Ale är nu klara med ett test av välfärdsteknik och ni finns slutrapport publicerad!

ale_slutrapport

AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna i Göteborgsregionen att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering.

Nu har sju stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar.

Ale

Behov: Personer med en demensdiagnos har på olika sätt svårt att minnas, uppfatta och förstå sin omgivning pga. skador på hjärnan. För dessa personer medför diagnosen flera utmaningar i vardagen:

  • Röra sig självständigt i och runt sitt boende på ett tryggt och säkert sätt, utan att personal/anhöriga måste följa med för att hen till exempel ska hitta tillbaka.
  • En meningsfull vardag med aktiviteter som är lättillgängliga utifrån olika intressen och behov.

Lösning som testats: Somnox (Act Medical) 

 

 

 
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen