Om oss

AllAgeHub

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Uppbyggnaden av samverkansplattformen AllAgeHub startade i januari 2017

Samverkansparter

AllAgeHub är ett initiativ av de tretton GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.

Samverkansparter

 • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola samt Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås.
 • Studieförbundet ABF
 • Studieförbundet vuxenskolan
 • Pensionärernas riksorganisation (PRO)
 • SPF Seniorerna
 • Funktionsrätt Västra Götaland
 • LaSSe Brukarstödcenter
 • Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
 • Our Normal
 • Business region Göteborg
 • Sahlgrenska Science Park
 • Västra Götalandsregionen, Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering, DART och AI Sweden
 • Västkom

Finansiärer

 • 13 GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.

 

Uppbyggnad av Testbädden AllAgeHub 

I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd, i syfte att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov.

Projektperioden är maj 2020 – juni 2023.

Styrgrupp

Uppbyggnaden av AllAgeHub möjliggörs av projektmedel från Vinnova och Västra Götalandsregionen där Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är projektägare och medlemskommunerna medfinansiärer.

Kopplade till dessa projekt finns en styrgrupp. Den består av representanter från Göteborgs Stad, kranskommunerna, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg. Representanter från näringslivet, civilsamhället och akademin bjuds in vid olika möten.

Expandera boxen för deltagare i styrgrupp 2021-2023

 

Styrgrupp 2021-2023:

 • Lena Holmlund. Avdelningschef GR, Arbetsmarknad och social välfärd.
 • Yvonne Witzöe, Projektledare AllAgeHub/Göteborgsregionen
 • Linda Wenthe. Avdelningschef för Kvalitet och utveckling – Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad.
 • Björn Ek Wahlqvist. Avdelningschef för Kvalitet och utveckling – Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad.
 • Ebba Gierow. Socialchef Ale Kommun
 • Rikard Persson. Socialchef Stenungsund kommun
 • Jenny Almkvist. Regionutvecklare – Life Science Koncernstab regional utveckling, FoUU. Västra Götalandsregionen (VGR)
 • Maria Strömberg. Avdelningschef – arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik. Business Region Gothenburg (BRG).
 • Maria Gill, Senior strateg inom digital hälsa och välfärdsteknik/projektledare. RISE

Projektledaren AllAgeHub sammankallar och leder styrgruppsmötena.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: