NYHETER

Foto: CareWare

FILM: AllAgeHub på välfärdsteknikmässan Careware i Århus

Theresa Larsen och Ulrica Björner från AllAgeHub besökte i april i år välfärdsteknikmässan CareWare i Århus, Danmark.

2017-05-17

Målet med besöket på CareWare var att inhämta inspiration och nätverka inför framtida liknande arrangemang i AllAgeHubs namn här i Göteborgsregionen.

Intervju med Theresa Larsen och Ulrica Björner, AllAgeHub:

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: