Internet of Things för innovativ samhällsutveckling i Sverige

IoT_sverige

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

 

Ambitionen är att det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige ska vara aktivt under minst 10 år. 

IoT Sverige har som mål realisera delar ur den nationella agendan för Internet of Things men eftersom IoT är ett område som utvecklas snabbt så arbetar IoT Sverige agilt och försöker anpassa sina insatser så att största möjliga effekt uppnås. Från 2016 och framåt fokuserar IoT Sverige på IoT för innovativ samhällsutveckling. Utvecklingen kommer att ske genom samarbeten mellan offentliga organisationer, företag och forskare.

 

Vad är IoT?

IoT (Internet of Things) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder, alla möjliga saker samt människor och djur förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning. IoT kan också gynna den svenska ekonomin och spela en viktig roll i att lösa flera av de stora samhällsutmaningar som den ökade urbaniseringen medför.

Läs mer på iotsverige.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen