Status höstens arbete – samlat stöd välfärdsteknik

Kugghjul med AllAgeHub logo

Nu pågår ett planeringsarbete inför det nya uppdraget som avser ett samlat stöd när det gäller utvecklingsarbete med välfärdsteknik 2024 – 2026. Målet med uppdraget är att genom mellankommunal samverkan bättre tillvarata välfärdsteknikens möjligheter till  effektivisering och förbättring och på så vis rusta verksamheterna för att bättre kunna möta invånarnas behov.

I våras fattade GR:s socialchefsnätverk beslut kring ett fortsatt uppdrag från GR som handlar om att bistå kommunerna i arbetet med att bättre kunna ta tillvara välfärdsteknikens potential inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Uppdraget stäcker sig mellan 1 januari 2024 – 31 december 2026. Samtliga 13 medlemskommuner har gått samman för att finansiera det samlade stödet från GR

Arbetet med att forma innehållet i det nya uppdraget är i full gång och sker i samverkan med representanter från medlemskommunerna. Förväntningar på innehållet i det nya uppdraget har inhämtats från samtliga GR-kommuner via GR:s socialchefsnätverk. Utifrån förväntningarna kommer aktiviteter tas fram och prioriteras under två workshoptillfällen i oktober månad tillsammans med nyckelpersoner från kommunerna.

Utöver dialog med kommunerna pågår samtal med andra aktörer, exempelvis för att inhämta information vad som pågår på nationell nivå inom området och för att etablera former för samverkan. Innehållet i uppdraget planeras vara klart december 2023.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen