AllAgeHub beviljas nya Vinnova-medel

AllAgeHub-logo i konfetti

Vinnova har idag har beslutat bevilja vår ansökan ”Testbädden AllAgeHub” inom utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar – Genomförandeprojekt 2020”!

AllAgeHub lämnade i februari in en ansökan till Vinnova i utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar” och har idag fått det glada beskedet att projektet beviljats medel som ett av sex projekt bland 22 sökande. I beskedet lämnade Vinnova följande motivation till sitt beslut:

Ansökan handlar om att utveckla en testbädd för välfärdsteknik som utgår från användarnas faktiska behov. Användare är personal i offentlig sektor, personer med funktionsnedsättning, äldre och anhöriga. I testbädden AllAgeHub är det användarna som är ”testare” och de som bestämmer vilka tekniska lösningar som ska testas.

Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar ha god potential att skapa en testbädd som på sikt kan bidra till systemeffekter. Detta då projektet bedöms möjliggöra för testmöjligheter i verklig miljö på ett sätt som saknas i dagsläget. Projektteamet bedöms ha den kompetens, det engagemang och den trovärdighet som krävs för att genomföra projektet.

Ansökan har beviljats med hela det sökta beloppet, dvs 7 690 000 kr.

Tack till alla er som bidragit med värdefulla inspel, stött och blött våra argument och tankar! Vi får nu möjlighet att under tre år tillsammans utveckla Testbädden AllAgeHub.

Nu gläds vi åt detta och återkommer inom kort med mer information!

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen