Tre idéer kring digital tillgänglighet tas med in i nytt idéutvecklingsprojekt

nyhet_ideworkshop_21maj_

Den 21 maj hölls den första av flera idéworkshoppar i AllAgeHubs innovationsprocess där representanter från alla fyra perspektiv, kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle, idégenererar tillsammans. Tre konkreta idéer från den första workshoppen tas nu vidare i ett idéutvecklingsprojekt initierat av Härryda kommun och Mölndals stad.

– AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som ägs gemensamt av tjugofyra intressenter från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Vi jobbar därför mycket med att facilitera möten mellan aktörer från dessa fyra perspektiv och matchmaking för att hitta sätt att jobba ihop konkret. Ingen aktör ensam äger svaren eller alla lösningarna, säger Anna Manhem Laurin, projektledare AllAgeHub, om vikten av att alla perspektiv tas in på idéworkshopparna.

– Vi vill och behöver ha en mångfald av perspektiv, erfarenhet och kunskap. Vi har därför medvetet skapat gränsöverskridande arbetsgrupper under dessa workshoppar, säger Carolina Fornell, processledare för innovation AllAgeHub.

AllAgeHubs innovationsprocess befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från de fyra perspektiven ska idégenerera tillsammans. Vi är nu i sista steget i denna fas där idégenerering sker på ett antal workshops, där den första hölls den 21 maj.  Idéworkshopparna utgår ifrån identifierade utvecklingsområden som i sin tur sprungit ur de sju samhällsutmaningarna som identifierats under workshops hösten 2017.

Utvecklingsområdet för denna första workshop, som initierats av Mölndals stad och Härryda kommun, var Digital tillgänglighet, hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag? Deltagarna har fått gå igenom en gedigen process där de tillslut tagit fram tre konkreta idéer, med tillhörande prototyper, som nu tas med in i ett nytt idéutvecklingsprojekt.

– Det är tufft med idégenerering men också väldigt, väldigt roligt. Vi körde en heldag och vi är väldigt tacksamma för alla deltagares engagemang, de har verkligen kämpat sig igenom processen, med både frustration och skratt, säger AllAgeHubs processledare för innovation, Carolina Fornell, efter workshoppen.


Workshop-process


Under idéworkshoppens process, som syns på bilden här ovan, togs det fram tre konkreta idéer. En idé handlar om en informationskampanj för att nå de som inte kan eller tror sig kunna hantera digital teknik. En annan handlar om förenklad kommunikation mellan brukare och hemtjänst och en tredje om en medborgarcentral för IT-frågor.

Idéerna kommer nu tas vidare i ett idéutvecklingsprojekt initierat av Härryda kommun och Mölndals stad där även aktörer från civilsamhället, akademi och näringsliv ska ingå. Under idéutvecklingsprojekten kommer idéerna skruvas och testas på olika sätt, idé 1.0 kommer tillslut ha transformerats till 2.0, 7.0 och 10.0. Här kan ni se en visualisering av AllAgeHubs innovationsprocess där idéutvecklingsprojekten ingår.

 


Vill du bidra till eller vara med i idéutvecklingsprojektet tillsammans med Härryda kommun och Mölndal stad?
Anmäl intresse här


Tre idéer från idéworkshoppen som nu tas vidare i idéutvecklingsprojektet med Härryda och Mölndal:

  • Informationskampanj: Varför behöver jag förstå IT?!
    För att nå de som inte kan eller tror sig kunna hantera digital teknik.
  • Förenklad kommunikation
    Använda befintlig digital teknik för kommunikation mellan brukare/kund och hemtjänst.
  • Medborgarcentralen
    En central som har generösa öppettider där invånare kan få hjälp med allt inom IT från personal från olika professioner och volontärer.

Vill du delta i kommande idéworkshops? Anmäl dig här

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen