Digitalt studiebesök från Finland

Studiebesök från Finland

Göteborgsregionen tog i början av april emot ett studiebesök från Högskolan Arcada i Helsingfors, men i tidens anda skedde studiebesöket helt digitalt. Arcada planerar att bygga upp en labbmiljö kring välfärdsteknik och sökte kontakt med AllAgeHub för att ta del av vårt arbete med digitalisering och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

I slutet av februari kontaktades AllAgeHub av Annikki Arola, proprefekt/Head of Department vid Högskolan Arcada, som ville undersöka möjligheterna till ett studiebesök under våren. I det rådande läget med Covid-19 ställdes studiebesöket tidigt om till att till att genomföras digitalt.

– Det var en självklarhet att erbjuda ett studiebesök trots rådande läge. Verktygen har vi, trixet var att bibehålla känslan av ett studiebesök i digitalt forum, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, processledare inom AllAgeHub.

Annikki och hennes kollegor vid Högskolan Arcona var initialt intresserade av den visningsmiljö som tidigare funnits i AllAgeHubs regi. Eftersom miljön stängdes vid årsskiftet och konceptet för visning av produkter och tjänster just nu arbetas om, fokuserades studiebesöket på Göteborgsregionens arbete kopplat till digitalisering och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Vid Arcada utbildas professionella inom social- och hälsovården, bland annat ergoterapeuter, fysioterapeuter, sjukskötare och socionomer. Där har de börjat skapa en inlärningsmiljö för studenter där de kan samla kunskap och öva färdigheter relaterade till hälsoteknik och digitala lösningar.

Carolina Fornell, processledare inom AllAgeHub, presenterade det arbete som genomförts under etableringsfasen; organisering av samverkan genom en kvadrupel helix-konstellation, innovationsprocessen, kommuninitiativen samt de lärdomar som samlats in fram tills nu.

– Vi upplevde studiebesöket som mycket lyckat. Det var viktigt att få diskutera erfarenheter med tanke på den hälsoteknologiska hub vi utvecklar. Vi hoppas att kontakten och samarbetet kan fortsätta, både digitalt och i framtiden kanske också ”live”, säger Ira Jeglinsky-Kankainen, överlärare vid Arcada.

Även AllAgeHub-teamet tyckte att utbytet med Arcada var givande.

– Det gav nya intressanta perspektiv och idéer på hur man kan öka kunskapen om välfärdsteknik hos både studenter inom omsorgsyrken och deras framtida arbetsgivare. Jag ser fram emot fortsatt utbyte och samarbete med Ira, Joachim och Annikki, säger Carolina.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen