Nu kan du ladda ner AllAgeHub’s studiecirkelsmaterial!

Människor som lyssnar på en presentation

Nu erbjuder AllAgeHub ett nedladdningsbart studiecirkelmaterial som behandlar olika aspekter av välfärdsteknik. Materialet fokuserar bland annat på:

  • Vad är välfärdsteknik?
  • Hur kan välfärdsteknik bidra till en enklare vardag?
  • Vilken välfärdsteknik finns?
  • Vilka risker finns med välfärdsteknik?

Tekniska lösningar är en allt större del av vårt vardagsliv. Teknik utvecklas snabbt och används inom en mängd områden. Det som kallas välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet samt förbättra kvaliteten på välfärdstjänster. Sveriges kommuner arbetar för att införa och använda mer teknik i verksamheter inom vård och omsorg. Tekniken är här för att stanna och den kommer att påverka alla invånare.

Nu erbjuder AllAgeHub ett studiecirkelmaterial som behandlar olika aspekter av välfärdsteknik. Materialet är uppdelat på fyra studietillfällen och innehåller rikligt med exempel och reflektionsfrågor.

Syftet med studiecirkeln är att öka kunskap om vad välfärdsteknik är och vad användning av teknik kan innebära i vardagen.

Studiecirkels innehåll:

Vad är välfärdsteknik

Hjälpmedel kontra
välfärdsteknik

Exempel produkter och tjänster (filmer och bilder)

Frågor att samtala om

Exempel produkter och tjänster

WebbExpo

Användardrivet och behov

Vilka behovsområden är intressanta för dig att testa produkter/tjänster inom?

 

Välfärdsteknik i kommuner

Utredningen om välfärdsteknik

Frågor om Etik

 

 

 

Hur komma till test?

Hitta lösningar

Dela erfarenheter av test

Vilken info behöver du för att vilja testa

Utvärdering

 

Tryck på nedan länk för att ladda ner studiecirkelmaterialet:
Studiecirkelmaterial

 

Ifall du vill veta mer kring studiecirkelmaterialet ta kontakt med:
Helena.MolkerLoven@allagehub.se 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen