Återigen en välbesökt EXPO Välfärdsteknik

expo_vft_2018

Tisdagen den 16 oktober arrangerades mässan EXPO Välfärdsteknik för andra året i rad. Intresset för mässan var stort även i år och de 400 platserna för besökare bokades snabbt. Mässan är en viktig och efterfrågad del av AllAgeHub och den ger projektet möjlighet att nå fler och sprida kunskap om välfärdsteknik till fler besökare än de vi har möjlighet att ta emot i vår interaktiva miljö.

EXPO Välfärdsteknik samlar företag vars produkter och tjänster leder till ökad självständighet och individuell frihet i vardagen för personer med olika funktionsvariationer. Mässans besökare är i kommunanställda från de 12 medverkande kommunerna och då såväl chefer som medarbetare från förvaltningarna för äldreomsorg och funktionshinder.

Dagen var uppdelad i två halvor som vardera hade plats för ca 200 besökare. Inledningsvis fick besökarna på respektive dagshalva också höra en kort fördrag från två nyutexaminerade studenter från Chalmers designingenjörsutbildning. De presenterade delar av sitt examensarbete som handlade om utvärdering och utveckling de gjort av sömnroboten Somnox tillsammans med Tre Stiftelser. Föredraget var mycket uppskattat då det bland annat tydligt illustrerar hur omvårdnadssektorn kan samarbeta med studenter för att förbättra befintlig eller utveckla ny välfärdsteknik.

Årets tema var ”Kommunikation och kognitivt stöd” och det fanns 18 utställare på plats med flera intressanta produkter och tjänster. De utställande företagen presenterade alltifrån tekniklösningar för förbättrad ljusmiljö och robotar som underlättar skolgång och det sociala umgänget för långtidssjuka barn till appar som minskar risken för återfall bland missbrukare eller som underlättar kommunikation för personer med begränsad kommunikationsförmåga.

Företagen som ställde ut på EXPO Välfärdsteknik 2018 var följande

Företag Produkt eller tjänst URL
Atea Kommunikation distans https://www.atea.se/
Bräcke Diakoni Rättvisat https://www.brackediakoni.se/rattvisat
Camanio Care Kommunikation robot Giraffen https://www.camanio.com/sv/
ChromaViso Ljus/dygnsrytm https://chromaviso.com/
Evondos Läkemedelsrobot https://evondos.se/
Familylink Kognitivt stöd https://www.jocce.link/
Frölunda Data Kommunikation MemoAssist https://frolundadata.se/
IntoWords Digital verktyg läser text https://www.mv-nordic.com/se
Iris hjälpmedel Syn/kommunikation MiniVision https://www.irishjalpmedel.se/
JodaCare Kommunikation https://www.jodacare.no/
Kontigo Care Psykologtjänst beroendevård https://www.kontigocare.com/
Noisolation Kommunikation robot AV1 https://www.noisolation.com/global/
Picomed Hållkoll/Malemklocka/PML https://www.picomed.se/
Picture my life Picture my life https://picturemylife.se/
Posifon GPS och medicinpåminnare-Medido https://posifon.se/
SAE Medical GoLiveClip https://www.goliveclip.eu/solutions/goliveclip/
Salus Mea Kommunikationsplattform http://www.salusmea.com
Tunstall Trygghetstelefon kopplat till hub http://www.tunstall.se/

 

I år arrangerades EXPO Välfärdsteknik i GoCo:s mässlokal i Mölndal. GoCo är ett spännande utvecklingsprojekt, som syftar till att bygga en helt ny stadsdel inom det innovationskluster som kallas CoValley.  CoValley är ett område som samlar stora delar av life science-forskningen i Västsverige och hos GoCo finns ambitionen att bygga en stadsdel där bostäder, affärer, restauranger, caféer och samsas med forsknings, utbildning och näringsliv inom Life Science. Området kommer att fyllas med co-workingytor, kontor, student-, forskar- och trygghetsbostäder, hotell, en amfiteater, levande utomhusmiljöer och mycket mer. Här kan du hitta mer information om GoCo.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen