Kungälv publicerar två nya slutrapporter!

slutrapport_kungälv

AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna i Göteborgsregionen att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering

Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar.

Kungälv

Behov: Det finns vissa brister i kunskapen hos personalen när det kommer till bemötande hos personer med kognitiv svikt eller sjukdom. Detta kan leda till att personalen blir stressade när de inte vet hur de skall bemöta den enskilde. Den enskilde får ett sämre bemötande. Kan bli mer förvirrad, stressad, otrygg, uppleva en känsla av ensamhet och tappa känslan av sammanhang. Då det finns en osäkerhet bland personalen om hur dom skall bemöta den enskilde, påverkar detta den enskildes mående som kan leda till utåtagerande.

Lösning som testats: VR headset med utbildningsmaterial, Virotea

Länk till slutrapport

Kungälv

Behov: Frigöra tid från icke brukarnära arbetsuppgifter för att kunna lägga mer tid på brukarnära arbete.

Lösning som testats: Robotdammsugare, Roborock S7

Länk till slutrapport

 

 

 

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen