Lerum, Härryda och DART i nytt idéutvecklingsprojekt med fokus tillgänglig kommunikation

idéworkshop_1juni_nyhet

Fyra idéer kring tillgänglig kommunikation ska nu processas vidare i AllAgeHubs innovationsprocess när Lerums kommun, Härryda kommun och kommunikations- och dataresurscenter DART inom Västra Götalandsregionen, gör gemensam sak i nytt idéutvecklingsprojekt. Aktörer från näringsliv, akademi och civilsamhälle sökes för medverkan.

Den 1 juni hölls en idéworkshop kring tillgänglig kommunikation där representanter från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle idégenererade tillsammans. Initiativtagare var kommunerna Lerum och Härryda.

AllAgeHubs innovationsprocess befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från de fyra perspektiven ska idégenerera tillsammans. Vi är nu i sista steget i denna fas där idégenerering sker på ett antal idéworkshops.  Idéworkshopparna utgår ifrån identifierade utvecklingsområden som i sin tur sprungit ur de sju samhällsutmaningarna som identifierats under workshops hösten 2017.

Utvecklingsområdet för denna workshop, som initierats av Lerums kommun och Härryda kommun, var Tillgänglig kommunikation, Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter så att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov och ha inflytande i sina liv? Deltagarna har fått gå igenom en gedigen process där de tillslut tagit fram fyra konkreta idéer, med tillhörande prototyper, som nu tas med in i ett nytt idéutvecklingsprojekt.

– Jag har sagt det förr och säger det igen. Det är tufft med idégenerering men också väldigt, väldigt roligt. Vi är efter varje idéworkshop väldigt tacksamma för alla deltagares engagemang, de kämpar sig verkligen igenom processen, med både frustration och skratt, säger AllAgeHubs processledare för innovation, Carolina Fornell.


Workshop-process


Under idéworkshoppens process, som syns på bilden här ovan, togs det fram fyra konkreta idéer. En idé handlar om att ge stöd åt kommunikationspartner i introducerandet av AKK-verktyg, en annan fick namnet KOMPIS och handlar om att skapa ett kommunikationsteam för brukaren. PORTALA var en annan av de fyra idéerna som handlar om att samla kommunikationshjälpmedel under ett tak, och den sista idén berörde jämlik kommunikation i mötet med brukare.

Idéerna kommer nu tas vidare i ett idéutvecklingsprojekt initierat av Härryda och Lerum där även aktörer från civilsamhället, akademi och näringsliv ska ingå. Under idéutvecklingsprojekten kommer idéerna skruvas och testas på olika sätt, idé 1.0 kommer tillslut ha transformerats till 2.0, 7.0 och 10.0. Här kan ni se en visualisering av AllAgeHubs innovationsprocess där idéutvecklingsprojekten ingår.

 


Fyra idéer från idéworkshoppen som nu tas vidare i idéutvecklingsprojektet med Härryda, Lerum och DART:

 • ”Gör AKK lätt!”
  Metod kring modellering med AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) i syfte att stötta kommunikationspartner (förälder/lärare/assistent med flera) i arbetet att introducera AKK för brukaren och få denne att använda verktyget.
 • KOMPIS (Kommunikationsplan för individsamverkan)
  Ett kommunikationsteam för brukaren som samverkar så att individen har samma möjlighet till kommunikation var den än befinner sig.
 • PORTALA
  Samla kommunikationshjälpmedel under ”ett tak” med möjlighet att individanpassa. Kunna användas av både brukare och personal.
 • Första mötet
  Vi skapar jämlika möten genom att personer med kommunikationssvårigheter kan ta kontakt med personer de inte redan känner. Detta genom att den som arbetar i verksamheten använder olika typer av kommunikationsverktyg (appar, samtalskartor med mera).

Vill du bidra eller vara med i idéutvecklingsprojektet tillsammans med DART, Härryda  och Lerums kommun? Anmäl intresse här


Vill du delta i kommande idéworkshops? Datum och anmälan


Läs också nyheten från idéworkshoppen den 21 maj kring Digital tillgänglighet

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen