Kungälv har genomfört ett test av välfärdsteknik och nu är slutrapporten publicerad!

slutrapport_kungalv

Ny finns ytterligare en slutrapport tillgänglig!

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats. Denna gång är det Kungälv som publicerar en slutrapport. I samband med detta test har det även av Thea Carlqvist skrivit en kandidatuppsats inom kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet, Filosofiska Institutionen. Uppsatsen är en explorativ studie med personer diagnosticerade med högfungerande autism om deras upplevelse av vad som avgör om en plats är trygg att vistas i.

Kungälv

Behov: Deltagare tackar nej till att besöka filmfestivalen som MediaGroup anordnar, för att det känns otryggt med nya miljöer i detta fall Mimers Hus. Vi ser även att detta gäller andra miljöer så som daglig verksamhet m.m.

Lösning som testats: VR-glasögon


AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna i Göteborgsregionen att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering. Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen