Okategoriserad

Futuristisk grafik med robothand

Nu är anmälan öppen till ett Webbinarium om AllAgeHub:s testprocess!

5 juni kl. 9-10 I Testbädden AllAgeHub 2020-2023 deltog 13 kommuner i Göteborgsregionen i att ta fram en användardriven testprocess för tester av välfärdsteknik inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Testprocessen finns nu öppen för alla att använda. På det här webbinariet berättar AllAgeHub om vad vi menar med en användardriven testprocess, hur modellen för behovsinventering […]

Nu är anmälan öppen till ett Webbinarium om AllAgeHub:s testprocess! Read More »

Ny slutrapport från Kungälv!

Under testbädden AllAgeHub (2020-2023) publicerades regelbundet slutrapporter www.allagehub.se och nedan test genomfördes inom ramen för projektperioden. Fler slutrapporter finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungälv Behov: Anhöriga saknar lätta sätt att enkelt visuellt kunna kommunicera med sina närstående på vård- och omsorgsboende. Detta leder till

Ny slutrapport från Kungälv! Read More »

Hand håller i ett virtuellt hus. AllAgeHubs logo syns jämte huset.

AllAgeHub – Vad är på gång?

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen syftar till att öka kommunernas förmåga att tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal primärvård i Göteborgsregionen. Stödet ges under en treårsperiod, 2024–2026. Under hösten 2023 arbetades innehållet i uppdraget fram tillsammans med

AllAgeHub – Vad är på gång? Read More »

Futuristisk grafik med robothand

Nu kan du anmäla dig till vårens första webbinarium!

11 april kl. 9:00-10:00: Doris Lydahl arbetar som lektor i vetenskapsteori och är forskare i teknik- och vetenskapsstudier. Doris har forskat om välfärdsteknik i äldreomsorgen och i slutet av 2023 publicerades rapporten ”Välfärdstekniken värden”. På webbinariet berättar Doris om de resultat som presenteras i rapporten. Klicka här för att anmäla dig!  

Nu kan du anmäla dig till vårens första webbinarium! Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

Ta del av AllAgeHubs processmodell för att anordna mindre lokala mässor om välfärdsteknik – MiniExpo!

MiniExpo är ett koncept där mindre lokala mässor arrangeras i samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen. Primär målgrupp är invånare i civilsamhället, exempelvis äldre, personer med funktionsnedsättning eller anhöriga. Syftet med MiniExpo är att öka kunskap om hur välfärdsteknik kan bidra till att underlätta vardagen.  Klicka på nedan länk för att ta del av mer information

Ta del av AllAgeHubs processmodell för att anordna mindre lokala mässor om välfärdsteknik – MiniExpo! Read More »

En illustration av boken som den ungefärligen ser ut.

Som ett komplement till den lättlästa boken om AI finns nu en intervju om ChatGPT att ta del av!

I intervjun förklarar Almira vad ChatGPT är och vad man ska tänka på om man använder ChatGPT. Intervjun är bearbetad för att kunna läsas av personer som saknar förkunskaper om ChatGPT. Länk till intervjun Läs mer om den lättlästa boken om AI

Som ett komplement till den lättlästa boken om AI finns nu en intervju om ChatGPT att ta del av! Read More »

Hand håller i ett virtuellt hus. AllAgeHubs logo syns jämte huset.

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen

Efter höstens planeringsarbete tillsammans medlemskommunerna i Göteborgsregionen presenteras nu det nya uppdraget under namnet AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen. Detta uppdrag, som sträcker sig över en treårsperiod från 2024 till 2026, syftar till att öka kommunernas förmåga att tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen Read More »

Kungälv publicerar en ny slutrapport!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungälv Behov: Hyresgästerna utrycker en önskan om att kunna gå i skogen, resa, komma tillbaka till deras barndomshem eller stugan på ön. De önskar mer variation i vardagen och få

Kungälv publicerar en ny slutrapport! Read More »

Julhälsning från AllAgeHub

Testbädden AllAgeHub går mot sitt projektavslut och vi vill passa på att tacka alla medlemskommuner, samverkansparter och övriga som deltagit i projektet. AllAgeHub går in i en ny fas 2024-2026 där samtliga 13 medlemskommuner i Göteborgsregionen gått samman för att finansiera ett samlat stöd från GR när det gäller utvecklingsarbete med och implementering av välfärdsteknik. 

Julhälsning från AllAgeHub Read More »

Bild på bokhyllor i ett bibliotek

Rapporten ”Att starta välfärdsbibliotek – Erfarenheter från testbädden AllAgeHub” finns nu tillgänglig!

Rapporten är skriven av Leif Sandsjö och Jonas Söderholm och båda arbetar som universitetslektorer vid Högskolan i Borås. Jonas finns på institutionen Bibliotekshögskolan och Leif verkar vid Institutionen arbetsliv och välfärd. Rapporten beskriver konceptet Välfärdsbibliotek, som  flera svenska kommuner visar intresse för. Författarna delar sina erfarenheter från samarbeten med Borås Stad, Tjörns kommun och Testbädden

Rapporten ”Att starta välfärdsbibliotek – Erfarenheter från testbädden AllAgeHub” finns nu tillgänglig! Read More »

Närbild på en person som använder en surfplatta

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s uppdaterade studiecirkelmaterial!

Nu har du möjlighet att ta del av nyligen uppdaterat studiecirkelmaterial som handlar om välfärdsteknik. Studiecirkelmaterialet är uppdelat på tre studietillfällen och syftet med studiecirkeln är att öka kunskap om vad välfärdsteknik är och vad användning av teknik kan innebära i vardagen.   Tryck på länk för att läsa mer och ta del av materialet

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s uppdaterade studiecirkelmaterial! Read More »

Kugghjul med AllAgeHub logo

Status höstens arbete – samlat stöd välfärdsteknik

I våras fattade GR:s socialchefsnätverk beslut kring ett fortsatt uppdrag från GR som handlar om att bistå kommunerna i arbetet med att bättre kunna ta tillvara välfärdsteknikens potential inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Uppdraget stäcker sig mellan 1 januari 2024 – 31 december 2026. Samtliga 13 medlemskommuner har gått samman

Status höstens arbete – samlat stöd välfärdsteknik Read More »

Ny slutrapport från Göteborg!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Göteborg Behov: Öka tryggheten och förkorta tiden det tar innan en brukare får hjälp samt minska stressen för personalen. På boendet så är det bara en person på varje avdelning

Ny slutrapport från Göteborg! Read More »

Göteborg och Härryda slutrapport

Härryda och Göteborg inkommer med två nya slutrapporter!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Härryda Behov: Svårt med kommunikation när brukare har ett annat hemspråk än svenska. Frustration hos brukare som gärna vill utrycka sina behov samt frustation hos personalgruppen som gärna vill hjälpa

Härryda och Göteborg inkommer med två nya slutrapporter! Read More »

Nu publiceras AllAgeHubs process för test av välfärdsteknik!

Under tre års tid har kommunerna i Göteborgsregionen gemensamt arbetat fram en slutgiltig version av en processmodell som avser test av välfärdsteknik. I början av projektet togs en första version av processen fram som sedan utifrån testledarnas erfarenheter och synpunkter reviderats till en andra och sedan en tredje slutgiltig version. Näringslivet har även inkommit med

Nu publiceras AllAgeHubs process för test av välfärdsteknik! Read More »

En illustration av boken som den ungefärligen ser ut.

Nu finns en lättläst bok om AI att ta del av!

Marika Jonsson, utvecklingsledare på Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen samt doktorand i människa-datorinteraktion vid KTH är författare till en nyskriven lättläst bok om AI! Boken är skriven på lättläst svenska och innefattar även en studiehandledning och kan därför användas på exempelvis daglig verksamhet. Handling: Den här boken handlar om AI. AI är en förkortning för

Nu finns en lättläst bok om AI att ta del av! Read More »

Två slutrapporter från Göteborg

Nu finns det två nya slutrapporter från Göteborg att ta del av!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Göteborg Behov: Verktyg för kommunikation Lösning som testats: Picturemylife Länk till slutrapport   Göteborg Behov: De daglig verksamheternas behov är att deltagare skall ha möjlighet att kommunicera bättre med personal

Nu finns det två nya slutrapporter från Göteborg att ta del av! Read More »

Öckerö och Stenungssunds slutrapporter

Två nya slutrapporter att ta del av, denna gång från Stenungsund och Öckerö!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Stenungsund Behov: Boende med demensproblematik och/eller nedsatt orienteringsförmåga kan gå vilse när de lämnar hemmet vilket utgör en risk för sin trygghet och hälsa. Lösning som testats: Mobilt trygghetslarm, Careium

Två nya slutrapporter att ta del av, denna gång från Stenungsund och Öckerö! Read More »

Slutrapporter från civilsamhället

Två nya slutrapporter från civilsamhället!

Nu kan du ta del av fler slutrapporter från civilsamhället. Du hittar slutrapporterna under presentationer och rapporter samt nedan. Behov: Smärta i hela kroppen till följd av flera diagnoser. På en smärtskala 1-10 bedöms smärtan konstant till mellan 8-9. Smärtan leder bland annat till dålig sömn, energibrist och migrän. Behov av att minska smärta, sova

Två nya slutrapporter från civilsamhället! Read More »

Slutkonferens AllAgeHub – Ta del av presentationerna!

Under den fysiska konferensen samlades representanter från GR och de 13 medlemskommunerna för att fira genomförandet och det gemensamma arbete och engagemang som lagts i projektet. Under den digitala konferensen hade alla som önskade möjlighet att delta. På konferenserna presenterades vad som har uppnåtts i projektet och testledare från kommuner, samarbetsparter och finansiärer deltog och

Slutkonferens AllAgeHub – Ta del av presentationerna! Read More »

Kungälv publicerar två nya slutrapporter!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungälv Behov: Det finns vissa brister i kunskapen hos personalen när det kommer till bemötande hos personer med kognitiv svikt eller sjukdom. Detta kan leda till att personalen blir stressade

Kungälv publicerar två nya slutrapporter! Read More »

Fler slutrapporter att ta del av, denna gång publiceras två stycken från Partille och en Göteborg!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Partille Behov: Problemet är tillgången till rutiner för hemtjänstpersonal som till större delen av sin arbetsdag är utanför kontoret. Rutiner finns idag i fysisk pärm på kontoret. Rutinerna är ej

Fler slutrapporter att ta del av, denna gång publiceras två stycken från Partille och en Göteborg! Read More »

Bild på bokhyllor i ett bibliotek

Nu kan ni ta del av filmerna från webbinariet om välfärdsbibliotek!

Allt fler kommuner har valt att satsa på att stödja sina invånare i att utforska det som benämns välfärdsteknik. Nu kan du i efterhand ta del av det gemonförda webbinariet. Du kan följa med på olika studiebesök hos ett antal välfärdsbibliotek runt om i landet. Du kan även ta del av forskning på temat välfärdsteknik,

Nu kan ni ta del av filmerna från webbinariet om välfärdsbibliotek! Read More »

Slutrapporter från tester i civilsamhället

Nu kan du ta del av de första slutrapporterna från tester i civilsamhället. Du hittar slutrapporterna under presentationer och rapporter samt nedan. Två personer har testat varsin produkt i sina hem och sin vardag. Fler slutrapporter kommer att publiceras under våren. Behov: Spasticitet i kroppen gör att det blir svårt att utföra vardagsaktiviteter självständigt. Det

Slutrapporter från tester i civilsamhället Read More »

Välkomna till AllAgeHub:s digitala slutkonferens!

Vi bjuder in till en slutkonferens där alla som önskar kan delta. Centralt i AllAgeHub:s arbete är samverkan mellan olika aktörer. Under programmet medverkar representanter från näringslivet, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. När: Tisdag den 30 maj kl. 9 -12 Var: Via länk som skickas ut inför konferensen Vem får delta: Alla är välkomna! Kostnadsfritt! Läs mer

Välkomna till AllAgeHub:s digitala slutkonferens! Read More »

slutrapporter Göteborg och Alingsås

Nu finns det nya slutrapporter från Alingsås och Göteborg att ta del av!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Alingsås Behov: Verksamheten har idag väggtavla med visuella inprint scheman som är synliga för alla brukare. Brukarna kan då se samtliga brukares scheman och vilken personal som finns tillgänglig för

Nu finns det nya slutrapporter från Alingsås och Göteborg att ta del av! Read More »

AllAgeHub-logo i konfetti

Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd när de utvecklar och implementerar välfärdsteknik

Syftet med uppdraget är att bistå kommunerna i arbetet med att bättre kunna tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna.  Lärdomar har dragits av tidigare arbeten, utredningar och från AllAgeHub som funnits i olika projektfaser under drygt 7 år. Stödet omfattar ett resursteam vars uppdrag är att stödja

Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd när de utvecklar och implementerar välfärdsteknik Read More »

Kungälv har genomfört ytterligare ett test av välfärdsteknik och nu kan du läsa slutrapporten!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länk. Kungälv Behov: Vi har flera personer som ofrivilligt vänder på dygnet. Detta kan leda till att de känner sig otrygga. Det blir också lätt en påverkan på andra boende som

Kungälv har genomfört ytterligare ett test av välfärdsteknik och nu kan du läsa slutrapporten! Read More »

Slutrapport kungälv och kungsbacka

Nu är fler slutrapporter från test av välfärdsteknik publicerade!

Nu har ytterligare tre tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungsbacka: Behov: Boende möter många personal i sina stödinsatser. Vid de fall där stödet ska främja god kosthållning och ökad motivation till

Nu är fler slutrapporter från test av välfärdsteknik publicerade! Read More »

Robothand möter människohand med årsrika Göteborg logo

AllAgeHub deltar vid Årsrika Göteborg den 27 april!

Inom ramen projektet AllAgeHub vid Göteborgsregionen genomförs  i 13 kommuner olika tester av välfärdsteknik för äldre och/eller personer med funktionsnedsättning. De medverkande kommer att berätta om några av dessa tester, om hur välfärdsteknik kan underlätta i vardagen samt ge exempel på andra aktiviteter i projektet. Medverkande Yvonne Witzöe, projektledare AllAgeHub/GR Johanna Lundgren, processledare AllAgeHub /GR

AllAgeHub deltar vid Årsrika Göteborg den 27 april! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar!

Vårens nätverksträffar: 23 februari – kl. 9.00-10.00 Digitalt anhörigstöd: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Maria Ahlqvist berättar om hur kommuner, regioner och idéburna verksamheter arbetar med Digitalt anhörigstöd. Hon berättar också om Sveriges första nationella anhörigstrategi som beslutades 2022. 30 mars – kl. 9.00-10.00 Fokus civilsamhället: MiniExpo (mindre

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar! Read More »

Ale är nu klara med ett test av välfärdsteknik och ni finns slutrapport publicerad!

Nu har sju stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Ale Behov: Personer med en demensdiagnos har på olika sätt svårt att minnas, uppfatta och förstå sin omgivning pga. skador på hjärnan.

Ale är nu klara med ett test av välfärdsteknik och ni finns slutrapport publicerad! Read More »

Kungälv har genomfört ett test av välfärdsteknik och nu är slutrapporten publicerad!

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats. Denna gång är det Kungälv som publicerar en slutrapport. I samband med detta test har det även av Thea Carlqvist skrivit en kandidatuppsats inom kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, Filosofiska Institutionen. Uppsatsen är en explorativ studie med personer diagnosticerade med högfungerande autism om deras upplevelse av vad som

Kungälv har genomfört ett test av välfärdsteknik och nu är slutrapporten publicerad! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Ny matcharena på gång – 27 februari publiceras kommunernas behov och vi söker då företagens välfärdstekniska lösningar!

Flera kommuner i Göteborgsregionen planerar att publicera sina formulerade behov från vård och omsorgsverksamheter på vår hemsida 27 februari. Även denna gång sker matcharenan i samverkan med Innomera, regional testbädd för välfärdsteknik  i Örebro län som även de kommer publicera behov. Håll utkik på vår hemsida för att ta del av behoven! Har du en

Ny matcharena på gång – 27 februari publiceras kommunernas behov och vi söker då företagens välfärdstekniska lösningar! Read More »

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad!

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Tjörn Behov: Vardagen idag blir ostrukturerad för många brukare då man inte förstår vad dagen ska innehålla. Detta skapar oro och frustration hos

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad! Read More »

Interaktiv presentation om AllAgeHub

Med hjälp av Göteborgsregionens avdelning Utbildning (GRU) har AllAgeHub tagit fram interaktiv presentation som bygger på gamification där användaren kan göra aktiva val utifrån intresseområde. I presentationen har du möjlighet att följa Sara och hur välfärdsteknik hjälpt henne i vardagen. Du kan bland annat välja att intervjua testledare i kommunerna, representanter från näringslivet och civilsamhälle

Interaktiv presentation om AllAgeHub Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

MiniExpo Kungälv – Ett uppskattat arrangemang!

Under de två timmar som MiniExpo ägde rum lockade mässan till sig över 110 besökare. Besökarna var blandad mix med personer från civilsamhället, personer i sin yrkesroll samt studerande. Det lilla formatet ger möjlighet till fördjupade och givande samtal mellan besökare och företag. Utvärdering visar att en majoritet av besökarna upplevde att utställda produkter/tjänster var

MiniExpo Kungälv – Ett uppskattat arrangemang! Read More »

Att utveckla verksamheter med stöd av välfärdsteknik

Nu finns rapporten ”Att utveckla verksamheter med stöd av välfärdsteknik” tillgänglig!

Rapporten utgår från en utredning som genomförts på uppdrag av styrgruppen för projekt AllAgeHub, vilken har genomförts av FoU i Väst vid Göteborgsregionen. Ansvarig utredare är Cornelia Björk, analytiker och Ella Petrini, forskningsassistent.     Läs mer här Ladda ner rapporten

Nu finns rapporten ”Att utveckla verksamheter med stöd av välfärdsteknik” tillgänglig! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Nu finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa!

Vi söker nu företag som har en lösning på något/några av behoven och som vill testa sin produkt/tjänst i en verksamhet. Följ nedan länk för att komma till behoven samt anmälningsformuläret. Matcharenan oktober 2022 – AllAgeHub  

Nu finns kommunernas behov publicerade och vi söker företag som har en lösning på dessa! Read More »

Ytterligare två tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade!

Mölndal Behov: Det finns brukare som vill arbeta självständigt utan personalnärvaro men som behöver stöttning vid olika moment när det gäller påminnelse om start/avslut Lösning som testats: Memoplanner från Abilia Länk till slutrapport   Öckerö Behov: Brukare tillbringar stor del av tiden med att gå runt och kolla upp vad personal gör i stunden, de saknar

Ytterligare två tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade! Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

Planering inför MiniExpo i Kungälv är igång!

MiniExpo är en mindre mässa där välfärdstekniska lösningar visas upp. Syftet med mässan är att ge inspiration och kunskap om välfärdsteknik.  Just nu formuleras behov som kommer publiceras på AllAgeHubs hemsida.  Inom kort söker vi därför företag som önskar delta som utställare ifall de har en välfärdsteknisk lösning som matchar behovet! Mer information kommer inom

Planering inför MiniExpo i Kungälv är igång! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar!

Höstens nätverksträffar: 2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.       Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar! Read More »

megafon med pratbubbla där det står genomförda tester

Flera tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade!

Lilla Edet Behov: ”Det arbetssätt som används idag på daglig verksamhet för personer inom LSS, kräver stora personalresurser och ger inte de bästa förutsättningarna för att arbetstagare ska nå målet om inflytande, självständighet och ett närmande till den reguljära arbetsmarknaden. Arbetstagarna får idag stöd av personalen under varje moment under dagen, till exempel vid ändring

Flera tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Kommande matcharena 5 oktober: Kommunerna i Göteborgsregionen samt i Örebro Län söker företagens välfärdstekniska lösningar!

Hur går matcharenan  till? Inför matcharenan identifierar och formulerar kommunerna olika behov. Kommunerna spelar oftast in en film som beskriver behoven. Kommunernas behovsformuleringar och eventuella filmer publiceras 5 oktober och finns tillgängliga fram till 19 oktober 2022. Företag fyller i formulär där de presenterar sin lösning och vilket av de publicerade behoven lösningen möter. Lösningen

Kommande matcharena 5 oktober: Kommunerna i Göteborgsregionen samt i Örebro Län söker företagens välfärdstekniska lösningar! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Höstens nätverksträffar – uppdaterad

2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.  Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar

Höstens nätverksträffar – uppdaterad Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Ny matcharena i oktober!

Kommunerna i Göteborgsregionen har möjlighet att publicera sina formulerade behov och vi kommer även publicera behov som kommunerna från regionala testbädden Innomera från Örebro län  har identifierat. Matcharenan är en form för att matcha kommunernas behov med näringslivets lösningar. Syftet är att hitta lösningar som kan leda till test av välfärdsteknik. Kommunerna kommer publicera behov

Ny matcharena i oktober! Read More »

Människor som lyssnar på en presentation

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s studiecirkelsmaterial!

Tekniska lösningar är en allt större del av vårt vardagsliv. Teknik utvecklas snabbt och används inom en mängd områden. Det som kallas välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet samt förbättra kvaliteten på välfärdstjänster. Sveriges kommuner arbetar för att införa och använda mer teknik i verksamheter inom vård och omsorg. Tekniken

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s studiecirkelsmaterial! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Missa inte vår nätverksträff den 1 juni!

Den 1 juni är det dags igen! Vid detta tillfälle är kommunernas testmiljöer i fokus. AllAgeHub:s testledare från Lilla Edet, Mölndal och Öckerö kommer att berätta om deras arbete med  testmiljöerna och presentera resultat av genomförda tester av välfärdsteknik i respektive kommun. Följ nedan länk för att komma till anmälningssidan. Nätverksträff 1 juni – AllAgeHub

Missa inte vår nätverksträff den 1 juni! Read More »

Människor som lyssnar på en presentation

Studiecirkel om välfärdsteknik

I takt med att tekniska lösningar används både i vårt vardagsliv och inom kommunernas vård- och omsorgsverksamhet ökar behovet av kunskap. Vi påverkas alla av den snabba utvecklingen Studiecirkeln är uppdelad på fyra studietillfällen och kan genomföras digitalt eller tillsammans på en fysisk plats. Exempel på innehåll: Vad är välfärdsteknik? Välfärdsteknik som möter behov Etiska

Studiecirkel om välfärdsteknik Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Missa inte vår nätverksträff den 5 april

Temat för nätverksträffen är hur AllAgeHub arbetar med att vara en brygga mellan offentligsektor, civilsamhälle och näringsliv. Under träffen kommer följande fyra ämnen att lyftas. WebbExpo – Hemsida som erbjuder omvärldsbevakning av välfärdstekniksprodukter/tjänster Matcharenan – En digital arena där kommuner publicerar sina behov och företag har möjlighet att anmäla in lösningar. MiniExpo – Mindre mässa

Missa inte vår nätverksträff den 5 april Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik

MiniExpo planeras att genomföras som en mindre mässa där besökare har möjlighet att få information, ha dialog och bli inspirerade av välfärdstekniska lösningar. Välfärdstekniken som presenteras på mässan syftar till att öka självständighet och trygghet i vardagen samt öka möjlighet till delaktighet i samhället och ett aktivt liv. När: 12 maj och 13 maj Var:

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik Read More »

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet är att utifrån testmiljöer i kommuner och civilsamhället skapa en testbäddsmodell som ska underlätta och ge stöd vid test av välfärdsteknik. Modellen vilken utvecklas under

Halvtid för Testbädden AllAgeHub Read More »

AllAgeHub som knutpunkt

Testbädden AllAgeHub – en knutpunkt där användare och producenter möts

Grundläggande för testbädden är att användarna själva identifierar behov och utmaningar som behöver en lösning. Inom ramen för projektet har detta gjorts ute i olika verksamheter inom vård och omsorgssektorn i de 13 medverkande kommunerna i Göteborgsregionen under ledning av testledare. I varje kommun har en eller flera testledare utsetts, vilka får utbildning och handledning

Testbädden AllAgeHub – en knutpunkt där användare och producenter möts Read More »

Ny rapport från MFD om digitalisering

Ny intressant rapport från MFD

MFD har haft flera regeringsuppdrag om digital teknik och välfärdsteknik. Inriktningen och arbetet har förändrats genom åren från att ha fokuserat på digitalisering av specifika tjänster som trygghetslarm, till att ge ett bredare stöd till kommuner om digitalisering. I detta uppdrag har fokus varit på digital teknik som ett verktyg för individens självbestämmande. I uppdraget

Ny intressant rapport från MFD Read More »

Nya projektledare!

Leif Sandsjö har varit involverad i AllAgeHub ända sedan förstudien innan projektet startade. Leif är docent i ergonomi och forskar vid Högskolan i Borås. Han har också varit involverad i flera av de idéutvecklingsprojekt som initierats inom ramen för AllAgeHub och blir en stark länk till akademin. – Jag tycker det känns både spännande och

Nya projektledare! Read More »

Återigen en välbesökt EXPO Välfärdsteknik

EXPO Välfärdsteknik samlar företag vars produkter och tjänster leder till ökad självständighet och individuell frihet i vardagen för personer med olika funktionsvariationer. Mässans besökare är i kommunanställda från de 12 medverkande kommunerna och då såväl chefer som medarbetare från förvaltningarna för äldreomsorg och funktionshinder. Dagen var uppdelad i två halvor som vardera hade plats för

Återigen en välbesökt EXPO Välfärdsteknik Read More »

Rulla till toppen