En innovationsprocess under ständig utveckling

innovationsprocessen_bild_webb

Nu presenterar vi AllAgeHubs innovationsprocess, version 1.0.

– Under AllAgeHubs uppbyggnadsfas fram till december 2019 kommer innovationsprocessen vara under ständig utveckling och hela tiden präglas av en användarnyfikenhet, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub, som nu presenterar första versionen av innovationsprocessen, den vi kallar 1.0.

AllAgeHub befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle ska idégenerera tillsammans. Idégenereringen kommer utgå ifrån de utmaningar som identifierats under workshops hösten 2017 och som sammanfattats i sju prioriterade utmaningar. Utifrån dessa ska det sedan startas idéutvecklingsprojekt där idéer testas, förfinas och kvalitetssäkras för att slutligen implementeras och bli spridda innovationer. Innovationer kräver experimenterande för att gå från idé till att omsättas i verkligheten, spridas och göra nytta.

– En innovation är en nyskapande idé som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta. Det kan vara en ny idé men också en befintlig som tillämpas i en ny kontext. Idén kan handla om en struktur, affärsmodell, tjänst, process eller produkt, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub.

AllAgeHubs projektteam, bedömningskommitté samt AllAgeHub-ombud kommer stötta genom hela innovationsprocessen efter behov. Det kan exempelvis handla om att projektteamet håller i aktiviteter för idégenerering och att bedömningskommittén omvärldsbevakar samt kvalitetssäkrar idéer och implementering.

Innovationsprocessen 1.0

Innovationsprocessen 1.0.pdf

 • Under uppbyggnadsfasen 2017 – 2019 genomför AllAgeHub projektteam tillsammans med samarbetspartners vår gemensamma innovationsprocess.
 • Vi kallar det för innovationsprocess 1.0 för att den ska utvärderas, förfinas och justeras under 2018 – 2019.
 • Målsättningen är att innovationsprocessen ska resultera i innovationer som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta.
 • Innovationsprocessen har sin utgångspunkt i innovationsguidens metoder och mallar för tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv.
 • Vi arbetar utmaningsdrivet och hela processen präglas av användarnyfikenhet.


Meddela intresse för idéutvecklingsprojekt

Nästa steg i den nuvarande gula fasen är att aktörer som har intresse av att delta i idéutvecklingsprojekt kring någon av de sju utmaningarna anmäler sitt intresse. Detta görs via ett formulär här på allagehub.se som öppnas den 28 februari. Därefter kan idégenerering utifrån utmaningarna samt matchning av aktörer för idéutvecklingsprojekt ta vid.

– Vi ser gärna att flera kommuner eller aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samverkar i idéutvecklingsprojekten då det är AllAgeHubs unikitet. Men självklart kommer befintliga projekt i exempelvis en kommun eller stadsdel kunna bli idéutvecklingsprojekt om faserna i innovationsprocessen genomförts, säger Carolina Fornell.

 


Sju prioriterade utmaningar

 • Tillgänglig information
 • Tillgänglig kommunikation
 • Tillgängliga samhällsfunktioner
 • Delaktighet i samhället
 • Behovsanpassade lösningar
 • Behovsanpassade lösningar  i hemmet
 • Digital tillgänglighet

Kontakt

Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen