Om AllAgeHub

AllAgeHub

VISIONEN – En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. 
Uppbyggnaden av samverkansplattformen AllAgeHub startade i januari 2017

Samverkansparter

AllAgeHub är ett initiativ av de tretton GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.

Samverkansparter

 • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola samt Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås.
 • Studieförbundet ABF
 • Studieförbundet vuxenskolan
 • Pensionärernas riksorganisation (PRO)
 • SPF Seniorerna
 • Funktionsrätt Västra Götaland
 • LaSSe Brukarstödcenter
 • Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
 • Our Normal
 • Business region Göteborg
 • Sahlgrenska Science Park
 • Västra Götalandsregionen, Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering, DART och AI Sweden
 • Västkom

Finansiärer

 • 13 GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.

Uppbyggnaden av Testbädden AllAgeHub

I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd, i syfte att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov.

Projektperioden är maj 2020 – juni 2023.

Finansiering

Testbädden AllAgeHub (AAH) finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen. De 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen medfinansierar projektet och GR är projektägare.

Styrgrupp

Kopplat till testbädden AAH finns en styrgrupp. Dess sammansättning återspeglar främst de sökande projektparter som finns med i de beviljade ansökningarna. Styrgruppen består från 2021 av representanter från Göteborgs Stad, 12 kranskommuner, VGR (Västra Götalandsregionen), BRG (Business Region Göteborg), Högskolan Borås, LaSSe brukarstödcentrum och RISE (Research Institutes of Sweden). Styrgruppen arbetar nära referensgruppen, vilken beskrivs nedan.

Styrgrupp 2021-2023:

 • Lena Holmlund – Avdelningschef GR, Arbetsmarknad och social välfärd
 • Linda Wenthe – Avdelningschef för Kvalitet och utveckling – Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad
 • Björn Ek Wahlqvist – Avdelningschef för Kvalitet och utveckling – Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad
 • Ebba Gierow – Socialchef Ale Kommun
 • Rikard Persson – Socialchef Stenungsund kommun
 • Jenny Almkvist – Regionutvecklare – Life Science Koncernstab regional utveckling, FoUU, Västra Götalandsregionen (VGR)
 • Maria Strömberg – Avdelningschef – arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik. Business Region Gothenburg (BRG)
 • Maria Gill – Senior strateg inom digital hälsa och välfärdsteknik/projektledare, RISE
 • Högskolan Borås (från augusti 2021)
 • LaSSe Brukarstödcenter
 • Yvonne Witzöe –Projektledare AllAgeHub, sammankallar och leder styrgruppsmötena

Referensgrupp

Referensgruppen är en flexibel och dynamisk gruppering och består dels av en fast beredande grupp, dels personer med specifik kompetens som bjuds in till enskilda möten utifrån aktuella behov i projektet.

 • Den beredande gruppen är sammansatt utifrån de fyra perspektiven.
 • Gruppen består av totalt 5 personer – 2 personer från civilsamhället
 • Gruppmedlemmarna är insatta i hela projektet
 • Gruppen stödjer projektet i dess genomförande.
 • Gruppen bjuder in personer med specifik kompetens till referensgruppsmöte, utifrån behov i projektet

Beredningsgrupp

 • Sandra Goll Rasmussen, Västkom (offentlig sektor)
 • Kerstin Söderberg, Funktionsrätt VG (civilsamhället)
 • Sven Carlsson, PRO (civilsamhället)
 • Iris Öhrn, BRG (näringsliv)
 • Leif Sandsjö, Högskolan i Borås (akademi)
Scroll to Top