Flera tester av välfärdsteknik är klara och nu finns slutrapporter publicerade!

megafon med pratbubbla där det står genomförda tester

AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering.

I dagsläget finns det totalt 26 testmiljöer och fem tester har avslutats. Slutrapporter för avslutade test kommer regelbundet publiceras på www.allagehub.se. Just nu finns två slutrapporter publicerade. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter” eller under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar.

 

Lilla Edet

Behov: ”Det arbetssätt som används idag på daglig verksamhet för personer inom LSS, kräver stora personalresurser och ger inte de bästa förutsättningarna för att arbetstagare ska nå målet om inflytande, självständighet och ett närmande till den reguljära arbetsmarknaden. Arbetstagarna får idag stöd av personalen under varje moment under dagen, till exempel vid ändring av arbetsuppgifter eller beskrivning av hur arbetsuppgiften ska utföras. Detta genererar stress för personalen som har svårt att hinna med att ge stöd vid rätt tid. Hos arbetstagaren kan det generera inaktivitet och frustration över att vara beroende av personalen. I ett längre perspektiv ger arbetssättet inte möjlighet för arbetstagaren att utvecklas till att kunna ha och behålla en praktik eller ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns behov av ett annat typ av stöd, ett digitalt stöd, som arbetstagaren kan nyttja i varje moment under dagen och som både personal och arbetstagare kan använda.”

Lösning som testats: Boet, Välfärdsteknik Sverige

Länk till slutrapport

 

Lerum:

Behov: ”En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Vi vill öka deltagarnas möjlighet till kommunikation och delaktighet i sin vardag på den dagliga verksamheten. ”

Lösning som testats: Memoplanner, Abilia.

Länk till slutrapport

 

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen