Verklighetslabb på gång i kommunerna

AllAgeHub_workshop_inobi

Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb och i förra veckan hölls workshops med kommuner samt små och medelstora företag. Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns?

Verklighetslabb ska bli en del av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Verklighetslabb kommer att möjliggöra tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Det kan exempelvis handla om att kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

DSC_5751

Som en del i förstudien, som finansieras med medel från Vinnova, anordnades två workshops i slutet av mars med kommunrepresentanter samt små och medelstora företag för att samla tankar och idéer kring hur vi bygger fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov. Behoven som framkom var många: stöd i nätverkande, organisering och struktur, ledning, kommunikation, utvärdering och kvalificering, avtalsframtagning och sekretess.

Vi har fått med oss väldigt intressanta och givande inspel från dessa två workshops och nu vill vi komma igång och jobba med konkreta frågor. Så känner många av workshopdeltagarna också, och därför jobbar vi nu för att så snart som möjligt få verkstad kring verklighetslabben, säger Theresa Larsen, projektledare för AllAgeHub.

Både kommun och näringsliv har under dessa två dagarna både befäst mycket av det som redan är tänkt att byggas upp inom AllAgeHub och verklighetslabb, men också gett oss nya reflektioner kring de förväntningar man har på AllAgeHub, säger Ulrica Björner, ansvarig för AllAgeHub Inspirationsmiljö

En dokumentation från både workshop 1 och 2 kommer skickas ut till samtliga deltagare ihop med presentationerna.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen