Välfärdsteknik väcker nya frågor i förstudie från IVO

22971268-safety-alarm

Välfärdsteknik kan skapa möjligheter för en säkrare och bättre omvårdnad, men det finns även risker med tekniken. I en förstudie av området välfärdsteknik ringar IVO in möjliga risker för granskning i en kommande nationell tillsyn.

Välfärdsteknik är tekniska hjälpmedel för personer som behöver tillsyn och omvårdnad. Exempelvis trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer, etc.

För att få en bild av vad som är mest väsentligt för brukare och deras närstående har IVO träffat Demensförbundet, som är en anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga, och deltagit i tre olika samtalsgrupper med anhöriga och brukare.

– Vi har träffat personer som nyligen fått demensdiagnos samt anhöriga i samtalsgrupper. Det har gett oss värdefull information i vårt arbete med att utforma tillsynen, säger Anna Hagelbäck, tillsynsledare på avdelning öst. I vår tillsyn kommer vi även att uppmärksamma användare av teknik utan kognitiv svikt*.


Kan stärka delaktighet, trygghet och säkerhet
Ökad användning av välfärdsteknik kan vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet, inte minst inom äldreomsorgen. Användandet av välfärdsteknik kan också ge kommunerna nya möjligheter att anpassa, utveckla och förbättra äldreomsorgen då antalet äldre blir allt fler.


Risk att bli begränsande
Inom ramen för den riskanalys som IVO gjorde 2017 konstaterades att användandet av välfärdsteknik också kan medföra risker, exempelvis när teknik inte fungerar eller hanteras rätt eller när digitala lösningar blir tvingande eller begränsande för den enskilde. Eftersom utvecklingen inom området går snabbt har IVO valt ut detta som ett prioriterat riskområde där vi vill lära oss mer för att på bästa sätt kunna bidra till en god utveckling.

Nästa steg i IVO:s förstudie blir att genomföra en pilottillsyn.

Läs hela nyheten på ivo.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen