Nödvändigheten av välfärdsteknik lyfts i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen

aah_header

Regeringens särskilda utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen presenterade nyligen betänkandet om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Den 31 mars 2017 lämnande hon över sitt betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningen betonar nödvändigheten av välfärdsteknik som komplement för att öka äldre personers välbefinnande och trygghet. Här föreslås bland annat att regeringen tillsätter en utredning för att överväga behov av ytterligare lagförslag och lagändringar. Kommuner och landsting bör också erbjuda all personal inom vård och omsorg möjligheter till fortbildning inom välfärdsteknik. Här återfinns också förslag kring nationellt FoU-organ för välfärdsteknik samt regionala utvecklingscentra samt förslag om statligt ekonomiskt stöd om 40 miljoner kronor per år i sex år för att stimulera utvecklingsarbete för nya former av välfärdsteknik och dess användning.

AllAgeHub omnämns i utredningen

”Det finns också ett behov av att främja utvecklingen genom att föra samman olika intressenter inom området för välfärdsteknik.

Jag lägger också förslag om att utreda behovet av regionala utvecklingscentrum och om detta behov finns föreslå hur dessa ska organiseras och finansieras. Det finns i dag satsningar på regionala utvecklingscentrum. Ett sådant exempel är planerna i Göteborgsregionen, AllAgeHub.”

Läs mer på utredningens webbplats

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen