AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen

Hand håller i ett virtuellt hus. AllAgeHubs logo syns jämte huset.

Efter höstens planeringsarbete tillsammans medlemskommunerna i Göteborgsregionen presenteras nu det nya uppdraget under namnet AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen. Detta uppdrag, som sträcker sig över en treårsperiod från 2024 till 2026, syftar till att öka kommunernas förmåga att tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal primärvård i Göteborgsregionen.

Bakgrund och syfte:
AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen syftar till att öka kommunernas förmåga att tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal primärvård i Göteborgsregionen. Stödet ges under en treårsperiod, 2024–2026. Det består av ett resursteam som kommer arbeta med att stödja kommunerna via de aktiviteter som ingår i uppdraget samt arbeta mot delregionala, regionala och nationella nätverk. Kommunerna har utsedda kontaktpersoner som lokalt driver utvecklingsarbete och fungerar som länk mellan kommunen och resursteamet. Kommunernas åtagande och engagemang i uppdraget ligger till stor grund för att nå uppsatta mål. Utformningen av innehållet i det nya uppdraget baseras på kommunernas förväntningar och har arbetats fram tillsammans med nyckelpersoner från kommunerna. Samtal har även förts med andra aktörer för att inkludera olika perspektiv i uppdraget samt för att etablera former för samverkan. Innehållet i uppdraget bygger även på de erfaranheter AllAgeHubs tidigare projektperioder genererat.

Aktiviteter
Syftet med aktiviteterna är att stärka kommunernas kapacitet att effektivare kunna införa välfärdsteknik och därmed dra nytta av välfärdsteknikens fulla potential.Utöver att tillhandahålla aktiviteter sker samverkan med externa aktörer från akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. Samverkan utgör en grundläggande förutsättning för genomförandet av flertalet av aktiviteterna.Utifrån behov och uppföljning av genomförda aktiviteter samt samverkan med externa aktörer kan frekvens och innehåll i aktiviteter justeras. Identifieras nya behov och om utrymme finns kan nya aktiviteter tillkomma.

Exempel på aktiviteter som ingår i uppdraget:

Mellankommunal samverkan samt ökad kompetens och kunskap om välfärdsteknik.
– Facilitera mellankommunal samverkan i form av nätverk om välfärdsteknik.
– Anordna digitala öppna träffar om välfärdsteknik för GR:s medlemskommuner.
– Samordna och stötta tester av välfärdsteknik inom flera verksamhetsområden.
– Erbjuda stöd vid införande av välfärdsteknik och uppföljning av resultat.

Välfärdstekniska lösningar
– Utforska möjligheter till att anordna aktiviteter för samverkan mellan näringsliv och offentlig  sektor för produkt- och tjänsteutformning.
– Administrera webbplats med välfärdsteknik som finns på marknaden – Webbexpo.
– Arrangera en webbaserad och interaktiv process för att matcha kommunernas behov med företagens lösningar – Matcharena.

Kännedom och inspiration om välfärdsteknik
– Ge ut nyhetsbrev.
– Administrera webbplats med omvärldsbevakning.
– Anordna öppna webbsändningar om aktuella och inspirerande ämnen.

Mer information om AllAgeHub och pågående aktiviteter finns på projektets officiella webbplats: www.allagehub.se samt på Facebook och LinkedIn.

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen