Fler slutrapporter att ta del av, denna gång publiceras två stycken från Partille och en Göteborg!

Slutrapporter-Göteborg-och-Partille

AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna i Göteborgsregionen att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar.

Partille

Behov: Problemet är tillgången till rutiner för hemtjänstpersonal som till större delen av sin arbetsdag är utanför kontoret. Rutiner finns idag i fysisk pärm på kontoret. Rutinerna är ej sekretessbelagda. Det är tidskrävande och därmed inte alltid möjligt att åka till kontoret vid behov av att läsa en rutin.

Lösning som testats: SharePoint

Länk till slutrapport

Partille

Behov: Behov av digital lösning för att samla information, möjliggöra videoinstruktion samt digitala besök till brukare i ordinärt boende. Syftet är att göra information/instruktion mer tillgänglig för brukare och omsorgspersonal samt möjliggöra flera uppföljningsbesök av fysioterapeut.

Lösning som testats: Reda app, Bräcke diakoni

Länk till slutrapport

Göteborg

Behov: Det kan ibland vara en utmaning att hitta innehåll för social samvaro, samtal och aktivitet tillsammans med omsorgstagare. Det innebär att omsorgstagaren kan få otillräcklig stimulans och aktivitet i vardagen, vilket för personalen kan skapa en känsla av otillräcklighet och att ej möta omsorgstagarens behov på ett tillfredsställande sätt.

Lösning som testats:
Joyvest, Lyckna

Länk till slutrapport

 

 

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen