Nu bygger vi Testbädden AllAgeHub!

Dekorativ bild

I våras kunde vi glädjas åt att Vinnova beviljade AllAgeHub projektmedel till ”Testbädden AllAgeHub”. Nu är arbetet i full gång med utvecklingen av en användardriven testbädd. Fokus i Testbädden AllAgeHub är alltså test av välfärdsteknik som väljs ut utifrån reella behov som upplevs och formuleras av användare.

Projektet är finansierat av GR-kommunerna och Vinnova fram till 2023. Arbetet kommer att genomföras i tre faser där första fasen handlar om att samla erfarenheter från befintliga miljöer och initiativ och skapa en första version av testbäddsmodellen. Därefter kommer testbäddsmodellen testas, utvärderas och utvecklas i ytterligare två faser i både nya och befintliga testmiljöer.

I varje GR-kommun kommer det att finnas minst en testmiljö, men där kan även finnas flera och de behöver inte vara knutna till en kommunal verksamhet. Miljöerna skapas inom exempelvis vård- och omsorgsverksamheter men kan även finnas i vardagsmiljöer hos grupper av invånare som har eller löper förhöjd risk att drabbas av funktionsnedsättning, eller hos deras anhöriga.

Kommunernas medfinansiering sker genom att de tillsätter lokala Testledare – som jobbar minst kvartstid med uppdraget. De flesta kommunerna har nu utsett testledare och den 30 september träffades gruppen för första gången i ett uppstartsmöte för en genomgång av projektet och testledarrollen.

Rollen som Testledare är central för projektet och syftar bland annat till att leda tester och säkerställa att testerna följer de metoder och använder de verktyg som arbetas fram i projektet. På så sätt kan såväl metoder som verktyg utvärderas och utvecklas löpande. Testledaren kommer också arbeta med förankring hos intressenter och beslutsfattare, kunskapsspridning, utbildning och inspiration.

Bygget av Testbädden AllAgeHub är således i full gång och vi i projektteamet ser mycket fram emot att utveckla Testbädden AllAgeHub och området välfärdsteknik.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen