Välfärdsteknik gör nytta i äldrevården

Äldre kvinna med rullator

Socialstyrelsen har i dagarna presenterat en studie kring användandet av kameror och GPS-larm inom äldrevården. Studien är en intervjustudie i genomförd i 12 kommuner och man drar inga generella slutsatser, men den visar hur tekniken används i de deltagande kommunerna och hur användandet påverkar enskilda brukare, anhöriga och personal.

Studien syftar till att ta reda på hur olika intressentgrupper påverkas av införandet av välfärdsteknik och de intressegrupper man fokuserat på är de enskilda brukarna, anhöriga, personal i omsorgen samt beslutsfattare i socialtjänsten. Resultaten visar att tekniken har gett vinster i de intervjuade kommunerna på olika sätt för samtliga intressentgrupper, men också att det finns områden som behöver utvecklas. Exempelvis är det otydligt hur kommunerna säkrar att den enskilde ger sitt samtycke till insatser med trygghetskamera eller gpslarm.

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen