AllAgeHub summerar och blickar framåt

Kent Lagrell håller öppningsanförande

Den 26 november arrangerade vi en fullmatad konferens där ett centralt budskap var att det inte handlade om en avslutningskonferens, men möjligen en avslutning på uppstartsfasen. Samverkansplattformen kommer att fortsätta i första hand ett halvår till och därefter förhoppningsvis med finansiärers stöd ännu längre. Kommunerna framhåller att behovet av stöd i välfärdsteknikfrågor är större än någonsin. Fokus under det kommande halvåret kommer att ligga på att omforma och anpassa projektet än mer utifrån de samverkande parternas behov.

Över 300 deltagare deltog i konferensdagen på Chalmers konferenscenter i Johanneberg. Dagen leddes av moderatorn Lars Lindsköld från Västra Götalandsregionen och AI Innovation of Sweden. Förmiddagen inleddes med ett anförande från Kent Lagrell, ordförande i Göteborgsregionens styrgrupp för social välfärd. Han pratade om vikten av mod när det gäller att ta till sig ny välfärdsteknik och att modet behövs på alla nivåer. Därefter pratade förbundsdirektör Helena Söderbäck om drivkrafterna för Göteborgsregionens engagemang i AllAgeHub. Hon sa bland annat att samverkan är helt nödvändigt för att hantera de utmaningar kommunerna står inför. Men samverkan är komplext och vi måste vara uthålligt otåliga för att få till nödvändiga förändringar.

Marie Stegard Lind och Maria Gill från Regeringskansliet presenterar lite av vad de kommit fram till i arbetet med "Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen".

Maria Gill och Marie Stegard Lind från regeringskansliet presenterade ett förhandsutlåtande från Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen. Utredningen, som beräknas vara klar till våren, ska bland annat se över juridiska hinder, men även annat som försvårar införandet av välfärdsteknik i kommunerna.

AllAgeHubs projektledare Anna Haglund och Leif Sandsjö berättade därefter om vad som skett inom projektet sedan starten. De beskrev hur möten och kontaktvägar mellan alla samarbetspartners varit en förutsättning för projektet och nämnde en del av de lärdomar projektteamet har gjort på vägen. Fokus framåt ligger på att utveckla AllAgeHub så att det än mer möter kommunernas behov och att få in större medverkan från näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Förmiddagen avrundades med ett panelsamtal med representanter från de fyra perspektiven – kommun (Monica Holmgren, Mölndals stad), näringsliv (Emma Axelsson, Great-IT), akademi (MariAnne Karlsson, Chalmers) och civilsamhälle (Stina Roempke, LaSSe brukarstödscenter). Paneldeltagarna pratade om sina perspektiv på samverkan. Samtalet visade att trots samsyn i många frågor fanns också svårigheter såsom ojämlika förhållanden eller hur man tvingas prioritera.

AllAgeHub-konferens

Efter lunch delades konferensen upp i tre olika spår. Det första spåret handlade om de innovationsprocesser som startats ute i kommunerna med stöd av AllAgeHub. Inledningsvis fick representanter från åtta av innovationsprocesserna kort presentera sitt arbete och efter kaffepaus fick två som kommit lite längre göra en fördjupad presentation av sina projekt.

I spår två presenterades olika perspektiv på hur man kan använda välfärdsteknik i planering och utformning av boendemiljöer och hur detta kan bidra till ökad trygghet och självständighet. Här presenterades bland annat Projekt WeC, ett projekt för att utveckla en vridbar toalett som kan underlätta toalettbesök för personer med minskad rörlighet. Lisbeth Lindahl från Göteborgsregionen berättade om webbsidan Klokboken.nu som tagits fram som en kunskapssajt om att bygga tillgängliga bostäder. Deltagarna i spår två fick också chansen att pröva på hur det kan vara att leva med olika funktionsnedsättningar i insiktsövningar ledda av Henrik Ehrlington från Göteborgs stad.

Det tredje spåret presenterade en rad välfärdsteknikprojekt som AllAgeHub på något sätt samverkat med. Deltagarna här fick bland annat höra om ett välfärdsteknikbibliotek i Borås. De fick också höra om Mölndals stads nya satsning på Digitalt stöd i hemmet som insats för Mölndalsbor över 70. André Andersson som är teknikcoach i Östra Göteborg berättade tillsammans med två kollegor om hur de arbetar för att sprida kunskap om tillgänglig välfärdsteknik bland brukarna i stadsdelen.

Konferensdagen avslutades med en kort frågestund på scenen. Jenny Almkvist från VGR, Sven Carlsson från PRO, Maria Gill från regeringskansliet, Marianne Karlsson från Chalmers, Pär Levander från Mölndals stad och Johan Rindeborg från Tre Stiftelser fick var för sig reflektera kring vad de tagit med sig från dagen och vad som behöver utvecklas i det fortsatta arbetet med AllAgeHub.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen