Kaggeledsbacken söker samarbetspartner

kaggeledsbacke_-bmss

Kaggeledsbacken är ett Boende med särskild service, BmSS. De boende är döva och använder teckenspråk. De har också andra funktionsnedsättningar av varierande grad, ofta kognitiva och svårigheter att bearbeta, tolka eller förmedla information. Nu söker de samarbetspartners för att testa nya lösningar för att underlätta kommunikation, öka delaktigheten i närmiljön och i samhället, få struktur i vardagen och ökad självständighet.

Kaggeledsbacken söker företag, organisationer och andra aktörer som kan bidra med teknik och/eller kunskap för skapa förutsättningar att prova ut lösningar som kan möta de behov som identifierats.

Testen ska ske i syfte att få en fördjupad förståelse för användarnas behov. Genom att testa teknik i vardagen kan Kaggeledsbacken även få kunskap om förbättringar, utöver teknik, som kan bidra till att möta användarnas behov. Syftet är även att skapa ett underlag för beslut så att resultatet av testet kan bidra till att omsätta lösningar i verkligheten och som möter de boende på Kaggeledsbackens behov.

Med utgångspunkt ifrån den nytta, de behov och förutsättningar som identifierats vill Kaggeledsbackens personal att deras boende får testa lösningar med interaktiv skärm. Dessa behov står som kriterier vid urval av samarbetspartners.

Läs mer här

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top