AllAgeHub presentationer/rapporter

Vilket material publicerar vi här?

Här finns rapporter, utvärderingar, filmer med mera som producerats av AllAgeHub eller inom ramen för våra aktiviteter.

Syftet är att skapa en kunskapsbank och vi hoppas att arkivet är av intresse för våra samverkansparter och omvärld.

Dela den här sidan

Publicerat material

Klicka på rubrikerna nedan för att se publicerat material.

Rulla till toppen