Okategoriserad

Kungälv publicerar två nya slutrapporter!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungälv Behov: Det finns vissa brister i kunskapen hos personalen när det kommer till bemötande hos personer med kognitiv svikt eller sjukdom. Detta kan leda till att personalen blir stressade …

Kungälv publicerar två nya slutrapporter! Read More »

Fler slutrapporter att ta del av, denna gång publiceras två stycken från Partille och en Göteborg!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Partille Behov: Problemet är tillgången till rutiner för hemtjänstpersonal som till större delen av sin arbetsdag är utanför kontoret. Rutiner finns idag i fysisk pärm på kontoret. Rutinerna är ej …

Fler slutrapporter att ta del av, denna gång publiceras två stycken från Partille och en Göteborg! Read More »

Bild på bokhyllor i ett bibliotek

Nu kan ni ta del av filmerna från webbinariet om välfärdsbibliotek!

Allt fler kommuner har valt att satsa på att stödja sina invånare i att utforska det som benämns välfärdsteknik. Nu kan du i efterhand ta del av det gemonförda webbinariet. Du kan följa med på olika studiebesök hos ett antal välfärdsbibliotek runt om i landet. Du kan även ta del av forskning på temat välfärdsteknik, …

Nu kan ni ta del av filmerna från webbinariet om välfärdsbibliotek! Read More »

Slutrapporter från tester i civilsamhället

Nu kan du ta del av de första slutrapporterna från tester i civilsamhället. Du hittar slutrapporterna under presentationer och rapporter samt nedan. Två personer har testat varsin produkt i sina hem och sin vardag. Fler slutrapporter kommer att publiceras under våren. Behov: Spasticitet i kroppen gör att det blir svårt att utföra vardagsaktiviteter självständigt. Det …

Slutrapporter från tester i civilsamhället Read More »

Välkomna till AllAgeHub:s digitala slutkonferens!

Vi bjuder in till en slutkonferens där alla som önskar kan delta. Centralt i AllAgeHub:s arbete är samverkan mellan olika aktörer. Under programmet medverkar representanter från näringslivet, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. När: Tisdag den 30 maj kl. 9 -12 Var: Via länk som skickas ut inför konferensen Vem får delta: Alla är välkomna! Kostnadsfritt! Läs mer …

Välkomna till AllAgeHub:s digitala slutkonferens! Read More »

slutrapporter Göteborg och Alingsås

Nu finns det nya slutrapporter från Alingsås och Göteborg att ta del av!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Alingsås Behov: Verksamheten har idag väggtavla med visuella inprint scheman som är synliga för alla brukare. Brukarna kan då se samtliga brukares scheman och vilken personal som finns tillgänglig för …

Nu finns det nya slutrapporter från Alingsås och Göteborg att ta del av! Read More »

AllAgeHub-logo i konfetti

Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd när de utvecklar och implementerar välfärdsteknik

Syftet med uppdraget är att bistå kommunerna i arbetet med att bättre kunna tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna.  Lärdomar har dragits av tidigare arbeten, utredningar och från AllAgeHub som funnits i olika projektfaser under drygt 7 år. Stödet omfattar ett resursteam vars uppdrag är att stödja …

Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd när de utvecklar och implementerar välfärdsteknik Read More »

Kungälv har genomfört ytterligare ett test av välfärdsteknik och nu kan du läsa slutrapporten!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länk. Kungälv Behov: Vi har flera personer som ofrivilligt vänder på dygnet. Detta kan leda till att de känner sig otrygga. Det blir också lätt en påverkan på andra boende som …

Kungälv har genomfört ytterligare ett test av välfärdsteknik och nu kan du läsa slutrapporten! Read More »

Slutrapport kungälv och kungsbacka

Nu är fler slutrapporter från test av välfärdsteknik publicerade!

Nu har ytterligare tre tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungsbacka: Behov: Boende möter många personal i sina stödinsatser. Vid de fall där stödet ska främja god kosthållning och ökad motivation till …

Nu är fler slutrapporter från test av välfärdsteknik publicerade! Read More »

Robothand möter människohand med årsrika Göteborg logo

AllAgeHub deltar vid Årsrika Göteborg den 27 april!

Inom ramen projektet AllAgeHub vid Göteborgsregionen genomförs  i 13 kommuner olika tester av välfärdsteknik för äldre och/eller personer med funktionsnedsättning. De medverkande kommer att berätta om några av dessa tester, om hur välfärdsteknik kan underlätta i vardagen samt ge exempel på andra aktiviteter i projektet. Medverkande Yvonne Witzöe, projektledare AllAgeHub/GR Johanna Lundgren, processledare AllAgeHub /GR …

AllAgeHub deltar vid Årsrika Göteborg den 27 april! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar!

Vårens nätverksträffar: 23 februari – kl. 9.00-10.00 Digitalt anhörigstöd: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Maria Ahlqvist berättar om hur kommuner, regioner och idéburna verksamheter arbetar med Digitalt anhörigstöd. Hon berättar också om Sveriges första nationella anhörigstrategi som beslutades 2022. 30 mars – kl. 9.00-10.00 Fokus civilsamhället: MiniExpo (mindre …

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar! Read More »

Ale är nu klara med ett test av välfärdsteknik och ni finns slutrapport publicerad!

Nu har sju stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Ale Behov: Personer med en demensdiagnos har på olika sätt svårt att minnas, uppfatta och förstå sin omgivning pga. skador på hjärnan. …

Ale är nu klara med ett test av välfärdsteknik och ni finns slutrapport publicerad! Read More »

Kungälv har genomfört ett test av välfärdsteknik och nu är slutrapporten publicerad!

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats. Denna gång är det Kungälv som publicerar en slutrapport. I samband med detta test har det även av Thea Carlqvist skrivit en kandidatuppsats inom kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, Filosofiska Institutionen. Uppsatsen är en explorativ studie med personer diagnosticerade med högfungerande autism om deras upplevelse av vad som …

Kungälv har genomfört ett test av välfärdsteknik och nu är slutrapporten publicerad! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Ny matcharena på gång – 27 februari publiceras kommunernas behov och vi söker då företagens välfärdstekniska lösningar!

Flera kommuner i Göteborgsregionen planerar att publicera sina formulerade behov från vård och omsorgsverksamheter på vår hemsida 27 februari. Även denna gång sker matcharenan i samverkan med Innomera, regional testbädd för välfärdsteknik  i Örebro län som även de kommer publicera behov. Håll utkik på vår hemsida för att ta del av behoven! Har du en …

Ny matcharena på gång – 27 februari publiceras kommunernas behov och vi söker då företagens välfärdstekniska lösningar! Read More »

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad!

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Tjörn Behov: Vardagen idag blir ostrukturerad för många brukare då man inte förstår vad dagen ska innehålla. Detta skapar oro och frustration hos …

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad! Read More »

Interaktiv presentation om AllAgeHub

Med hjälp av Göteborgsregionens avdelning Utbildning (GRU) har AllAgeHub tagit fram interaktiv presentation som bygger på gamification där användaren kan göra aktiva val utifrån intresseområde. I presentationen har du möjlighet att följa Sara och hur välfärdsteknik hjälpt henne i vardagen. Du kan bland annat välja att intervjua testledare i kommunerna, representanter från näringslivet och civilsamhälle …

Interaktiv presentation om AllAgeHub Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

MiniExpo Kungälv – Ett uppskattat arrangemang!

Under de två timmar som MiniExpo ägde rum lockade mässan till sig över 110 besökare. Besökarna var blandad mix med personer från civilsamhället, personer i sin yrkesroll samt studerande. Det lilla formatet ger möjlighet till fördjupade och givande samtal mellan besökare och företag. Utvärdering visar att en majoritet av besökarna upplevde att utställda produkter/tjänster var …

MiniExpo Kungälv – Ett uppskattat arrangemang! Read More »

Ytterligare två tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade!

Mölndal Behov: Det finns brukare som vill arbeta självständigt utan personalnärvaro men som behöver stöttning vid olika moment när det gäller påminnelse om start/avslut Lösning som testats: Memoplanner från Abilia Länk till slutrapport   Öckerö Behov: Brukare tillbringar stor del av tiden med att gå runt och kolla upp vad personal gör i stunden, de saknar …

Ytterligare två tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade! Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

Planering inför MiniExpo i Kungälv är igång!

MiniExpo är en mindre mässa där välfärdstekniska lösningar visas upp. Syftet med mässan är att ge inspiration och kunskap om välfärdsteknik.  Just nu formuleras behov som kommer publiceras på AllAgeHubs hemsida.  Inom kort söker vi därför företag som önskar delta som utställare ifall de har en välfärdsteknisk lösning som matchar behovet! Mer information kommer inom …

Planering inför MiniExpo i Kungälv är igång! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar!

Höstens nätverksträffar: 2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.       Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar …

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar! Read More »

megafon med pratbubbla där det står genomförda tester

Flera tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade!

Lilla Edet Behov: ”Det arbetssätt som används idag på daglig verksamhet för personer inom LSS, kräver stora personalresurser och ger inte de bästa förutsättningarna för att arbetstagare ska nå målet om inflytande, självständighet och ett närmande till den reguljära arbetsmarknaden. Arbetstagarna får idag stöd av personalen under varje moment under dagen, till exempel vid ändring …

Flera tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Kommande matcharena 5 oktober: Kommunerna i Göteborgsregionen samt i Örebro Län söker företagens välfärdstekniska lösningar!

Hur går matcharenan  till? Inför matcharenan identifierar och formulerar kommunerna olika behov. Kommunerna spelar oftast in en film som beskriver behoven. Kommunernas behovsformuleringar och eventuella filmer publiceras 5 oktober och finns tillgängliga fram till 19 oktober 2022. Företag fyller i formulär där de presenterar sin lösning och vilket av de publicerade behoven lösningen möter. Lösningen …

Kommande matcharena 5 oktober: Kommunerna i Göteborgsregionen samt i Örebro Län söker företagens välfärdstekniska lösningar! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Höstens nätverksträffar – uppdaterad

2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.  Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar …

Höstens nätverksträffar – uppdaterad Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Ny matcharena i oktober!

Kommunerna i Göteborgsregionen har möjlighet att publicera sina formulerade behov och vi kommer även publicera behov som kommunerna från regionala testbädden Innomera från Örebro län  har identifierat. Matcharenan är en form för att matcha kommunernas behov med näringslivets lösningar. Syftet är att hitta lösningar som kan leda till test av välfärdsteknik. Kommunerna kommer publicera behov …

Ny matcharena i oktober! Read More »

Människor som lyssnar på en presentation

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s studiecirkelsmaterial!

Tekniska lösningar är en allt större del av vårt vardagsliv. Teknik utvecklas snabbt och används inom en mängd områden. Det som kallas välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet samt förbättra kvaliteten på välfärdstjänster. Sveriges kommuner arbetar för att införa och använda mer teknik i verksamheter inom vård och omsorg. Tekniken …

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s studiecirkelsmaterial! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Missa inte vår nätverksträff den 1 juni!

Den 1 juni är det dags igen! Vid detta tillfälle är kommunernas testmiljöer i fokus. AllAgeHub:s testledare från Lilla Edet, Mölndal och Öckerö kommer att berätta om deras arbete med  testmiljöerna och presentera resultat av genomförda tester av välfärdsteknik i respektive kommun. Följ nedan länk för att komma till anmälningssidan. Nätverksträff 1 juni – AllAgeHub

Människor som lyssnar på en presentation

Studiecirkel om välfärdsteknik

I takt med att tekniska lösningar används både i vårt vardagsliv och inom kommunernas vård- och omsorgsverksamhet ökar behovet av kunskap. Vi påverkas alla av den snabba utvecklingen Studiecirkeln är uppdelad på fyra studietillfällen och kan genomföras digitalt eller tillsammans på en fysisk plats. Exempel på innehåll: Vad är välfärdsteknik? Välfärdsteknik som möter behov Etiska …

Studiecirkel om välfärdsteknik Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Missa inte vår nätverksträff den 5 april

Temat för nätverksträffen är hur AllAgeHub arbetar med att vara en brygga mellan offentligsektor, civilsamhälle och näringsliv. Under träffen kommer följande fyra ämnen att lyftas. WebbExpo – Hemsida som erbjuder omvärldsbevakning av välfärdstekniksprodukter/tjänster Matcharenan – En digital arena där kommuner publicerar sina behov och företag har möjlighet att anmäla in lösningar. MiniExpo – Mindre mässa …

Missa inte vår nätverksträff den 5 april Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik

MiniExpo planeras att genomföras som en mindre mässa där besökare har möjlighet att få information, ha dialog och bli inspirerade av välfärdstekniska lösningar. Välfärdstekniken som presenteras på mässan syftar till att öka självständighet och trygghet i vardagen samt öka möjlighet till delaktighet i samhället och ett aktivt liv. När: 12 maj och 13 maj Var: …

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik Read More »

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet är att utifrån testmiljöer i kommuner och civilsamhället skapa en testbäddsmodell som ska underlätta och ge stöd vid test av välfärdsteknik. Modellen vilken utvecklas under …

Halvtid för Testbädden AllAgeHub Read More »

AllAgeHub som knutpunkt

Testbädden AllAgeHub – en knutpunkt där användare och producenter möts

Grundläggande för testbädden är att användarna själva identifierar behov och utmaningar som behöver en lösning. Inom ramen för projektet har detta gjorts ute i olika verksamheter inom vård och omsorgssektorn i de 13 medverkande kommunerna i Göteborgsregionen under ledning av testledare. I varje kommun har en eller flera testledare utsetts, vilka får utbildning och handledning …

Testbädden AllAgeHub – en knutpunkt där användare och producenter möts Read More »

Ny rapport från MFD om digitalisering

Ny intressant rapport från MFD

MFD har haft flera regeringsuppdrag om digital teknik och välfärdsteknik. Inriktningen och arbetet har förändrats genom åren från att ha fokuserat på digitalisering av specifika tjänster som trygghetslarm, till att ge ett bredare stöd till kommuner om digitalisering. I detta uppdrag har fokus varit på digital teknik som ett verktyg för individens självbestämmande. I uppdraget …

Ny intressant rapport från MFD Read More »

Nya projektledare!

Leif Sandsjö har varit involverad i AllAgeHub ända sedan förstudien innan projektet startade. Leif är docent i ergonomi och forskar vid Högskolan i Borås. Han har också varit involverad i flera av de idéutvecklingsprojekt som initierats inom ramen för AllAgeHub och blir en stark länk till akademin. – Jag tycker det känns både spännande och …

Nya projektledare! Read More »

Återigen en välbesökt EXPO Välfärdsteknik

EXPO Välfärdsteknik samlar företag vars produkter och tjänster leder till ökad självständighet och individuell frihet i vardagen för personer med olika funktionsvariationer. Mässans besökare är i kommunanställda från de 12 medverkande kommunerna och då såväl chefer som medarbetare från förvaltningarna för äldreomsorg och funktionshinder. Dagen var uppdelad i två halvor som vardera hade plats för …

Återigen en välbesökt EXPO Välfärdsteknik Read More »

Attraktiv hemtjänst i Göteborgs Stad

I Göteborgs Stad arbetar man i utvecklingsarbetet Attraktiv Hemtjänst. Arbetet ökar livskvaliteten genom att fler alternativa tjänster erbjuds för att öka självständighet och integritet. Med start 2017 kommer personer med hemtjänst att kunna erbjudas tjänster via välfärdsteknik.

Rulla till toppen