Studiecirkelmaterial

Nyfiken på välfärdsteknik?

  • Vad är välfärdsteknik?
  • Hur kan välfärdsteknik bidra till en enklare vardag?
  • Vilken välfärdsteknik finns?
  • Vilka risker finns med välfärdsteknik?

Tekniska lösningar är en allt större del av vårt vardagsliv. Teknik utvecklas snabbt och används inom en mängd områden. Det som kallas välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet samt förbättra kvaliteten på välfärdstjänster.

Sveriges kommuner arbetar för att införa och använda mer teknik i verksamheter inom vård och omsorg. Tekniken är här för att stanna och den kommer att påverka alla invånare.

Nu erbjuder AllAgeHub ett uppdaterat studiecirkelmaterial som behandlar olika aspekter av välfärdsteknik. Materialet är uppdelat på tre studietillfällen och innehåller rikligt med exempel och reflektionsfrågor.

Syftet med studiecirkeln är att öka kunskap om vad välfärdsteknik är och vad användning av teknik kan innebära i vardagen.

Rulla till toppen