden kan bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp Read More »

Lerum, Härryda och DART i nytt idéutvecklingsprojekt med fokus tillgänglig kommunikation

Den 1 juni hölls en idéworkshop kring tillgänglig kommunikation där representanter från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle idégenererade tillsammans. Initiativtagare var kommunerna Lerum och Härryda. AllAgeHubs innovationsprocess befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från de fyra perspektiven ska idégenerera tillsammans. Vi är nu i sista

Lerum, Härryda och DART i nytt idéutvecklingsprojekt med fokus tillgänglig kommunikation Read More »

Tack för ett händelserikt och fantastiskt första år med AllAgeHub!

Vi vill tacka alla er som på något vis varit delaktiga i detta första år av uppbyggnaden av AllAgeHub. Vi hade inte kunnat göra det utan er, 2017 har varit en fantastisk resa för oss.
Nu ser vi fram emot ett lika händelserikt och spännande 2018 då vi fortsätter uppbyggnaden av AllAgeHub tillsammans. En härlig jul och en god start på det nya året önskar vi er alla!

Tack för ett händelserikt och fantastiskt första år med AllAgeHub! Read More »

Här är de identifierade och prioriterade utmaningarna vidare i innovationsprocessen

Vi har mycket att lära oss och byggandet av innovationsdelen i samverkansplattformen AllAgeHub går ut på att hitta sätt att lyckas utveckla och implementera innovationer tillsammans – akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Med utmaningar menar vi glappet mellan vad samhället erbjuder och människor, oavsett funktionsvariation och ålder, behöver för att leva självständiga och trygga

Här är de identifierade och prioriterade utmaningarna vidare i innovationsprocessen Read More »

Vi välkomnar AllAgeHubs nya projektledare – Anna Manhem Laurin

– Jag ser fram emot att tillsammans med AllAgeHub-teamet och samarbetspartners få vara med och bidra till utveckling och innovation inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer, det känns jättespännande och roligt, säger Anna Manhem Laurin, projektledare för AllAgeHub sedan den 1 november. Kontaktuppgifter

Vi välkomnar AllAgeHubs nya projektledare – Anna Manhem Laurin Read More »

”Utmaningarna handlar snarare om att tidigt förstå behoven och hur lösningarna ska lyckas implementeras”

Europas ledande mässa på området aktivt åldrande, Active and Assisted Living Forum hölls i Portugal i början av oktober. Temat för i år var; Överbrygga mellanrummen mellan tekniska lösningar och ett aktivt åldrande. Vad kan du göra? AllAgeHub deltog för omvärldsbevakning, nätverkande och kunskapsutbyte.

”Utmaningarna handlar snarare om att tidigt förstå behoven och hur lösningarna ska lyckas implementeras” Read More »

Utmaningsdriven innovation startar med workshops i höst

Workshopparna är ett första steg i utvecklingen av innovationsprocessen inom AllAgeHub med målsättningen att starta utvecklingsprojekt där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samarbetar. Är du kommunmedarbetare och vill veta mer om hur du kan påverka det framtida innovationsarbetet i AllAgeHub? Kontakta din kommuns AllAgeHub-ombud. Kontaktuppgifter finns här. Kontaktperson på AllAgeHub Carolina Fornell, processledare innovation carolina.fornell@allagehub.se

Utmaningsdriven innovation startar med workshops i höst Read More »

Vi välkomnar två nya medarbetare

Frida Edgren ska hålla visningar i AllAgeHubs interaktiva miljö och började arbeta hos oss den 11 september. Carolina Fornell blir processledare för innovationsarbetet inom AllAgeHub och börjar hos oss den 18 september. Varmt välkomna! Carolina Fornell Processledare för innovation carolina.fornell@allagehub.se Frida Edgren Interaktiva miljön frida.edgren@allagehub.se

Vi välkomnar två nya medarbetare Read More »

Frukostseminarium med innovationsforskaren Leif Denti

Innovationsforskaren Leif Denti vill svara ett övertygande nej på den frågan. Nytänkande är en färdighet som alla kan lära sig. Under hans föreläsning tar Leif ned begreppen kreativitet och innovation på jorden, slår hål på myterna, och berättar hur du enkelt och konkret kan komma igång med nytänkandet. Några myter som Leif kommer att resonera

Frukostseminarium med innovationsforskaren Leif Denti Read More »

Möt våra AllAgeHub-ombud i tidningen FOURUM

I januari i år startade AllAgeHub upp sin verksamhet efter två år av förstudier, ansökningar och nätverkande. Med delfinansiering från tolv GR-kommuner samt Vinnova och Västra Götalandsregionen är bollen som ska resultera i en samverkansarena för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer i rullning. Ögon och öron ut i kommunerna Vad som är viktigt nu är att få

Möt våra AllAgeHub-ombud i tidningen FOURUM Read More »

De ska främja behovsdriven innovation i tolv GR-kommuner

Att vara drivande i arbetet med att få kommunernas verksamheter och medarbetare att skicka in idéer om utvecklingsarbeten, utmaningar och lösningar in till AllAgeHub är en viktig roll som axlas av utvalda AllAgeHub-ombud. Ombuden som finns i varje medverkande kommun är länken in till AllAgeHub, de ska både förmedla kommunernas behov in till AllAgeHub samt

De ska främja behovsdriven innovation i tolv GR-kommuner Read More »

Nödvändigheten av välfärdsteknik lyfts i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen

Den 31 mars 2017 lämnande hon över sitt betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Utredningen betonar nödvändigheten av välfärdsteknik som komplement för att öka äldre personers välbefinnande och trygghet. Här föreslås bland annat att regeringen tillsätter en utredning för att överväga behov av ytterligare

Nödvändigheten av välfärdsteknik lyfts i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen Read More »

Århus nya kommunhus sätter välfärdstekniken i centrum – bokstavligt talat

Välfärdtekniken står i centrum under två hela dagar i kommunen, eller nej, välfärdstekniken står ständigt i fokus i Århus. Nyligen invigde nämligen kommunen sitt nya kommunhus där den interaktiva utställningen med välfärdsteknik, DokkX, står öppen året runt – tillgänglig för både personal och invånare. Det var även här som delar av konferensen hölls. Se filmen om Århus nya kommunhus och den interaktiva utställningen

Århus nya kommunhus sätter välfärdstekniken i centrum – bokstavligt talat Read More »

Verklighetslabb på gång i kommunerna

Verklighetslabb ska bli en del av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Verklighetslabb kommer att möjliggöra tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Det kan exempelvis handla om att

Verklighetslabb på gång i kommunerna Read More »

Uppstartskonferens för AllAgeHub

Varför behövs AllAgeHub? – Vi behöver tänka nytt för att kunna möta framtidens vård- och omsorgsbehov hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Produkter och tjänster motsvarar inte alltid användarnas behov och kommunerna behöver stöd i implementeringen av välfärdsteknik. Företag vill också utveckla produkter och tjänster i samarbete med målgruppen, sa Theresa Larsen, verksamhetsledare för AllAgeHub.

Uppstartskonferens för AllAgeHub Read More »

”Teknik ska ge mer tid för omsorg”

Teknik ska ge mer tid för omsorg, det skriver Göteborgs-Posten. Bland annat intervjuas Göteborgsregionens kommunalförbunds e-samordnare Linn Wallér. Hon berättar om den gemensamma handlingsplan som kommunerna i länet har enats kring inom det här området. GP uppmärksammar också AllAgeHub. Det är ett forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som GR tagit initiativ till. Göteborgs-Posten: Teknik

”Teknik ska ge mer tid för omsorg” Read More »

Rulla till toppen