Johanna Lundgren

Kungälv publicerar två nya slutrapporter!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungälv Behov: Det finns vissa brister i kunskapen hos personalen när det kommer till bemötande hos personer med kognitiv svikt eller sjukdom. Detta kan leda till att personalen blir stressade …

Kungälv publicerar två nya slutrapporter! Read More »

Fler slutrapporter att ta del av, denna gång publiceras två stycken från Partille och en Göteborg!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Partille Behov: Problemet är tillgången till rutiner för hemtjänstpersonal som till större delen av sin arbetsdag är utanför kontoret. Rutiner finns idag i fysisk pärm på kontoret. Rutinerna är ej …

Fler slutrapporter att ta del av, denna gång publiceras två stycken från Partille och en Göteborg! Read More »

Bild på bokhyllor i ett bibliotek

Nu kan ni ta del av filmerna från webbinariet om välfärdsbibliotek!

Allt fler kommuner har valt att satsa på att stödja sina invånare i att utforska det som benämns välfärdsteknik. Nu kan du i efterhand ta del av det gemonförda webbinariet. Du kan följa med på olika studiebesök hos ett antal välfärdsbibliotek runt om i landet. Du kan även ta del av forskning på temat välfärdsteknik, …

Nu kan ni ta del av filmerna från webbinariet om välfärdsbibliotek! Read More »

Slutrapporter från tester i civilsamhället

Nu kan du ta del av de första slutrapporterna från tester i civilsamhället. Du hittar slutrapporterna under presentationer och rapporter samt nedan. Två personer har testat varsin produkt i sina hem och sin vardag. Fler slutrapporter kommer att publiceras under våren. Behov: Spasticitet i kroppen gör att det blir svårt att utföra vardagsaktiviteter självständigt. Det …

Slutrapporter från tester i civilsamhället Read More »

Välkomna till AllAgeHub:s digitala slutkonferens!

Vi bjuder in till en slutkonferens där alla som önskar kan delta. Centralt i AllAgeHub:s arbete är samverkan mellan olika aktörer. Under programmet medverkar representanter från näringslivet, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. När: Tisdag den 30 maj kl. 9 -12 Var: Via länk som skickas ut inför konferensen Vem får delta: Alla är välkomna! Kostnadsfritt! Läs mer …

Välkomna till AllAgeHub:s digitala slutkonferens! Read More »

slutrapporter Göteborg och Alingsås

Nu finns det nya slutrapporter från Alingsås och Göteborg att ta del av!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Alingsås Behov: Verksamheten har idag väggtavla med visuella inprint scheman som är synliga för alla brukare. Brukarna kan då se samtliga brukares scheman och vilken personal som finns tillgänglig för …

Nu finns det nya slutrapporter från Alingsås och Göteborg att ta del av! Read More »

AllAgeHub-logo i konfetti

Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd när de utvecklar och implementerar välfärdsteknik

Syftet med uppdraget är att bistå kommunerna i arbetet med att bättre kunna tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna.  Lärdomar har dragits av tidigare arbeten, utredningar och från AllAgeHub som funnits i olika projektfaser under drygt 7 år. Stödet omfattar ett resursteam vars uppdrag är att stödja …

Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd när de utvecklar och implementerar välfärdsteknik Read More »

Kungälv har genomfört ytterligare ett test av välfärdsteknik och nu kan du läsa slutrapporten!

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länk. Kungälv Behov: Vi har flera personer som ofrivilligt vänder på dygnet. Detta kan leda till att de känner sig otrygga. Det blir också lätt en påverkan på andra boende som …

Kungälv har genomfört ytterligare ett test av välfärdsteknik och nu kan du läsa slutrapporten! Read More »

Slutrapport kungälv och kungsbacka

Nu är fler slutrapporter från test av välfärdsteknik publicerade!

Nu har ytterligare tre tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Kungsbacka: Behov: Boende möter många personal i sina stödinsatser. Vid de fall där stödet ska främja god kosthållning och ökad motivation till …

Nu är fler slutrapporter från test av välfärdsteknik publicerade! Read More »

Robothand möter människohand med årsrika Göteborg logo

AllAgeHub deltar vid Årsrika Göteborg den 27 april!

Inom ramen projektet AllAgeHub vid Göteborgsregionen genomförs  i 13 kommuner olika tester av välfärdsteknik för äldre och/eller personer med funktionsnedsättning. De medverkande kommer att berätta om några av dessa tester, om hur välfärdsteknik kan underlätta i vardagen samt ge exempel på andra aktiviteter i projektet. Medverkande Yvonne Witzöe, projektledare AllAgeHub/GR Johanna Lundgren, processledare AllAgeHub /GR …

AllAgeHub deltar vid Årsrika Göteborg den 27 april! Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

Lerum anordnar en mässa om välfärdsteknik 17 april, vill du som företag delta?

Vi söker företag som vill ställa ut välfärdsteknik och medverka på MiniExpo som genomförs 17 april Lerums kommun (Floda). MiniExpot är mindre mässa och välfärdstekniken som presenteras riktar sig till äldre och personer med kognitiva svårigheter MiniExpo är öppet för alla att besöka!  Klicka här för att ta del av civilsamhällets formulerade behov och varmt välkomna att …

Lerum anordnar en mässa om välfärdsteknik 17 april, vill du som företag delta? Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar!

Vårens nätverksträffar: 23 februari – kl. 9.00-10.00 Digitalt anhörigstöd: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Maria Ahlqvist berättar om hur kommuner, regioner och idéburna verksamheter arbetar med Digitalt anhörigstöd. Hon berättar också om Sveriges första nationella anhörigstrategi som beslutades 2022. 30 mars – kl. 9.00-10.00 Fokus civilsamhället: MiniExpo (mindre …

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar! Read More »

Ale är nu klara med ett test av välfärdsteknik och ni finns slutrapport publicerad!

Nu har sju stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Ale Behov: Personer med en demensdiagnos har på olika sätt svårt att minnas, uppfatta och förstå sin omgivning pga. skador på hjärnan. …

Ale är nu klara med ett test av välfärdsteknik och ni finns slutrapport publicerad! Read More »

Kungälv har genomfört ett test av välfärdsteknik och nu är slutrapporten publicerad!

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats. Denna gång är det Kungälv som publicerar en slutrapport. I samband med detta test har det även av Thea Carlqvist skrivit en kandidatuppsats inom kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, Filosofiska Institutionen. Uppsatsen är en explorativ studie med personer diagnosticerade med högfungerande autism om deras upplevelse av vad som …

Kungälv har genomfört ett test av välfärdsteknik och nu är slutrapporten publicerad! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Ny matcharena på gång – 27 februari publiceras kommunernas behov och vi söker då företagens välfärdstekniska lösningar!

Flera kommuner i Göteborgsregionen planerar att publicera sina formulerade behov från vård och omsorgsverksamheter på vår hemsida 27 februari. Även denna gång sker matcharenan i samverkan med Innomera, regional testbädd för välfärdsteknik  i Örebro län som även de kommer publicera behov. Håll utkik på vår hemsida för att ta del av behoven! Har du en …

Ny matcharena på gång – 27 februari publiceras kommunernas behov och vi söker då företagens välfärdstekniska lösningar! Read More »

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad!

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar. Tjörn Behov: Vardagen idag blir ostrukturerad för många brukare då man inte förstår vad dagen ska innehålla. Detta skapar oro och frustration hos …

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad! Read More »

Interaktiv presentation om AllAgeHub

Med hjälp av Göteborgsregionens avdelning Utbildning (GRU) har AllAgeHub tagit fram interaktiv presentation som bygger på gamification där användaren kan göra aktiva val utifrån intresseområde. I presentationen har du möjlighet att följa Sara och hur välfärdsteknik hjälpt henne i vardagen. Du kan bland annat välja att intervjua testledare i kommunerna, representanter från näringslivet och civilsamhälle …

Interaktiv presentation om AllAgeHub Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

MiniExpo Kungälv – Ett uppskattat arrangemang!

Under de två timmar som MiniExpo ägde rum lockade mässan till sig över 110 besökare. Besökarna var blandad mix med personer från civilsamhället, personer i sin yrkesroll samt studerande. Det lilla formatet ger möjlighet till fördjupade och givande samtal mellan besökare och företag. Utvärdering visar att en majoritet av besökarna upplevde att utställda produkter/tjänster var …

MiniExpo Kungälv – Ett uppskattat arrangemang! Read More »

Ytterligare två tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade!

Mölndal Behov: Det finns brukare som vill arbeta självständigt utan personalnärvaro men som behöver stöttning vid olika moment när det gäller påminnelse om start/avslut Lösning som testats: Memoplanner från Abilia Länk till slutrapport   Öckerö Behov: Brukare tillbringar stor del av tiden med att gå runt och kolla upp vad personal gör i stunden, de saknar …

Ytterligare två tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade! Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

Planering inför MiniExpo i Kungälv är igång!

MiniExpo är en mindre mässa där välfärdstekniska lösningar visas upp. Syftet med mässan är att ge inspiration och kunskap om välfärdsteknik.  Just nu formuleras behov som kommer publiceras på AllAgeHubs hemsida.  Inom kort söker vi därför företag som önskar delta som utställare ifall de har en välfärdsteknisk lösning som matchar behovet! Mer information kommer inom …

Planering inför MiniExpo i Kungälv är igång! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar!

Höstens nätverksträffar: 2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.       Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar …

Nu kan du anmäla dig till AllAgeHubs nätverksträffar! Read More »

megafon med pratbubbla där det står genomförda tester

Flera tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade!

Lilla Edet Behov: ”Det arbetssätt som används idag på daglig verksamhet för personer inom LSS, kräver stora personalresurser och ger inte de bästa förutsättningarna för att arbetstagare ska nå målet om inflytande, självständighet och ett närmande till den reguljära arbetsmarknaden. Arbetstagarna får idag stöd av personalen under varje moment under dagen, till exempel vid ändring …

Flera tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Kommande matcharena 5 oktober: Kommunerna i Göteborgsregionen samt i Örebro Län söker företagens välfärdstekniska lösningar!

Hur går matcharenan  till? Inför matcharenan identifierar och formulerar kommunerna olika behov. Kommunerna spelar oftast in en film som beskriver behoven. Kommunernas behovsformuleringar och eventuella filmer publiceras 5 oktober och finns tillgängliga fram till 19 oktober 2022. Företag fyller i formulär där de presenterar sin lösning och vilket av de publicerade behoven lösningen möter. Lösningen …

Kommande matcharena 5 oktober: Kommunerna i Göteborgsregionen samt i Örebro Län söker företagens välfärdstekniska lösningar! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Höstens nätverksträffar – uppdaterad

2022-09-22    Kl 9.00-10.00      Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.  Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 2022-11-24     Kl. 9.00-10.00      Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar …

Höstens nätverksträffar – uppdaterad Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Ny matcharena i oktober!

Kommunerna i Göteborgsregionen har möjlighet att publicera sina formulerade behov och vi kommer även publicera behov som kommunerna från regionala testbädden Innomera från Örebro län  har identifierat. Matcharenan är en form för att matcha kommunernas behov med näringslivets lösningar. Syftet är att hitta lösningar som kan leda till test av välfärdsteknik. Kommunerna kommer publicera behov …

Ny matcharena i oktober! Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan maj 2022 – Matchades kommunernas behov med näringslivets lösningar?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 26 lösningar från 21 företag som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen är att kommunen väljer ut företag som de kontaktar inför nästa steg, fortsatt dialog, som i sin tur kan leda till ett …

Matcharenan maj 2022 – Matchades kommunernas behov med näringslivets lösningar? Read More »

Människor som lyssnar på en presentation

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s studiecirkelsmaterial!

Tekniska lösningar är en allt större del av vårt vardagsliv. Teknik utvecklas snabbt och används inom en mängd områden. Det som kallas välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet samt förbättra kvaliteten på välfärdstjänster. Sveriges kommuner arbetar för att införa och använda mer teknik i verksamheter inom vård och omsorg. Tekniken …

Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s studiecirkelsmaterial! Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Missa inte vår nätverksträff den 1 juni!

Den 1 juni är det dags igen! Vid detta tillfälle är kommunernas testmiljöer i fokus. AllAgeHub:s testledare från Lilla Edet, Mölndal och Öckerö kommer att berätta om deras arbete med  testmiljöerna och presentera resultat av genomförda tester av välfärdsteknik i respektive kommun. Följ nedan länk för att komma till anmälningssidan. Nätverksträff 1 juni – AllAgeHub

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan mars 2022 – Matchades kommunernas behov med näringslivets lösningar?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 33 lösningar från 16 företag som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen är att kommunen väljer ut företag som de kontaktar inför nästa steg, fortsatt dialog, som i sin tur kan leda till ett …

Matcharenan mars 2022 – Matchades kommunernas behov med näringslivets lösningar? Read More »

Människor som lyssnar på en presentation

Studiecirkel om välfärdsteknik

I takt med att tekniska lösningar används både i vårt vardagsliv och inom kommunernas vård- och omsorgsverksamhet ökar behovet av kunskap. Vi påverkas alla av den snabba utvecklingen Studiecirkeln är uppdelad på fyra studietillfällen och kan genomföras digitalt eller tillsammans på en fysisk plats. Exempel på innehåll: Vad är välfärdsteknik? Välfärdsteknik som möter behov Etiska …

Studiecirkel om välfärdsteknik Read More »

robothand och mänsklig hand som möts

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik

MiniExpo planeras att genomföras som en mindre mässa där besökare har möjlighet att få information, ha dialog och bli inspirerade av välfärdstekniska lösningar. Välfärdstekniken som presenteras på mässan syftar till att öka självständighet och trygghet i vardagen samt öka möjlighet till delaktighet i samhället och ett aktivt liv. När: 12 maj och 13 maj Var: …

”Save the date” – Miniexpo välfärdsteknik Read More »

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Kommuner söker företagens välfärdstekniska lösningar

Matchningen kommer ske enligt följande process: Kommunernas behovsformuleringar ligger uppe på hemsidan fram tills 13 december 2021 Företag fyller i ett formulär där de presenterar sin lösning och vilket av de publicerade behoven lösningen möter. AllAgeHub informerar kommunen vilka företag och lösningar som matchar formulerat behov Kommunen väljer ut företag som de kontaktar inför nästa …

Kommuner söker företagens välfärdstekniska lösningar Read More »

AllAgeHub logon mot glittrande bakgrund

AllAgeHub välkomnar 8 nya testledare

De nya testledare som har tillkommit under våren och sommaren gick i september vår pilotutbildning i AllAgeHub:s testbäddsmodell version 1.0. Testledarna har fått kunskap om syftet med Testbädden AllAgeHub och uppdraget som testledare. De har också fått förståelse för vad det användardrivna angreppssättet innebär samt arbetat praktiskt med testprocessens olika steg. Testprocessen version 1.0 omfattar …

AllAgeHub välkomnar 8 nya testledare Read More »

Rulla till toppen