Slutkonferens AllAgeHub – Ta del av presentationerna!

fireworks

Nu har AllAgeHub haft två slutkonferenser. Den 29 maj genomfördes en fysisk slutkonferens för Göteborgsregionens medlemskommuner och den 30 maj genomfördes en digital slutkonferens. Nu kan ni ta del av presentationer från konferensen.

Under den fysiska konferensen samlades representanter från GR och de 13 medlemskommunerna för att fira genomförandet och det gemensamma arbete och engagemang som lagts i projektet. Under den digitala konferensen hade alla som önskade möjlighet att delta. På konferenserna presenterades vad som har uppnåtts i projektet och testledare från kommuner, samarbetsparter och finansiärer deltog och presenterade. Samtidigt informerades om den del av projektet som kommer att fortlöpa under hösten 2023. Under slutkonferensen lyftes det även att samtliga 13 medlemskommuner i Göteborgsregionen har gått samman för att finansiera ett samlat stöd från GR när det gäller utvecklingsarbete med och implementering av välfärdsteknik. Uppdraget genomförs under perioden 1 januari 2024 – 31 december 2026.


Nedan kan du ta del av presentationerna:

AllAgeHub – Återblick och rapportering från de olika perspektiven, inklusive välfärdsbibliotek
Organisering – Samuel Sjunnesson från Kungälvs kommun.
Förutsättningar – Ann-Charlotte Arlbrandt och Birgitta Elm från Göteborgs Stad
En liten bok om AI, lättäst – Marika Jonsson VGR
Nya lösningar för en hållbar framtid, VisaTestNytta, vill du samverka? –  Jonas Ek från RISE
Några tankar Kring AllAgeHub – Jesper Orhammar från Vinnova
AllAgeHub – Vad händer nu?

 

Vi bjuder även på en del bilder från slutkonferenserna:

 

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen