Idéutvecklingsprojekt ska lösa hur individer på landsbygden kan bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp

nyhetsbild_workshop 11 juni

Fyra idéer kring behovsanpassade lösningar ska nu processas vidare i AllAgeHubs innovationsprocess när Stenungsunds, Lilla Edets och Alingsås kommun gör gemensam sak i ännu ett nytt idéutvecklingsprojekt. Aktörer från näringsliv, akademi och civilsamhälle sökes för medverkan.

Den 11 juni hölls en idéworkshop kring behovsanpassade lösningar där representanter från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle idégenererade tillsammans. Initiativtagare var kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Alingsås.

AllAgeHubs innovationsprocess befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från de fyra perspektiven ska idégenerera tillsammans. Vi är nu i sista steget i denna fas där idégenerering sker på ett antal idéworkshops.  Idéworkshopparna utgår ifrån identifierade utvecklingsområden som i sin tur sprungit ur de sju samhällsutmaningarna som identifierats under workshops hösten 2017.

Utvecklingsområdet för denna workshop, som initierats av kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Alingsås, var Behovsanpassade lösningar, Hur kan individer som bor på landsbygden och har inköp som insats bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp? Deltagarna har fått gå igenom en gedigen process där de tillslut tagit fram fyra konkreta idéer, med tillhörande prototyper, som nu tas med in i ett nytt idéutvecklingsprojekt.

– Jag har sagt det förr och säger det igen. Det är tufft med idégenerering men också väldigt, väldigt roligt. Vi är efter varje idéworkshop väldigt tacksamma för alla deltagares engagemang, de kämpar sig verkligen igenom processen, med både frustration och skratt, säger AllAgeHubs processledare för innovation, Carolina Fornell.


Workshop-process


Under idéworkshoppens process, som syns på bilden här ovan, togs det fram fyra konkreta idéer. En idé handlar om …

Idéerna kommer nu tas vidare i ett idéutvecklingsprojekt initierat av kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Alingsås där även aktörer från civilsamhället, akademi och näringsliv ska ingå. Under idéutvecklingsprojekten kommer idéerna skruvas och testas på olika sätt, idé 1.0 kommer tillslut ha transformerats till 2.0, 7.0 och 10.0. Här kan ni se en visualisering av AllAgeHubs innovationsprocess där idéutvecklingsprojekten ingår.

 


Fyra idéer från idéworkshoppen som nu tas vidare i idéutvecklingsprojektet med Stenungsund, Lilla Edet och Alingsås:

 • Inköp på dina villkor
  Möjlighet att sköta olika inköp digitalt genom virtuell rundvandring ges ökad delaktighet, valfrihet och självständighet. Personlig utbildning och stöd i hantering av digitala hjälpmedel.
 • Handla med Bert och Siri
  Digital handel med telefon/surfplatta där den enskilde kan handla dygnet runt samt prata/fråga/beställa/få svar/tips/inspiration.
 • Inköpsrunda
  Samordna behov; matinköp och skapa förutsättningar för social gemenskap.
 • Den virtuella butiken
  Delaktighet i utbud, den enskilde ska kunna handla när hen vill samt få inspiration.

Vill du bidra eller vara med i idéutvecklingsprojektet? Anmäl intresse här


Vill du delta i kommande idéworkshops? Datum och anmälan


Läs också nyheten från idéworkshoppen den 21 maj kring Digital tillgänglighet

Läs också nyheten från idéworkshoppen den 1 juni kring Tillgänglig kommunikation

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top