Vad kan digital teknik göra för kommunernas framtid?

Förbjuden framtid - Rapport om digitalisering av kommunerna

I december publicerade Institutet för framtidsstudier en rapport som försöker skatta hur potentialen i en digitalisering av kommunerna kan se ut och vad som skulle krävas för att den ska kunna realiseras.

Den digitala teknologin kan användas på olika sätt, denna rapport skiljer mellan digitisering, digitalisering och datadrivet utvecklingsarbete. Medan digitisering handlar om att föra över analoga produkter och processer till ett digitalt format, handlar digitalisering om att utgå ifrån medborgarnas krav och den nya teknologin, och anpassa produkter och processer därefter. Datadrivet utvecklingsarbete handlar om möjligheten att använda de datamängder som digitisering och digitalisering möjliggör för kontinuerligt lärande och förbättrande av verksamheter på flera nivåer. Potentialen för kostnadsbesparingar finns i användningen av automatisering och robotik, samt i förbättringen av precision och kvalitet i de insatser som görs.

Rapporten kan köpas i tryckt form eller laddas ner som PDF-fil på länken nedan.

Läs mer här.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen