Testbädden AllAgeHub

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Ny nätverksträff 10 juni – temat är Stöd för anhöriga

Temat för nätverksträffen den 10 juni är Stöd till anhöriga och vi får höra två intressanta föreläsningar under träffen. Den första från Lennart Magnusson, verksamhetschef, och Pauline Johansson, forskare och möjliggörare vid Nka – (Nationellt kompetenscenter anhöriga). Den andra föreläsningen får vi från Jenny Lindström Beijar, initiativtagare och verksamhetsledare för webbsajten ournormal.org, en kontaktsida öppen …

Ny nätverksträff 10 juni – temat är Stöd för anhöriga Read More »

Vi söker en processledare!

Nu söker vi en till processledare

I arbetsuppgifterna ingår att leda kommunernas utsedda testledare i AllAgeHubs användardrivna testbäddsmodell, utveckla testbäddsmodellen utifrån behov, utbilda i process och stödmaterial, matcha identifierade behov med lösningar, facilitera samverkan mellan användare och leverantörer, representera projektet i olika sammanhang och vara föredragande i olika chefs- eller politiskt tillsatta grupper. I uppgifterna ingår också att bidra i teamets …

Nu söker vi en till processledare Read More »

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nätverksträff 27 maj – Testbädden fyller ett!

AllAgeHub har under hösten och vintern anordnat “Nätverksträffar” en gång i månaden. Syftet med dessa digitala möten har gradvis utvecklats från en rent projektintern mötesform till att beröra ämnen som vi känner kan vara relevant för en bredare publik med intresse för välfärdsteknik. Vi har därför beslutat att kommande träffar kommer att annonseras via vårt …

Nätverksträff 27 maj – Testbädden fyller ett! Read More »

Illustration av Testbädden AllAgeHubs uppbyggnad

Nu är flera testmiljöer i kommunala verksamheter igång

AllAgeHub har under första fasen av projektet fokuserat på att stötta kommunernas testledare att skapa testmiljöer i kommunala verksamheter. Nu är flertalet igång och ska påbörja arbetet med att identifiera behov och testa välfärdstekniska lösningar. Är du nyfiken på vad som händer i testmiljöerna så kan du läsa mer nedan, inom kort kommer du även …

Nu är flera testmiljöer i kommunala verksamheter igång Read More »

Dekorativ bld

Nu söker vi en ny medarbetare till vårt AllAgeHub-team!

Uppdraget innebär också att bidra i teamets övriga arbete t ex genom utåtriktade aktiviteter i syfte att nå ut till invånare som inte nödvändigtvis har kommunala insatser. I arbetsuppgifterna ingår att både kunna leda och delta i processer och representera projektet i olika sammanhang och vara föredragande i olika chefs- eller politiskt tillsatta grupper. Arbetet …

Nu söker vi en ny medarbetare till vårt AllAgeHub-team! Read More »

Bild som illustrerar den digitala utbildningen till testledare

Testledarna är utbildade och projektet går nu vidare mot nästa fas

Testprocessen omfattar följande steg: Inspirera och sprida kunskap om välfärdsteknik Initiera testmiljö Inventera och analysera användarnas behov Hitta lösningar Planera, genomföra och utvärdera test Nu går projektet in i nästa fas då kommunerna skapar testmiljöer i vård- och omsorgsverksamheter, inventerar behov och testar välfärdsteknik som möter dessa behov. Lärdomarna från arbetet lyfts in i utvecklandet …

Testledarna är utbildade och projektet går nu vidare mot nästa fas Read More »

Scroll to Top