”Utmaningarna handlar snarare om att tidigt förstå behoven och hur lösningarna ska lyckas implementeras”

nyhet_AAL_2017

Europas ledande mässa på området aktivt åldrande, Active and Assisted Living Forum, AAL, hölls i Portugal i början av oktober. Temat för i år var; Överbrygga mellanrummen mellan tekniska lösningar och ett aktivt åldrande. Vad kan du göra? AllAgeHub deltog för omvärldsbevakning, nätverkande och kunskapsutbyte.
– Det finns många smarta lösningar och ett oerhört stort intresse för att alla människor ska få leva aktiva och självständiga liv. Utmaningarna handlar snarare om att tidigt förstå behoven och hur lösningarna ska lyckas implementeras, säger Carolina Fornell, processledare för innovation på AllAgeHub efter vårt deltagandet på mässan där även Frida Edgren och Ulrica Björner från AllAgeHub deltog.

Mässan där europeiska forskningsprojekt inom aktivt åldrande presenteras arrangeras årligen av Active and Assisted Living Programme, vars syfte är att främja innovativa tekniska produktidéer och tjänster för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Dessa innovationer presenteras på mässan Active and Assisted Living Forum som i år hölls i den portugisiska staden Combria. Mässan ger besökarna tillfälle att skapa nätverk och diskutera frågor kring aktivt åldrande på workshops och föreläsningar samt ta del av ett stort utställningsområde där nya innovationer presenteras.

Överbrygga mellanrummen mellan tekniska lösningar och ett aktivt åldrande. Vad kan du göra?
Det var frågeställningen som genomsyrade årets mässa i Combria i Portugal. AllAgeHub deltog på mässan och kan med säkerhet säga; Ja, vi kan göra massor för att överbrygga detta mellanrum.
Oavsett land i Europa så har vi samma utmaningar; en ökande äldre befolkning där implementering av tekniken behövs för att lösa de demografiska utmaningarna. Med våra quadruple helix-glasögon* på kunde vi från AllAgeHub under mässan bland annat se ett behov av en ökad brukarmedverkan i forskningsprojekten för att få till utmaningsdriven innovation, något som vi inom AllAgeHub har fokus på då vi i höst startar vår innovationsprocess med att kartlägga utmaningar och behov tillsammans med brukare och kommuner.

– AAL Forum är en mycket intressant arena för AllAgeHub att delta på dels i syfte att inhämta information om ny forskning men även för att få ett internationellt perspektiv på området välfärdsteknik. Det här var det tredje AAL Forum som jag deltog på och ser det som positivt att forskning nu mer riktar sig till slutanvändare samt implementering av ny teknik och nya tjänster. De europeiska länderna har i stort sett samma utmaningar och egentligen är det ingen åldersstämpel på varken utmaning eller lösning, säger Ulrica Björner, koordinator för AllAgeHubs interaktiva miljö.

Det kan i framtiden även bli högst aktuellt att AllAgeHub deltar i ett forskningsprojekt inom Active and Assisted Living Programme och det här var ett perfekt tillfälle för oss att nätverka inför eventuella samarbeten.

– Dessutom kommer två företag från mässan även delta på vår egen mässa EXPO Välfärdsteknik den 5 december, meddelar Ulrica Björner.

Sociala robotar
Ett område inom välfärdsteknik där åsikterna ofta går isär och är individuella är sociala hälsorobotar. Frida Edgren, konsulent i AllAgeHubs interaktiva miljö lyfte detta efter mässan.

– De sociala robotarna tog stor plats under mässan och skapar ofta etiska dilemman med lika många åsikter som det finns individer. Ska robotarna bli mer mänskliga är ett dilemma. Exempelvis om en brukare har en sjukdomsbild så som demens som ofta skapar en orolighet, är det då okej att göra en robot som liknar en partner? Dessa etiska dilemman är väldigt intressanta och det tar jag med mig framåt i mitt arbete i vår interaktiva miljö, säger Frida Edgren.

* Akademi, samhälle, offentlig sektor och näringsliv

 


Vill du veta mer om EXPO Välfärdsteknik?
Ulrica Björner, ulrica.bjorner@allagehub.se

Vill du veta mer om AllAgeHubs innovationsprocess?
Carolina Fornell, carolina.fornell@allagehub.se


Läs mer om mässan: Active and Assisted Living Programme

Möt den sociala roboten Sophia

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen