Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt

nyhet_idéutvecklingsprojekt

Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0? Nu öppnar vi upp för aktörer att meddela intresse kring någon av de utmaningar som brukare och kommuner identifierat.

Tidigare i februari presenterade vi AllAgeHubs innovationsprocess 1.0 och nu öppnar vi upp för delen i processen där aktörer kan meddela intresse av att delta i idéutvecklingsprojekt.

Under uppbyggnadsfasen 2017 – 2019 genomför AllAgeHub projektteam tillsammans med samarbetspartners vår gemensamma innovationsprocess. Vi kallar det för innovationsprocess 1.0 för att den ska utvärderas, förfinas och justeras under 2018 – 2019. Målsättningen är att innovationsprocessen ska resultera i innovationer som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta.

– Det kan vara en ny idé men också en befintlig som tillämpas i en ny kontext. Idén kan handla om en struktur, affärsmodell, tjänst, process eller produkt, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub.

Meddela intresse för idéutvecklingsprojekt

AllAgeHub befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle ska idégenerera tillsammans. Idégenereringen kommer utgå ifrån de utmaningar som identifierats under workshops hösten 2017 och som sammanfattats i sju prioriterade utmaningar. Utifrån dessa ska det sedan startas idéutvecklingsprojekt där idéer testas, förfinas och kvalitetssäkras för att slutligen implementeras och bli spridda innovationer. Innovationer kräver experimenterande för att gå från idé till att omsättas i verkligheten, spridas och göra nytta.

AllAgeHubs projektteam, bedömningskommitté samt AllAgeHub-ombud kommer stötta genom hela innovationsprocessen efter behov. Det kan exempelvis handla om att projektteamet håller i aktiviteter för idégenerering och att bedömningskommittén omvärldsbevakar samt kvalitetssäkrar idéer och implementering.

– Vi ser gärna att flera kommuner eller aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samverkar i idéutvecklingsprojekten då det är AllAgeHubs unikitet. Men självklart kommer befintliga projekt i exempelvis en kommun eller stadsdel kunna bli idéutvecklingsprojekt om faserna i innovationsprocessen genomförts, säger Carolina Fornell.

Presentationsmaterial:
Innovationsprocessen 1.0 och Idéutvecklingsprojekt.pdf

Har du frågor?
Kontakta Carolina Fornell, Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen