Om oss

AllAgeHub

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Uppbyggnaden av verksamheten startade i januari 2017 och pågår under en treårsperiod t.o.m. 2019.

Aktörer

AllAgeHub är ett initiativ av de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.
 

Samarbetsparter

 • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och
  Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid Högskolan i Borås.
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Fastighetskoncernen Framtiden AB
 • Johanneberg Science Park och Sahlgrenska Science Park.
 • Business region Göteborg
 • Västra Götalandsregionen, Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART.

Finansiärer

 • 12 GR-kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.

 

Uppbyggnadsfasen 2017-2019

Innan AllAgeHub

 • Göteborgs Stad inviger visningsmiljön Vision Bo Äldre år 2009.
 • Behovet av att samarbeta kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer identifieras av GR-kommunerna och andra samhällsaktörer.
 • Förstudie genomförs av GR och resulterar i ett gemensamt visionsdokument och ansökningar om projektmedel.
 • Uppbyggnad av verksamheten startar 2017.

Idag

 • I dagsläget finns finansiering motsvarande 4,15 tjänster för att under en treårsperiod bygga upp samverkansplattformen AllAgeHub.
 • Kommunerna och samarbetsparterna bidrar med arbetstid motsvarande totalt 1,9 mkr per år.
 • Verksamheten är temporärt lokaliserad på Chalmers Teknikpark i Göteborg.
 • AllAgeHub-ombud finns i de 12 GR-kommunerna.
 • Ägarstyrgrupp (utsedd av socialchefsnätverket GR).
 • Bedömningskommitté.
 • Utvecklingsgrupp.

Framtiden

 • Organisationsmodeller och finansieringslösningar undersöks.
 • Utvecklingsgrupp >> Strategigrupp.
Kommunikationsmaterial

Ladda ner logotyp och diverse mallar samt ta del av riktlinjer för kommunikation kring AllAgeHub.

Läs mer
Vill du komma i kontakt med oss?

Kontaktuppgifter till projektteamet samt vägbeskrivning till vårt kontor och interaktiva miljö hittar du här.

Kontakta oss

AllAgeHub-ombuden

I samtliga tolv medverkande kommuner finns det utvalda ombud som utgör länken mellan AllAgeHub och kommunerna.

 • De ska främja utmaningsdriven innovation genom att förmedla kommunernas utmaningar och behov in till AllAgeHub.
 • De ska informera om AllAgeHubs verksamhet och aktiviteter i sin kommun.
 • De har en viktig roll när det gäller organisering av verklighetslabb ute i kommunerna där det ska genomföras tester och utvecklingsarbeten.
 • De ska också vara drivande i att kommunanställda/verksamheter skickar in idéer om utvecklingsarbeten, behov, utmaningar, lösningar.

Expandera boxen för kontaktuppgifter

Ale kommun
Anett Larsson
anett.larsson@ale.se

Alingsås kommun
Susanne Sandberg
susanne.sandberg@alingsas.se

Göteborgs Stad

Elna Hansson, (samordnare)
elna.hansson@stadshuset.goteborg.se

Linda Wenthe
linda.wenthe@orgryteharlanda.goteborg.se

Andreas Johansen
andreas.johansen@fastighet.goteborg.se

Monica Pettersson
monica.pettersson@orgryteharlanda.goteborg.se

Julia Olander
julia.olander@intraservice.goteborg.se

Maria Printz (ersättare)
maria.printz@fastighet.goteborg.se

Pernilla Nylén (ersättare)
pernilla.nylen@vastrahisingen.goteborg.se

Härryda kommun
Ingrid Grange
ingrid.grange@harryda.se

Kungälv kommun
Yvonne Ålöw
yvonne.alow@kungalv.se

Lerum kommun
Maria Hansson
maria.hansson2@lerum.se

Lilla Edets kommun
Mats Nilsson
mats.nilsson@lillaedet.se

Mölndals stad
Pär Levander
par.levander@molndal.se

Partille kommun
Rosanna Björklund
rosanna.bjorklund@partille.se

Stenungsund kommun
Anders Eggertsen
anders.eggertsen@stenungsund.se

Tjörns kommun
Sophia Wallin
sophia.wallin@tjorn.se

Öckerö kommun
Under tillsättning

Ägarstyrgrupp

Uppbyggnaden av AllAgeHub möjliggörs av projektmedel från Vinnova och Västra Götalandsregionen där Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är projektägare och medlemskommunerna medfinansiärer.

Kopplade till dessa projekt finns en ägarstyrgrupp. Den består av två representanter från Göteborgs Stad och två representanterna från kranskommunerna. Återkoppling sker till socialchefsnätverket på GR.

Expandera boxen för kontaktuppgifter

 

Cecilia Bokenstrand, Göteborgsregionens kommunalförbund
cecilia.bokenstrand@grkom.se

Kerstin Karlsson, Göteborgs Stad
kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se

Ing-Marie Larsson, Göteborgs Stad
ing-marie.larsson@ostra.goteborg.se

Monica Holmgren, Kranskommunerna (Mölndals stad)
monica.holmgren@molndal.se

Camilla Blomqvist, Kranskommunerna (Stenungsund)
camilla.blomqvist@stenungsund.se

Bedömningskommittén

Expandera boxen för representanter

Ordinarie:

 • Morgan Andersson, Göteborgs Stad
 • Maria Ådahl, Johanneberg Science Park
 • Leif Sandsjö, Högskolan i Borås
 • Johan Kjernald, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Linda Macke, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Helena Molker-Lovén, Västra Götalandsregionen, DART
 • Sven Carlsson, PRO Göteborg
 • Carolina Fornell, AllAgeHub

Ersättare:

 • Erik-Wilhelm Graef Behm, Business Region Göteborg
 • Axel Wolf, Göteborgs Universitet, GPCC
 • Lena Gustafsson, ordförande i SPF Seniorerna

Utvecklingsgrupp


Expandera boxen för kontaktuppgifter

 

Carolina Fornell, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Maria Ådahl, Johanneberg Science Park
maria.adahl@johannebergsciencepark.com

Eva Pavic, Johanneberg Science Park
eva.pavic@johannebergsciencepark.com

Axel Wolf, Göteborgs Universitet, GPCC
axel.wolf@gu.se

Lars Lindsköld, eHälsoenheten, Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionen
lars.lindskold@vgregion.se

Erik-Wilhelm Graef Behm, Business region Göteborg
erik.behm@businessregion.se

Leif Sandsjö, Högskolan i Borås
leif.sandsjo@chalmers.se

Sven Carlsson, PRO Göteborg
sven@digitalmagic.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.
Finansiärer:
Samarbetsparter: