Härryda och Göteborg inkommer med två nya slutrapporter!

Göteborg och Härryda slutrapport

AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna i Göteborgsregionen att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar.

Härryda

Behov: Svårt med kommunikation när brukare har ett annat hemspråk än svenska. Frustration hos brukare som gärna vill utrycka sina behov samt frustation hos personalgruppen som gärna vill hjälpa brukaren men ej kan förstå behovet. (går ej att använda kommunikation kartor om brukaren har en långt gången demenssjukdom) 

Lösning som testats: Översättningspenna, WorldPenScan Go

Länk till slutrapport

 

Göteborg

Behov: Hyresgäster har uttryckt behov av aktivitet kopplat till rörelse och möjlighet till att besöka välbesöka platser, vilket idag kan vara svårt att göra på grund av nedsatt rörelseförmåga.

Lösning som testats: VR, VilMer tillsammans med Wera Welltech

Länk till slutrapport

 

 

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen