Nya förstärkningar till AllAgeHub

Magdalena Jämtheden och Helena Molker-Lovén

Under hösten förstärks AllAgeHub-teamet med två personer – Magdalena Jämtheden och Helena Molker-Lovén. Båda kommer att jobba 50 procent som processledare inom AllAgeHub, dels som stöd i innovationsprocesserna, dels med utveckling av projektet.

Magdalen Jämtheden kommer närmast från Partille kommun där hon under senaste året lett utvecklingen av välfärdsteknik inom funktionshinder och äldreomsorg. I den rollen har hon också varit Partille kommuns ombud i AllAgeHub. Magdalena har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och känner sig van och trygg i att driva utvecklingsarbete.

”För mig har FN- konventioner, lagstiftningar och riktlinjer från socialstyrelsen funnits med som en riktning för mitt arbete. Kommuninvånare, medarbetare, besökare och företag ska ha en tillgänglig kommun där universell design ska genomsyra hela kommunens arbete.”

Helena Molker-Lovén har deltagit i AllAgeHub sedan startet av projektet, fast som representant i Innovationsgruppen. Hon har arbetat inom funktionshinderområdet i större delen av sitt yrkesliv och kommer närmast från DART – ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

”Grunden för mitt engagemang är mänskliga rättigheter och en vilja att bidra till ett samhälle som är tillgängligt för alla, oavsett funktionsuppsättning.”

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top