Kaggeledsbacken söker samarbetspartner

kaggeledsbacke_-bmss

Kaggeledsbacken är ett Boende med särskild service, BmSS. De boende är döva och använder teckenspråk. De har också andra funktionsnedsättningar av varierande grad, ofta kognitiva och svårigheter att bearbeta, tolka eller förmedla information. Nu söker de samarbetspartners för att testa nya lösningar för att underlätta kommunikation, öka delaktigheten i närmiljön och i samhället, få struktur i vardagen och ökad självständighet.

Kaggeledsbacken söker företag, organisationer och andra aktörer som kan bidra med teknik och/eller kunskap för skapa förutsättningar att prova ut lösningar som kan möta de behov som identifierats.

Testen ska ske i syfte att få en fördjupad förståelse för användarnas behov. Genom att testa teknik i vardagen kan Kaggeledsbacken även få kunskap om förbättringar, utöver teknik, som kan bidra till att möta användarnas behov. Syftet är även att skapa ett underlag för beslut så att resultatet av testet kan bidra till att omsätta lösningar i verkligheten och som möter de boende på Kaggeledsbackens behov.

Med utgångspunkt ifrån den nytta, de behov och förutsättningar som identifierats vill Kaggeledsbackens personal att deras boende får testa lösningar med interaktiv skärm. Dessa behov står som kriterier vid urval av samarbetspartners.

Läs mer här

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen