Nytt resursteam ska ge kommunerna stöd när de utvecklar och implementerar välfärdsteknik

AllAgeHub-logo i konfetti

Samtliga 13 medlemskommuner i Göteborgsregionen har nu gått samman för att finansiera ett samlat stöd från GR när det gäller utvecklingsarbete med och implementering av välfärdsteknik.

Syftet med uppdraget är att bistå kommunerna i arbetet med att bättre kunna tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna.  Lärdomar har dragits av tidigare arbeten, utredningar och från AllAgeHub som funnits i olika projektfaser under drygt 7 år.

Stödet omfattar ett resursteam vars uppdrag är att stödja verksamhetsutveckling med välfärdsteknik inom äldreomsorgs-, hälso- och sjukvårds-, funktionsstöds- samt individ- och familjeomsorgsverksamheterna i Göteborgsregionen.

Uppdraget genomförs under perioden 1 januari 2024 – 31 december 2026. Resursteamet utgör en basresurs och omfattar ett mindre team med stödresurs från FoU i Väst på GR.

Under hösten 2023 kommer arbetsformerna för det nya uppdraget att arbetas fram i nära dialog med GR-kommunerna. AllAgeHub kommer under perioden också hålla i en del av de processer som utvecklats och annars riskerar att tappa fart. Utöver detta kommer möjligheter finnas att växla upp arbetet genom olika projekt tillsammans med externa samverkansparter.

Det är med stor tacksamhet över visat förtroende och med förväntan som vi ser fram emot arbetet med det nya uppdraget!

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen