NYHETER

Foto: Komposit AAH

Nätverka effektivt vid eHealth Match 2019

2019-04-30

Under Vitalis-mässan i Göteborg arrangeras ett spännande ”B2B matchmaking event”, där deltagarna erbjuds möjligheter att delta i korta möten (20 min) med olika företag, beslutsfattare och opinionsbildare inom ehälsa.

Att delta i detta ger möjlighet att exempelvis:

  • hitta potentiella samarbetspartners
  • skapa förutsättningar för kunskapsutbyte
  • locka investeringar och internationella partnerskap
  • identifiera näringlivsmöjligheter.

Läs mer om evenemanget och registrera dig (senast 16 maj) som deltagare här:

https://ehealth-match-2019.b2match.io/

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: