Ny fallstudie från RISE: Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans

remoagemobile-usage

EU-projekt för äldrevård i glesbygd hjälper individer bo kvar hemma. Läs RISE fallstudie.
– Det är inte bara tekniken som är viktig utan det handlar även om att utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner genom en nära samverkan på både regional och lokal nivå, säger Ingela Johansson, projektledare, Region Norrbotten.

Sammanfattning

Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har tillsammans lett ett EU-finansierat projekt för att förbättra äldrevård på distans i glesbygdsområden. Projektet RemoAge har tagit fram nya arbetssätt med stöd av teknik för att kunna stödja äldre individer att bo kvar hemma genom att skapa delaktighet och större trygghet. Bl.a. har man gjort pilotprojekt med mobilt trygghetslarm, tillsynskameror och videotjänster för konsultation. Projektet har varit en framgång tack vare ett nära samarbete mellan vårdpersonal på alla nivåer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Nu planeras ett breddinförande av flera tjänster.

 

Nyttor för omsorgstagarna/patienterna:

  • Ökad trygghet
  • Mer självständighet/kan bo kvar hemma
  • Mer delaktiga i sin egen vård
  • Minskat resande till vårdcentral/sjukhus
  • Möjliggör vård i hemmet

Nyttor för verksamheten:

  • Frigör personalresurser
  • Starkare samverkan mellan Region och kommuner
  • Lättare för vårdpersonal att göra säkra bedömningar

Nyttor för samhället:

  • Mer jämlik vård i glesbygd
  • Hjälper vårdgivarna att klara den demografiska utvecklingen

 

Ta del av hela fallstudien på rise.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top